x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 111 do 115 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  
Konkurs historyczny z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
Dodano: 2016-04-29     » Na górę

 

Konkurs historyczny

Z okazji

1050 rocznicy chrztu Polski

Sprawdź, ile wiesz o początkach swojego państwa!

 

Jeśli jesteś uczniem ZST w Strzyżowie
– weź udział w konkursie!!!*

 

Termin zgłoszeń – 20 maja A.D. 2016.

Przewidywany termin konkursu – 2 czerwca A.D. 2016.

 

Zgłoszenia przyjmuje oraz materiały konkursowe udostępnia

Nauczyciel historii – mgr Grzegorz Włodyka

 

 


Regulamin konkursu historycznego z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat początków państwa polskiego oraz okoliczności i skutków przyjęcia chrztu przez Mieszka I i jego poddanych.

2. Tematyka konkursu jest powiązana z podstawą programową z zakresu nauczania historii oraz historii i społeczeństwa.

3. Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie (ZSZ i Technikum), którzy w terminie do 20 maja 2016  zgłoszą chęć udziału
u organizatora konkursu, którym jest nauczyciel historii - mgr Grzegorz Włodyka.

4. Wszystkie osoby zgłaszające się do konkursu otrzymają od organizatora stosowne materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

5. Udział w konkursie polega na przystąpieniu do rozwiązania testu składającego się z 30 zadań zamkniętych.

6. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku równowagi punktowej kilku uczestników, o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje test dogrywkowy złożony z 5 zadań o wyższym stopniu trudności.

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

8. Konkurs zaplanowany jest na 2 czerwca 2016. O ostatecznym terminie i miejscu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora osobnym komunikatem.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty konkursu.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn.

 

 

 

link

Dodał: Grzegorz Włodyka
Bezpieczna rodzina bez nałogów, czyli jak przeciwdziałać przemocy domowej
Dodano: 2016-04-19     » Na górę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie ogłasza konkurs pod hasłem

Bezpieczna rodzina bez nałogów, czyli jak przeciwdziałać przemocy domowej

 

dotyczący szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i zapobieganiu przemocy w rodzinie

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
 • film – reklama społeczna przestrzegająca młodzież przed ryzykownymi zachowaniami
 • gra komputerowa

3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny

- prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autorstwo zbiorowe – maksymalnie do 3 osób

4. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut, powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i odtwarzanie VCD, DVD

5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:

 • oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
 • oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
 • oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
 • oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
 • wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,
 • wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku.

6. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej

mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie  przy ul. Mickiewicza 11 do dnia 14 maja 2016 r.

 

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Magdalena Markowska

kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Rzeszowie Filii w Strzyżowie

Email: Magdalena.Markowska@pbw.org.pl

Tel.: 17 2761-484

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
WYNIKI KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ
Dodano: 2016-03-18     » Na górę

W dniu 17.03.2016 r. odbył się szkolny etap KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ. W konkursie wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły.

W grupie klas Technikum:

- 1 miejsce zajął Kacper Dziok klasa 1THF

- 2 miejsce zajął Piotr Mazur klasa 3TPM

- 3 miejsce zajął Tomasz Stolarski klasa 1TM

W grupie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

- 1 miejsce zajął Damian Nowak klasa 1m

- 2 miejsce zajął Michał Solecki klasa 1m

- 3 miejsce zajął Paweł Soja klasa 1m

Uczniowie Kacper Dziok i Damian Nowak będą reprezentowali naszą szkołę w konkursie na szczeblu gminnym.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a  zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizator Konkursu

Pan mgr inż. Kazimierz Prasnal

Dodał: sekretariat
Dzień z Counter Strike w ZST 2016
Dodano: 2015-01-25     » Na górę

Na feriach zimowch w dniu 16.02.2016 r. (wtorek),  w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie zostanie zorganizowany turniej "Dzień z Counter Strike w ZST 2016". W tym roku szkolnym, brać udział w nim mogą wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych powiatu strzyżowskiego.

plakatCS

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie turnieju oraz na facebooku ZST. Pytania oraz listy zgłoszeniowe prosimy wysyłać na meila: turniejzst@wp.pl

Tutaj możesz pobrać: regulamin, karty zgłoszeniowe, zgody rodziców

Liczba miejsc ograniczona do 8 drużyn ( pierwszeństwo mają drużyny z gimnazjum )

Drużyny pięcioosobowe plus jeden rezerwowy

 

(przypominamy o konieczności przyniesienia na turniej legitymacji i podpisanej zgody rodzica)

 

WYNIKI TURNIEJU " DZIEŃ Z COUNTER STRIKE W ZST 2016"

Miejsce 1- Przerdzewiałe progi od Hondy

Miejsce 2- Virtual Gaming

Miejsce 3- Pszemy do Pszodu

GRATULUJEMY!!!

plakatCS

plakatCS

Dodał: Przemysław Bryda
Konkurs matematyczny MAT
Dodano: 2016-01-12     » Na górę

Konkurs matematyczny MAT odbędzie się w dniu 13.01.2016r. o godzinie 13.15 w sali B6

Dodał: Piotr Tomkowicz
Konkursy od 111 do 115 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0862 sekund.