x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 101 do 105 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

7 grudnia 2017 r. odbędą się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Eliminacje szkolne trwają 60 minut, rozpoczynają się o godz. 9.00.

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie przychodzą na godzinę 8.50 do sali B6.

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych.

Do zawodów mogą przystąpić jedynie osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

Zakazane jest posiadanie i używanie podczas eliminacji szkolnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do Internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy).

Zawodnicy rozwiązują zadania testowe długopisem lub piórem.

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”
Dodano: 2017-11-27     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału
w organizowanej V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta PLUS", w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę
z zakresu geografii Polski.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym na temat:
Geografia Polski - „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety”. Wszystkie pytania testowe związane będą tylko i wyłącznie z powyższym tematem. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Konkurs nie będzie obejmował pracy z mapą.

Test konkursowy będzie składał się z 25 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź), rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru, opracowany jest zgodnie z programem nauczania oraz zawiera jedno pytanie otwarte (druga strona karty odpowiedzi w formacie A5 – od 0 do 8 punktów).

Zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2017 r.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy
o zgłaszanie się do dnia 12 grudnia 2017 do Pani Krystyny Moskal.

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00zł. od osoby.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 14 marca 2018 r. (czas: 45 minut + 15 minut organizacyjnych).

Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs.

Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2018 r.

 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej
http://www.geo.suwikr.pl/geo/plus.html

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski konkurs fizyczny Eureka
Dodano: 2017-11-20     » Na górę

 Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Eureka" proszeni są o zgłoszenie się pod pokój nauczycielski o godzinie 10.25 w dniu 23.11.2017r. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Mariusz Domaradzki. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://eureka.suwikr.pl/eureka/.

Dodał: M. Domaradzki
BÓBR- międzynarodowy konkurs informatyczny
Dodano: 2017-11-07     » Na górę

bobr

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie proszę o zgłoszenie się do P. Brydy w celu założenia konta. Konkurs odbędzie się 13 listopada o godzinie 12. Informacje na temat konkursu dostępne na stronie: http://www.bobr.edu.pl/

Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Przemysław Bryda

Dodał: Przemysław Bryda
English High Filier
Dodano: 2017-11-06     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier

edycja XVII

odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych

w środę 29 listopada 2017

Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania, a w szczególności elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł). Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 8 LISTOPADA 2017

Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora:  www.jersz.pl.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: G. Kawa
Konkursy od 101 do 105 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0872 sekund.