x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 106 do 110 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  
X MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Dodano: 2017-03-05     » Na górę

X MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

 

Strzyżów, 15 lutego 2017r.

 

W X edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów trzech szkół gimnazjalnych powiatu. W części drużynowej reprezentowało swoje szkoły 29 uczniów, a do konkursu indywidualnego przystąpiło 15 gimnazjalistów.

 

Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem:

When a man is tired of London, he is tired of life. (Samuel Johnson) 

i wymagała przygotowania prezentacji w języku angielskim na temat wybranego miejsca w dowolnym kraju anglojęzycznym.

 

Prezentacje szkół oceniało jury w składzie:

p. Karina Zając, p. Barbara Pięciak, p. Katarzyna Rokita, p. Łukasz Wolan.

 

Wyniki części drużynowej:

I miejsce: Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej

II miejsce - Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie

III miejsce - Gimnazjum Publiczne w Dobrzechowie

 

Lista laureatów konkursu indywidualnego:

I miejsce – Patrycja Salamon, uczennica Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie

(wynik 79%)

II miejsce (ex aequo)

- Julia Bednarz, uczennica Gimnazjum Publicznego w Dobrzechowie 

- Katarzyna Włodyka, uczennica Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej

(wynik 74%)

III miejsce – Weronika Jamróz, uczennica Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie

(wynik 68%)

 

Wszystkie drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymali dyplomy i cenne nagrody – materiały do nauki języka angielskiego uznanych wydawnictw, ufundowane przez Organizatorów - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza.

 

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim drużynom

oraz uczestnikom konkursu indywidualnego.

Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą i przygotowanie do Turnieju oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.

Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

 

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego ZST i LO:

Barbara Pięciak, Beata Wójcik, Iwona Trojanowska. 

Dodał: G. Kawa
Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej
Dodano: 2017-02-24     » Na górę

    Zapraszam chętnych uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą "Zaplanuj swoją przestrzeń" organizowanego przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

    Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań
w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich. Jest to konkurs internetowy, o charakterze otwartym i ogólnopolskim. Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich z klas maturalnych zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią.

    Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie
I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii  Politechniki Warszawskiej,
z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

    Konkurs przebiega w trzech następujących po sobie etapach: eliminacje, etap centralny oraz finał konkursu. Eliminacje - etap wstępny zostanie przeprowadzony w dniach 13 marca- 26 marca, a etap centralny oraz finałowy zaplanowano na 7 kwietnia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: https://www.konkurs.gik.pw.edu.pl/

 

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. 

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
Dodano: 2017-02-22     » Na górę

SPRACHDOKTOR

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
edycja XVIII

odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie
 w środę 29 marca 2017 r.
 
Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty
w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 7 marca 2017 r.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora: www.jersz.pl
  

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”– edycja 2017
Dodano: 2017-02-14     » Na górę

Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2017

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem szkolnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2017 w roku szkolnym 2016/2017 jest pani Krystyna Moskal.

Turniej w ZST w Strzyżowie rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Na szczeblu szkolnym eliminacje przeprowadzone są w formie pisemnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań (0 lub 1 punkt za każdą odpowiedź). Za zwycięzcę uważa się zawodnika w każdej kategorii, który uzyska największą łączną liczbę punktów. Łączny czas odpowiedzi - 45 minut.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje pani Krystyna Moskal w terminie do 15 marca 2017 r. Eliminacje szkolne odbędą się 20 marca 2017 r. po szóstej godzinie lekcyjnej w sali B6.

ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:

1. Tradycja i historia straży pożarnych.

2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa.

3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4. Organizacja i zadania OSP .

5. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

7. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Turnieju!!!

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym WYBIERAM WYBORY
Dodano: 2017-01-18     » Na górę

Znalezione obrazy dla zapytania Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

Wszystkie informacje nt konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej pkw.gov.pl

Dodał: sekretariat2
Konkursy od 106 do 110 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0862 sekund.