x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 







 
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 46 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]  
Terminy egzaminów semestralnych 3LOD - kwiecień 2021
Dodano: 2021-04-08     » Na górę

3LOD

egzamin pisemny

egzamin ustny

17.04.2021 r.

(sobota)

18.04.2021 r.

(niedziela)

język polski

K.Szady Sagan

12.00

12.00

język angielski

A. Bradlińska Stefanik

10.00

10.00

matematyka

K.Sztaba

8.00

8.00

biologia

B.Skrzypek

 

14.00

Egzaminy odbędą się stacjonarnie w szkole z zachowaniem procedur bezpieczeństwa dot. COVID. O sali w której będzie przeprowadzany egzamin poinformuje nauczyciel przeprowadzający egzamin.

Przypominamy o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w tym wymogów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny)

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art. 44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty

Dodał: Artur Kowalski
Terminy egzaminów
Dodano: 2020-12-11     » Na górę

3LOD

egzamin pisemny

egzamin ustny

30.01.2021 r.

(sobota)

31.01.2021 r.

(niedziela)

język polski

K.Szady Sagan

12.00

12.00

język angielski

A. Bradlińska Stefanik

10.00

10.00

matematyka

K.Sztaba

8.00

8.00

biologia

B.Skrzypek

 

14.00

Egzaminy odbędą się stacjonarnie w szkole. O sali w której będzie przeprowadzany egzamin poinformuje nauczyciel przeprowadzający egzamin.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zmiana planu zjazdów oraz planu lekcji od 1.12.2020
Dodano: 2020-08-30     » Na górę

Zmiana harmonogramu zjazdów wraz z planem lekcji na zajęcia dla 3LOdD - [ czytaj ]

Harmonogram zjazdów VI semestr - [ czytaj ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Terminy egzaminów semestralnych 2LOD - czerwiec 2020
Dodano: 2020-05-23     » Na górę

2LOD

Egzamin pisemny 

(w szkole)

Egzamin ustny

(on-line)

 

13.06.2020

sobota

14.06.2020

niedziela


język polski

K.Petrycka Wiater

10:00 pisemny

 

07.06.2020

godz. 15:00 ustny

język angielski

A.Bradlińska Stefanik

 

10:00 pisemny

06.06.2020

godz. 10:00 ustny 

matematyka

T.Jakubasz

 

12:00 pisemny

14.06.2020

godz. 14:00 ustny

biologia

B.Skrzypek

 

 

07.06.2020  

godz 10:00 ustny

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art. 44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty

Dodał: Artur Kowalski
Zdalne nauczanie
Dodano: 2020-03-23     » Na górę

Informujemy że od 25.03.2020r. przechodzimy na zdalne nauczanie z wykorzystaniem materiałów umieszczonych przez nauczycieli.

Zmieniony harmonogram zajęć znajduje się w katalogach poszczególnych klas.

Dodał: Artur Kowalski
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 46 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]  

Na górę strony

 

 






Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0576 sekund.