x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 51 do 55 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  
Ogólnopolski konkurs fizyczny "Eureka"
Dodano: 2019-03-04     » Na górę

Ogólnpolski konkurs fizyczny "Eureka" odbędzie się w dniu 11.03.2019r o godzinie 11.35 w sali C11. Proszę o punktualne przybycie wszystkich zgłoszonych uczniów.

Dodał: M. Domaradzki
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”
Dodano: 2019-03-01     » Na górę

Szkolny Etap Konkursu Geograficznego
Geo-Planeta PLUS” 
odbędzie się w czwartek 14 marca 2019r. o godz. 7:45 w sali A22 (czas: 45 minut + 15 minut organizacyjnych).

Dodał: Krystyna Moskal
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”– EDYCJA 2019
Dodano: 2019-03-01     » Na górę

Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
"Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2019

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie: www.zosprp.pl.

Organizatorem szkolnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2019 jest Pani Krystyna Moskal.

Turniej w ZST w Strzyżowie rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Technikum i Szkoła Branżowa z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Na szczeblu szkolnym eliminacje przeprowadzone będą w formie pisemnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań (0 lub 1 punkt za każdą odpowiedź). Za zwycięzcę uważa się zawodnika w każdej kategorii, który uzyska największą liczbę punktów. Łączny czas odpowiedzi - 45 minut.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Pani Krystyna Moskal
w terminie do 15 marca 2019 r. Eliminacje szkolne odbędą się 
18 marca 2019 r. po szóstej godzinie lekcyjnej w sali B4

Dla zwycięzców eliminacji szkolnych 6 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzony Turniej na szczeblu Gminnym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału
w Turnieju!!!

Dodał: Krystyna Moskal
Web.master podkarpacki
Dodano: 2019-02-28     » Na górę

Informuję że termin zgłoszenia do konkursu webmaster podkarpacki upływa w dniu 28.02.2019. Zgłoszenia przyjmuję (P. Bryda) do czwartku godz. 13.10. Chętnych uczniów proszę o kontakt.

P. Bryda

 

Przypominamy, że pierwszy etap konkursu odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 12:00 (szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne) oraz od godz. 12.00 do 14:00 (szkoły ponadgimnazjalne). Dzień wcześniej prosimy o wykonanie próbnego logowania.
LOGINY I HASŁA DO KONT DO ODEBRANIA U P. BRYDA 
Strona do zalogowania:  http://www.konkurs.webmasterpodkarpacki.pl/
Dodał: Przemysław Bryda
Dodano: 2019-02-27     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
edycja XX
odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych 
w Strzyżowie w środę 13 marca 2019 r.

 Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Udział w konkursie jest odpłatny (10zł).
Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 1 marca 2019 r.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora: www.jersz.pl
  

Zachęcamy do udziału w konkursie

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
Konkursy od 51 do 55 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0683 sekund.