x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 86 do 90 ( wszystkich: 142 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Konkurs fotograficzny
Dodano: 2018-01-10     » Na górę

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 ”SPORT W ZST”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny
  „SPORT W ZST”.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Strzyżowie.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Strzyżowie.

 

II. Cel  konkursu.

 1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania fotografią.
 2. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 4. Upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły.
 5. Umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń.
 6. Propagowanie sportu.

 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia2018 r. i trwa do dnia 31 marca 2018 r.
 2. Prace należy wysyłać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego na podany mail: kathalas@interia.pl
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone do dwóch tygodni po zakończonym konkursie.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter dobrowolny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które wyłącznie amatorsko zajmują się fotografią.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie3 zrobione przez siebie zdjęcia o tematyce sportowej, wykonane na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełne prawa autorskie do zdjęć.
 5. Praca konkursowa nie może naruszać przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zgody na korzystanie z prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
 8. Obróbka zdjęć jest dopuszczalna. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 9. Zdjęcia należy zapisać formacie  JPG.

 

V. Ocena konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu będą podlegać ocenie jury powołanego przez organizatora.
 2. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość oraz kreatywność twórcy.

 

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Dodano: 2017-12-17     » Na górę

Eliminacje szkolne odbędą się 10 stycznia 2018 roku.

 

Olimpiada ma postać testu jednokrotnego wyboru. Obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

 

Wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do Pani Beaty Skrzypek do 5 stycznia 2018r.

Dodał: G. Kawa
Konkurs Weltsprachen Abitur
Dodano: 2017-12-07     » Na górę

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w zimowej edycji konkursu Weltsprachen Abitur (05-08.01.2018r.) 

Konkurs jest testem obejmującym 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. 

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł). Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa oraz zestaw trzech zakładek edukacyjnych.

Zgłoszenia do konkursu do dnia 15 grudnia 2017 r. u nauczycieli języka niemieckiego.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

7 grudnia 2017 r. odbędą się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Eliminacje szkolne trwają 60 minut, rozpoczynają się o godz. 9.00.

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie przychodzą na godzinę 8.50 do sali B6.

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych.

Do zawodów mogą przystąpić jedynie osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

Zakazane jest posiadanie i używanie podczas eliminacji szkolnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do Internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy).

Zawodnicy rozwiązują zadania testowe długopisem lub piórem.

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”
Dodano: 2017-11-27     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału
w organizowanej V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta PLUS", w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę
z zakresu geografii Polski.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym na temat:
Geografia Polski - „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety”. Wszystkie pytania testowe związane będą tylko i wyłącznie z powyższym tematem. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Konkurs nie będzie obejmował pracy z mapą.

Test konkursowy będzie składał się z 25 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź), rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru, opracowany jest zgodnie z programem nauczania oraz zawiera jedno pytanie otwarte (druga strona karty odpowiedzi w formacie A5 – od 0 do 8 punktów).

Zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2017 r.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy
o zgłaszanie się do dnia 12 grudnia 2017 do Pani Krystyny Moskal.

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00zł. od osoby.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 14 marca 2018 r. (czas: 45 minut + 15 minut organizacyjnych).

Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs.

Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2018 r.

 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej
http://www.geo.suwikr.pl/geo/plus.html

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 86 do 90 ( wszystkich: 142 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0523 sekund.