x
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 6 do 10 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  
Terminy egzaminów semestralnych styczeń 2020
Dodano: 2019-12-16     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych styczeń 2020

2LOD  

04.01.202005.01.2020
język polski08:00 pisemny14:00 ustny
język angielski10:00 pisemny10:00 ustny
matematyka12:00 ustny08:00 pisemny
biologia14:00 ustny 
historia 12:00 ustny

 

3LOD  

04.01.202005.01.2020
język polski10:00 pisemny12:00 ustny
język angielski8:00 pisemny8:00 ustny
matematyka14:00 ustny10:00 pisemny
biologia12:00 ustny 

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art. 44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
HARMONOGRAM dla 2LOdD oraz 3LOdD
Dodano: 2019-09-05     » Na górę

Harmonogram zjazdów wraz z planem lekcji na zajęcia dla 2LOdD oraz 3LOdD - [ czytaj ]

 

Zjazdy zaczynają się od 14.09.2019 dla obu roczników.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zajęcia dodatkowe i egzaminy dla 2LOD (uzupełnienie przedmiotów)
Dodano: 2019-11-13     » Na górę

Zajęcia dodatkowe oraz terminy egzaminów dla osób uzupełniających różnice programowe w oddziale 2 LOdD

Przedmiot

Terminy zajęć/

liczba godzin

Terminy egzaminów

Skład komisji

Język angielski

16.11.2019r.

lekcja 1/

1 godzina

30.11.2019r.

pisemny i ustny

sala B1

mgr Agnieszka Bradlińska- Stefanik

Gografia

16.11.2019r.

lekcja 2/

1 godzina

30.11.2019r.

ustny

sala B2

mgr Krystyna Moskal

Historia

16.11.2019r.

lekcja 3/

1 godzina

30.11.2019r.

ustny

sala B3

mgr Katarzyna Grosman

Wiedza o społeczeństwie

16.11.2019r.

lekcja 4/

1 godzina

30.11.2019r.

ustny

sala B4

mgr Katarzyna Grosman

Biologia

16.11.2019r.

lekcja 5/

1 godzina

01.12.2019r.

ustny

sala B1

mgr Beata Skrzypek

Chemia

16.11.2019r.

lekcja 6/

1 godzina

01.12.2019r.

ustny

sala B2

mgr Beata Skrzypek

Fizyka

09.11.2019r.

lekcja 9/

1 godzina

01.12.2019r.

ustny

sala B3

mgr Mariusz Domaradzki

Informatyka

16.11.2019r.

lekcja 7/

1 godzina

01.12.2019r.

ustny

sala B4

mgr inż. Artur Kowalski

Dodał: Artur Kowalski
HARMONOGRAM EGZAMINÓW w 2LOD
Dodano: 2019-05-06     » Na górę

Terminy egzaminów semestralnych - maj - czerwiec 2019

Terminy dla 2 LOD

25.05.2019 godz. 8:00- 10:00 -  j.angielski pisemny

25.05.2019 godz 10:00 - 12:00 - matematyka pisemny

26.05.2019 godz 8:00 - j.angielski ustny

26.05.2019 godz 10:00 biologia ustny

1.06.2019 godz. 8:00 matematyka ustny 

2.06.2019 godz 8:00 - 10:00 - j.polski pisemny

2.06.2019 godz 11:00 - j.polski ustny

 

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. Czas trwania egzaminu wynosi: egzamin pisemny 90 minut, egzamin ustny do 20 minut na osobę.

Podstawa prawna komentarzy: Art.  44w Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02 Ustawa o systemie oświaty 

Dodał: Artur Kowalski
Informacja dla słuchaczy
Dodano: 2019-04-12     » Na górę

Szanowni Państwo.

Po rozmowach z nauczycielami informuję Pańśtwa że zajęcia w dniach 13-14.04.2019 r. odbędą się planowo zgodnie z harmonogramem zjazdów.

 

Serdecznie zapraszam na zajęcia.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 6 do 10 ( wszystkich: 44 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0397 sekund.