Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 121 do 125 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
Konkurs dot. Transplantacji
Dodano: 2015-04-20     » Na górę

W środę 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.25 w auli (sala B6)

odbędzie się pisemny konkurs dla wszystkich chętnych uczniów ZST na temat TRANSPLANTACJI.

  Zainteresowanych konkursem uczniów prosimy  o wcześniejszy kontakt z panią pedagog Marią Mazur.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla zwycięzców cenne nagrody!

Dodał: sekretariat
Konkurs Plastyczny
Dodano: 2015-04-01     » Na górę

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” 

 realizowanej w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 

 1. 1.      Postanowienia ogólne
  1. Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terenie powiatu strzyżowskiego
   w szkołach ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2014/15
 1. Hasło konkursu  „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 1. Patronat nad konkursem sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 1. Organizatorzy

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie

 1. 2.      Cele konkursu plastycznego

Główne:

 • zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania..
 • utrwalenie wiedzy  nabytej w czasie realizacji programu „Ars czyli jak dbać o miłość”
 1. 3.      Zakres tematyczny

Tematyka przygotowanych prac plastycznych  powinna nawiązywać do treści:

 • Zawartych w programie „Ars czyli jak dbać o miłość” i kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
 • Promujących  życie bez uzależnień
 • Ukazania wiedzy  o negatywnych skutkach  palenia tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 1. 4.      Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym
  1. Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych  oraz uczestniczący w programie ,,Ars czyli jak dbać o miłość”,  Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne wykonane w następujących technikach: malarstwo,  rysunek z także inne  techniki zaproponowane  przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
  2. Prace powinny być wykonane w formacie A3
  3. Materiał podkładowy, na którym wykonane zostaną prace plastyczne to karton, blok (również kolorowy)

Każda praca powinna być opisana – należy dołączyć kopertę zawierającą informacje dotyczące  uczestnika konkursu - imię, nazwisko ucznia, nazwa i adres szkoły oraz zgodę ustawową opiekuna ucznia na udział w konkursie lub oświadczenie uczestnika pełnoletniego.

Nieprawidłowo opisane prace  lub zawierające niepełne dane  będą wyłączone z udziału w konkursie.

 1. Prace powinny być przekazane (pocztą lub osobiście)  do dnia 27 kwietnia 2015 r.  na adres:

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Strzyżowie 

       ul. Słowackiego 8,

      38-100 Strzyżów       

E. Organizator konkursu zastrzega, że prace nadesłane na konkurs nie będą  zwracane.

 1. 5.      Kryteria oceny i skład komisji konkursowej
 1. Skład komisji na etapie powiatowym ustala  koordynator powiatowy. Komisja powinna składać się z co najmniej trzech członków,  min. . koordynator powiatowy, pracownik PSSE w Strzyżowie plastyk lub inne osoby powołane przez organizatora konkursu.
 2. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 • zastosowania się do wytycznych niniejszego regulaminu,
 • zgodności z założeniami  programu edukacyjnego „Ars czyli jak dbać o miłość”
  • zgodności  z celami kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
  •  pomysłowości i oryginalności prac
   • czytelności przekazu
 1. 6.      Zasady nagradzania i liczba laureatów
  1. Na etapie powiatowym  komisja wybierze trzech  laureatów (I-III miejsc). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi przez komisję konkursową.

 1. 7.      Nagrody w konkursie

Dyplomy  i nagrody dla zwycięzców .

Z prac nadesłanych zostanie zorganizowana wystawa w  PSSE w Strzyżowie.

 1. 8.      Osoby do kontaktu:

      Agata Malec,  tel. (17)276 11 52

 Załączniki:

1.  Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia,

     na udział w konkursie.

2. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

 

ZAPRASZAMY WSZYSKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU  W KONKURSIE

INFORMACJI UDZIELA PANI PEDAGOG MARIA MAZUR

Dodał: sekretariat
Konkurs wiedzy pożarniczej
Dodano: 2015-03-12     » Na górę

 W dniu 19.03.2015r w sali C14 o godzinie 13.15 odbędzie się konkurs wiedzy pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom". Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Organizator konkursu K. Prasnal 

Dodał: M. Domaradzki
OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 2015
Dodano: 2015-01-21     » Na górę

Uczniów, którzy ukończyli 17 lat, interesujących się rolnictwem, posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od eliminacji szkolnych poprzez finały wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym. Zgłoszenia przyjmuje p. Elżbieta Niewolska do 27 stycznia 2015 r.

Dodał: Elżbieta Niewolska
XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Dodano: 2015-01-04     » Na górę

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Eliminacje szkolne odbędą się 12 stycznia 2015 roku.

Olimpiada ma postać testu jednokrotnego wyboru. Obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

Wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do Pani Beaty Skrzypek zaraz po przerwie świątecznej.

Regulamin Olimpiady dostępny na stronie:

http://www.lop.org.pl w zakładce projekty

http://www.lop.org.pl/images/pliki/regulamin_owe.pdf

Dodał: G. Kawa
Konkursy od 121 do 125 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0356 sekund.