x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 121 do 125 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Dodano: 2016-10-14     » Na górę

http://jersz.pl/files/news_download/GLEKCTFL

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 

edycja XV

odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych

w środę 16 listopada 2016r.

Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi  programami nauczania.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 25 października 2016r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora:  www.jersz.pl. 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA
Dodano: 2016-10-10     » Na górę

Wszystkich chętnych uczni ów zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

  • Teście konkursowym;
  • Konkursie prac indywidualnych na temat „Przewodnik przyrodniczy po Polsce – miejsca, które wato odwiedzić”

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 20.10.2016r.

Dodał: G. Kawa
XII edycja Wojewódzkiego konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”
Dodano: 2016-09-26     » Na górę

 

XII edycja Wojewódzkiego konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłaszają konkurs plastyczny. 

1.        Cele konkursu

A. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży ·

                - sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS,

                - źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV,

                - bezpiecznych zachowań

B. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

C. Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych. 

 

2. Przedmiot konkursu

         Do konkursu można zgłaszać:

-        prace wykonane tylko indywidualnie,

-        prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i  in.,

-        format prac - A2 - A3,

-        prace wykonane na planszach (papier lub karton), 

-        każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.

 

3.   Czas trwania konkursu

          Czas trwania konkursu od  1 września do 18 listopada 2016 roku.

          Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do  18 listopada 2016 roku.

Regulamin oraz warunki konkursu dostępne: www.wsse.rzeszow.pl  w zakładce Konkursy

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszę się zgłaszać do p. Beaty Skrzypek.

 

 

Dodał: G. Kawa
OLIMPIADA STATYSTYCZNA
Dodano: 2016-09-25     » Na górę

W imieniu organizatorów, którymi są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, zapraszamy zainteresowanych uczniów do udziału w Olimpiadzie Statystycznej. Jest to nowy projekt edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 30 września br. p. Elżbieta Niewolska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w intelektualnych igrzyskach wszystkich poszukujących sukcesu i gotowych na nowe wyzwania uczniów.

Więcej informacji: stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna

Dodał: Elżbieta Niewolska
Olimpiada Teologii Katolickiej
Dodano: 2016-09-21     » Na górę

W tym roku po raz kolejny odbędzie sie Olimpiada Teologii Katolickiej. Temat brzmi: Oredzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca. Etap szkolny 23 listopada. szczegółowe informacje u katechetów oraz www.otk.pl

Dodał: sekretariat
Konkursy od 121 do 125 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0313 sekund.