x
Kalendarz Szkolny - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Kalendarz Szkolny

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uległ zmianie kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

1.

2.09.2019r. (poniedziałek)  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

14.10.2019r. (poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej

3.

1.11.2019r. (piątek)

Dzień Wszystkich Świętych

4.

11.11.2019r. (poniedziałek)

Narodowe Święto Niepodległości

5.

23.12.2019r. (poniedziałek) -31.12.202019 r. (wtorek)

Zimowa przerwa świąteczna

6.

1.01.2020 r. (środa)

Nowy Rok

7.

6.01.2020r. (poniedziałek)

Święto Trzech Króli

8.

10.01.2020r. (piątek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

9.

13.01.2020r.-24.01.2020 r.

Ferie zimowe

7.

9.04.2020r. (czwartek) - 14.04.2020r. (wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

8.

24.04.2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

9.

1.05.2020 r. (piątek)

Święto Pracy

10.

3.05.2020 r. (niedziela)

Święto Konstytucji 3 Maja

11.

4-6.05.2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

8, 9, 10.06.2020 (poniedziałek, wtorek, środa)

Część pisemna- Egzamin maturalny z:

języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

12.

23.06.2020 r. (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

13

11.06.2020 r. (czwartek)

Boże Ciało

14.

26.06.2020 r. (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole (młodociani pracownicy uczą się w tych dniach u pracodawcy, w CKP decyzję podejmuje dyrektor CKP) w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły 1 Stopnia  są:

  • 31.10.2019r. - inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej
  • 10.01.2020 r. - pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • 4,5,6.05.2020 r. 8,9,10.05.2020 r.- egzamin maturalny (z powodu stanu epidemiologicznego będzie prowadzone ksztłcenie na odległość).
  • Maj 2020r. - inny dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej (Dzień Otwartych Drzwi)
  • 23.06.2020 r.  - pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych tylko dla uczniów technikum:

  • 22,24,25.06.2020 r. - etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 

W dniach, wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

TYGODNIE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Klasy I-III : 36 tygodni

Semestr 1 : 17 tygodni

Semestr 2 : 19 tygodni

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU ( PÓŁROCZA) : 10 stycznia 2020 r.


KLASY 4 TECHNIKUM : 30 tygodni 

Semestr 1 : 15 tygodni

Semestr 2 : 15 tygodni

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU ( PÓŁROCZA ) : 13 grudnia 2019 r. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)Rozkład dzwonków 

Lekcje normalne
Lekcje skrócone o 15 minut
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:55
18:00 - 8:45
28:50 - 9:35
39:40 - 10:25
410:45 - 11:30
511:35 - 12:20
612:25 - 13:10
713:15 - 14:00
814:05 - 14:50
914:55 - 15:40
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:40
17:45 - 8:15
28:20 - 8:50
38:55 - 9:25
49:30 - 10:00
510:05 - 10:35
610:50 - 11:20
711:25 - 11:55
812:00 - 12:30
912:35 - 13:05

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.06.01, 10:54.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0803 sekund.