Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 191 do 195 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
Konkurs - Moda na trzeźwość – moda na odpowiedzialność
Dodano: 2012-04-12     » Na górę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Filia w Strzyżowie

ogłasza konkurs pod hasłem

 

 Moda na trzeźwość – moda na odpowiedzialność

  

dotyczący szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzyżowskiego.
 2. Prace będą rozpatrywane w kategorii
 • krótki utwór sceniczny (skecz, monolog) – objętość do 5 stron wydruku komputerowego formatu A4

3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

- nazwa szkoły, klasa, kontakt telefoniczny

- prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego

4. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej

mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie ul.   Mickiewicza 11 do dnia 14 maja 2012 r. Można je również przesłać drogą elektroniczną na adres strzyzow@pbw.org.pl

 

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi dnia 31 maja 2012 r. w lokalu Biblioteki Pedagogicznej w Strzyżowie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XLI OGÓLNOPOLSKI KONKURS STATYSTYCZNY
Dodano: 2012-03-22     » Na górę

Zapraszamy uczniów  do udziału w XLI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE STATYSTYCZNYM pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu na piśmie jednego z trzech podanych do wyboru tematów w oparciu o informacje zawarte w MAŁYM ROCZNIKU STATYSTYCZNYM POLSKI. Termin wysyłania prac upływa 30 kwietnia 2012 roku.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli statystyki.

W każdy czwartek o godz. 14.00 w sali B12 odbywać się będą konsultacje dla uczniów chętnych do udziału w konkursie.

Pytania konkursowe i regulamin konkursu znajdziesz na stronie:


http://statlibr.stat.gov.pl/konkurs.html

Dodał: Elżbieta Niewolska
Konkurs literacki dla maturzystów
Dodano: 2012-03-20     » Na górę

Konkurs literacki dla maturzystów  „Z lekturą na ty” .

 

 Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego „Z lekturą na ty”.

Organizatorzy:

   Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

  Cele konkursu:

 • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
 • sprawdzenie stopnia znajomości treści lektur szkolnych
 • popularyzacja literatury
 • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach

 

Regulamin konkursu

 • konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną LO i ZST
 • czas trwania konkursu: marzec- kwiecień 2012 finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2012
 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas maturalnych LO i ZST w Strzyżowie
 • konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu
 • na pytania konkursowe uczniowie odpowiadają pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych
 • pytania nawiązywać będą do treści lektur

Prosimy o zgłaszanie udziału w konkursie do biblioteki szkolnej do dnia 31 marca 2012

 

Lektury do konkursu:

 

-   Lalka Bolesława Prusa,

-   Gloria uictis Elizy Orzeszkowej,

-   Ludzie   bezdomni   Stefana Żeromski ego,

-   Granica Zofii Nałkowskiej,

-   Ferdydurke Witolda Gombrowicza,

-   Opowiadania Tadeusza Borowskiego

-   Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,

-   Pieśń o Rolandzie,

-   Dzieje Tristana i Izoldy, 

-   Cierpienia młodego Wertera, Faust Johanna Woifganga Goethego, 

-   Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego,

-   Jądro ciemności Josepha Conrada,

-   Dżuma Alberta Camusa,

-   Rok 1984 George'a Orwella,

-   Antygona, Króla Edyp Sofoklesa,

-   Makbet, Hamlet, Romeo i Julia Williama Szekspira,

-   Świętoszek Moliera.

Dodał:
Konkurs fotograficzny
Dodano: 2012-03-15     » Na górę

Zespół Szkół Technicznychw Strzyżowie

ogłasza

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"W ZŁOTEJ GODZINIE".


          Konkurs organizowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Strzyżowskiego.

Zdjęcia w formacie 15x21 na papierze błyszczącym wraz z opisem (naziwsko, imię, klasa, szkoła i tytuł zdjęcia) prosimy składać do 27.04.2012 w sekretariacie Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie lub przesłac pocztą na adres:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

z dopiskiem "KONKURS FOTOGRAFICZNY"

Do zdjęć prosimy dołączyć nośnik (plik cyfrowy). Jedna osoba może złożyć nie więcej niż 3 zdjęcia. Większa ilość zdjęć dyskwalifikuje wszystkie zdjęcia danej osoby. Nadesłanie zdjęcia z podpisem jest jednoznaczne z potwierdzeniem jego autorstwa i wyrażeniem zgody na jego publikację w gelerii pokonkursowej w internecie i lokalnej prasie.

Konkurs finansowo i rzeczowo wspierają:

TRITON s.c.
Marcin Bosek, Janusz Rokita

Piekarnia "TRADYCYJNA"
Józef Franczak

KANTOR
Zbigniew Delikat

"TRANS-BET"
Roman Śliwa

GASKOP s.c.
Grzegorz Potwora, Zbigniew Przystasz

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Czudcu

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Niebylcu

Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie

Handel-Usługi
Alicja Jagodzińska

Dodał: Robert Kołodziejczyk
Dzień Bezpiecznego Internetu - konkurs
Dodano: 2012-03-11     » Na górę

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu biblioteka szkolna organizuje konkurs związany z bezpieczeństwem w Internecie. Serdecznie
zapraszamy „miłośników komputera” a takǏe wszystkich zainteresowanych  tematem do udziau w konkursie.

Rozgrywane będą następujące konkurencje:

1. Konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa komputerowego.
2. Konkurs na prezentację na wybrany temat (narzucony lub zaproponowany przez uczestnika, ale uzgodniony z organizatorami). Czas dla prezentacji to max 5 min.
3. Konkurs na najlepszego gracza gry komputerowej – niespodzianki.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy zespły uczniów – mogą
być międzyklasowe. Zespół powinien składać się z:
- dwóch osób do quizu
- dowolnej liczby do prezentacji
- konkurs na najlepszego gracza - indywidualnie

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z paniami : Joanną Krok-Rysz, Dorotą Skurą w bibliotece lub panem Grzegorzem Kawa.
Konkurs odbędzie się 20 marca na lekcji 5 w auli Liceum Ogólnokształcącgo.
List tematów prezentacji znajduje się w bibliotece szkolnej
lub u wymienionych wyżej nauczycieli.
Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przewidujemy drobne nagrody.

Dodał: G. Kawa
Konkursy od 191 do 195 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0611 sekund.