Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 116 do 120 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
Dodano: 2015-10-11     » Na górę

16 listopada 2015 r. odbędzie się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników projektu „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Dodano: 2015-10-05     » Na górę

 Deutschfreund

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 

edycja XIV

odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych

w środę 18 listopada 2015r.

Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi  programami nauczania.

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł). Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 21 października 2015r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora:  www.jersz.pl. 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Dodano: 2015-09-30     » Na górę

Geografia – proces, forma, obiekt

    Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych do udziału w Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi
z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Regulamin konkursu: regulamin.

    Najlepsze prace zostaną nagrodzone i następnie przedstawione na wystawie organizowanej w ramach Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki na wiosnę 2016. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły, do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone lub tylko wyróżnione prezentacją na wystawie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych (zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

    Wszystkich chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie z się do Pani Krystyny Moskal.

Dodał: Krystyna Moskal
Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Eko jest OK”
Dodano: 2015-09-10     » Na górę

Powiat Strzyżowski  i Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej zapraszają do uczestnictwa w Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Eko jest OK”.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas, którzy otrzymali, co najmniej ocenę „bardzo dobry” z przedmiotu biologia (uczniowie klas pierwszych taką ocenę otrzymali w klasie III gimnazjum)

 

Zakres tematyczny konkursu:

Elementy treści podstawy programowej przedmiotów: biologia, chemia, geografia, wiadomości wykraczające poza program nauczania dotyczące zagadnień związanych z ochrona przyrody i wiedzą przyrodniczo – leśną, form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody), ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, negatywny wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, znajomość pojęć dotyczących globalnych zagrożeń w ochronie środowiska takich jak np. „efekt cieplarniany”, „kwaśne deszcze”, „dziura ozonowa”, zmniejszenie powierzchni lasów równikowych, odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody, czynniki zagrażające różnorodności biologicznej, wpływ pestycydów na środowisko, recykling – odzyskiwanie odpadów, energia konwencjonalna i niekonwencjonalna, genetyczna modyfikacja organizmów (GMO).

 

Konkurs odbędzie się 10 października 2015r.

 

Dla finalistów organizator przewiduje cenne nagrody, dla wszystkich uczestników dyplomy.

Po zakończeniu konkursu ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie zabytkowego parku PCKiT w Wiśniowej.

Chętni uczniowie spełniający kryteria mogą zgłaszać się do p. B. Skrzypek do 16 września.

 

Zapraszamy!

Dodał: G. Kawa
SUPER TALENT 2015
Dodano: 2015-06-10     » Na górę

Dodał: Przemysław Bryda
Konkursy od 116 do 120 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0631 sekund.