x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 76 do 80 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  
Konkurs fotograficzny - Wakacje z górami
Dodano: 2018-06-18     » Na górę

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wakacje z górami”

I. Organizator

Zespól Szkół Technicznych w Strzyżowie.

II. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich, gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego.

III. Cel konkursu

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą.
 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

IV. Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.
 2. Oddane prace należy opisać  (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, szkoła oraz data i miejsce wykonania zdjęcia).
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie poprawne wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać  maksymalnie 3 fotografie w formacie jpg. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 10MB.
 5. Każde zdjęcie powinno zostać opisane w następujący sposób zgodny z formularzem: numer, nazwisko, tytuł, miejsce i data wykonania zdjęcia.
 6. Uczestnik wysyłając fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publikację.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

V. Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu s fotografie, których tematyka ściśle wiąże się z szeroko pojętym krajobrazem górskim.
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Dozwolona jest podstawowa obróbka taka jak kadrowanie, zmiana kontrastu, jasności czy nasycenia. Fotomontaż jest zabroniony i skutkuje dyskwalifikacją zdjęcia.
 3. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 4. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie szkoły (www.zs-strzyzow.itl.pl/konkursy) i na profilu facebookowym szkoły.

VI. Miejsce i termin nadsyłania prac

Prace wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysłać do dnia 30.09.2018 r. na adres mailowy zst.strzyzow.konkurs@gmail.com

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • szkoły średnie,
 • gimnazja i szkoły podstawowe.
 1. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów i 2 osoby wyróżnione.
 2. Przewidziane są nagrody rzeczowe w formie akcesoriów fotograficznych.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do 31.10. 2018 r.
 4. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o miejscu i terminie rozdania nagród.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły, szkolnym profilu Facebook oraz zaprezentowane w szkolnej galerii.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu mogą by  przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
 3. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
 4. Laureaci i wyróżnieni w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez nich zdjęć.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - [ POBIERZ ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KOLEJNY SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE STATYSTYCZNYM
Dodano: 2018-06-08     » Na górę

UCZENNICA ZST NA PODIUM XLVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STATYSTYCZNEGO

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 3 TEP  Monika Gołda, zajęła III miejsce w kraju w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym poprawiła swój wynik z ubiegłego roku szkolnego, kiedy uzyskała IV miejsce. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy młodzieży w zakresie statystyki.

 

 

Gratulujemy Monice i życzymy dalszych sukcesów!

Dodał: Elżbieta Niewolska
Rachunkowość w pigułce
Dodano: 2018-04-17     » Na górę

W piątek, 6 kwietnia 2018 r. uczennice klasy 3 TEP w zawodzie Technik Ekonomista: Aneta Gazda, Iwona Szlachta i Monika Świszcz, wzięły udział w I Podkarpackim Turnieju Szkół Ekonomicznych „Rachunkowość w pigułce” organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie.

Gratulacje dla uczestniczek turnieju, gdyż każda z osobna jak i drużynowo reprezentowała nasza szkołę bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości.

Uczennice do konkursu przygotowywała mgr Paulina Czapczyńska.

 

Paulina Czapczyńska

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs historyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Dodano: 2018-04-10     » Na górę

Regulamin konkursu historycznego

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat okoliczności i skutków odrodzenia  państwa polskiego po okresie rozbiorów.

2. Tematyka konkursu jest powiązana z podstawą programową z zakresu nauczania historii oraz historii i społeczeństwa.

3. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii mgr Grzegorz Włodyka i mgr Katarzyna Grosman.

3. Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie (Technikum i Szkoła Branżowa), którzy w terminie do 18 maja 2018  zgłoszą chęć udziału u  nauczyciela historii - mgr Grzegorza Włodyki.

4. Wszystkie osoby zgłaszające się do konkursu otrzymają od organizatorów stosowne materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

5. Udział w konkursie polega na przystąpieniu do rozwiązania testu składającego się z 30 zadań zamkniętych.

6. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku równowagi punktowej kilku uczestników, o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje test dogrywkowy złożony z 5 zadań o wyższym stopniu trudności.

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

8. Konkurs zaplanowany jest na 6 czerwca 2018. O ostatecznym terminie i miejscu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora osobnym komunikatem.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty konkursu.

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn.

Dodał: Grzegorz Włodyka
Konkurs wiedzy ratowniczej
Dodano: 2018-04-10     » Na górę

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy ratowniczej „Z ręką na sercu”

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

2. Tematyka konkursu jest powiązana z podstawą programową z zakresu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.

3. Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie, którzy w terminie do 25 maja 2018  zgłoszą chęć udziału u organizatora konkursu, którym jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - mgr Grzegorz Włodyka.

4. Wszystkie osoby zgłaszające się do konkursu otrzymają od organizatora stosowne materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

5. Udział w konkursie polega na przystąpieniu do rozwiązania testu składającego się z 60 zadań zamkniętych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

6. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku równowagi punktowej kilku uczestników, o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje test dogrywkowy złożony z 10 zadań o wyższym stopniu trudności (w tym zadań praktycznych przy użyciu fantomu
i ćwiczebnego zestawu AED).

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody

Dodał: Grzegorz Włodyka
Konkursy od 76 do 80 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0302 sekund.