x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
Plan zjazdów wraz planem lekcji od 12.09.2020
Dodano: 2020-08-30     » Na górę

Harmonogram zjazdów wraz z planem lekcji na zajęcia dla 3LOdD - [ czytaj ]

 

Zjazdy zaczynają się od 12.09.2020 r. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Terminy egzaminów semestralnych 2LOD - czerwiec 2020
Dodano: 2020-05-23     » Na górę

2LOD

Egzamin pisemny 

(w szkole)

Egzamin ustny

(on-line)

 

13.06.2020

sobota

14.06.2020

niedziela


język polski

K.Petrycka Wiater

10:00 pisemny

 

07.06.2020

godz. 15:00 ustny

język angielski

A.Bradlińska Stefanik

 

10:00 pisemny

06.06.2020

godz. 10:00 ustny 

matematyka

T.Jakubasz

 

12:00 pisemny

14.06.2020

godz. 14:00 ustny

biologia

B.Skrzypek

 

 

07.06.2020  

godz 10:00 ustny

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art. 44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty

Dodał: Artur Kowalski
Zdalne nauczanie
Dodano: 2020-03-23     » Na górę

Informujemy że od 25.03.2020r. przechodzimy na zdalne nauczanie z wykorzystaniem materiałów umieszczonych przez nauczycieli.

Zmieniony harmonogram zajęć znajduje się w katalogach poszczególnych klas.

Dodał: Artur Kowalski
Zawieszenie zajęć
Dodano: 2020-03-16     » Na górę

Informujemy, że zajęcia w dniu 21 oraz 22 marca zostają odwołane.

O nowym terminie słuchacze LOdD zostaną powiadomieni poprzez komunikat na stronie szkoły.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Harmonogram zjazdów 4 i 6 semestr
Dodano: 2020-01-07     » Na górę

Harmonogram zjazdów wraz z planem lekcji na zajęcia dla 2LOdD oraz 3LOdD - [ czytaj ]

 

Zjazdy zaczynają się od 1.02.2020 r. dla obu roczników.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 1 do 5 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0582 sekund.