x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 196 do 200 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  
Świadomy wie co robić z ZSEE
Dodano: 2012-10-24     » Na górę

W imieniu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy chciałabym serdecznie zaprosić uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie ekologicznym pt. "Świadomy wie co robić z ZSEE". Będę bardzo wdzięczna za zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej szkoły oraz poinformowanie o tym nauczycieli i uczniów i zachęcenie ich do udziału w konkursie. Na dzieci czekają ciekawe zadania konkursowe i wspaniałe nagrody. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w Warszawie w obecności gości honorowych i mediów.

Główną ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do dbania o środowisko przyrodnicze wskutek mądrego i przemyślanego segregowania elektrośmieci. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, podczas których uczniowie poznają problemy swojej gminy, znajdą miejsca, o których wcześniej nic nie wiedzieli, nauczą społeczność lokalną jak być ekologicznym i dbać o czystość otoczenia oraz wspólnie zorganizują zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na swoim terenie.

Organizatorzy odbierają elektroodpady zebrane przez szkoły podczas II etapu konkursu!
 
Rejestracja uczestników i szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl 
 
Zapraszam do konkursu!
 
 
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
tel. 22 668 92 68
fax 22 883 50 96
www.elektroodpadyprostezasady.pl
biuro@mroee.pl;edukacja@mroee.pl
 
Konkurs odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej "Elektroodpady - proste zasady" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodał: J. Krok-Rysz
Konkurs jezyka angielskiego dla gimanazjalistów
Dodano: 2012-10-11     » Na górę

 

lo_zst_logo

 

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

2012/2013      

Ladies and Gentlemen, let us present …

 

Organizatorzy Turnieju

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

uprzejmie informują, że termin tegorocznej VI edycji

                        zostaje przesunięty na 11.04.2013r. (czwartek)      

 

W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagana jest

prezentacja w języku angielskim

na temat wybranego problemu współczesnego świata.

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

(regulamin -> pobierz)

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

                                                              2012/2013      

Ladies and Gentlemen, let us present …

 

Organizatorzy Turnieju

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

uprzejmie informują, że termin

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

                                                              2012/2013      

Ladies and Gentlemen, let us present …

 

Organizatorzy Turnieju

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

uprzejmie informują, że termin tegorocznej VI edycji

                        zostaje przesunięty na 11.04.2013r. (czwartek)      

 

W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagana jest

prezentacja w języku angielskim

na temat wybranego problemu współczesnego świata.

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

(regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów

www.lo-strzyzow.pl i www.zs-strzyzow.itl.pl).

tegorocznej VI edycji

                        zostaje przesunięty na 11.04.2013r. (czwartek)      

 

W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagana jest

prezentacja w języku angielskim

na temat wybranego problemu współczesnego świata.

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

(regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów

www.lo-strzyzow.pl i www.zs-strzyzow.itl.pl).
Dodał: G. Kawa
KONKURS
Dodano: 2012-09-21     » Na górę

Firma Uczniowska PROFIT

w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim ZST w Strzyżowie

Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA(który przypada 30 września)

organizuje konkurs

SUPER CHŁOPAK

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE 2012

 

KANDYDACI:

1. Adrian Kowalczyk – klasa III THM

2. Radosław Kowalski – klasa I TPM

3. Daniel Mokrzycki – klasa II THE

4. Jakub Wilusz – klasa III TEA

 

Prosimy o zapoznanie się z listą kandydatów i oddanie głosu na jednego z nich,  na karcie konkursowej dostępnej w Sklepiku Szkolnym.

Ostateczny termin głosowania upływa w dniu 26 września 2012 r ( środa) długa przerwa

 

Serdecznie zapraszamy do typowania i glosowania na swoich kandydatów!

 

Dodał: Agnieszka Król
„Porozmawiajmy o AIDS”
Dodano: 2012-09-12     » Na górę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje,że rozpoczyna się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

 

Porozmawiajmy o AIDS”

 

 dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs honorowym patronatem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

    W Polsce, tak jak w większości krajów, AIDS jest problemem głównie ludzi młodych. Wśród osób żyjących z HIV i chorych na AIDS dominuje grupa wiekowa 21-30 lat, co stanowi ok.60 % wszystkich zakażonych. Dlatego warto podejmować profilaktykę odpowiednio wcześniej.

Pamiętajmy, HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

 

REGULAMIN

VIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Porozmawiajmy  o AIDS” 

1. Postanowienia ogólne

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  zwani dalej „Organizatorami” ogłaszają  konkurs plastyczny  („konkurs”)  dla  młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Cele konkursu

A.  Poszerzenie wiedzy  z  zakresu problematyki HIV/AIDS   wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  w tym:

- sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS,

- źródeł   i dróg   szerzenia się  wirusa HIV,

- bezpiecznych  zachowań,

B. Kształtowanie  właściwych postaw młodzieży  w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

C. Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od  zachowań ryzykownych. 

3. Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać:

- prace wykonane tylko indywidualnie,

- prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika i  in.,

- format prac - A2 - A3,

- prace wykonane na planszach (papier lub karton), 

- każdy uczestnik może przesłać 1 pracę. 

4. Warunki konkursu

A. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

B. Do konkursu zostaną  dopuszczone prace, które w sposób  oczywisty będą   nawiązywały   do  problematyki   HIV/AIDS.

C. Każda praca  musi zostać opatrzona informacją  zawierającą  następujące dane:

- imię i nazwisko uczestnika, klasa,

- rok urodzenia,

- adres zamieszkania,

- nazwę i adres szkoły z numerem  telefonu,

- imię i nazwisko nauczyciela -  opiekuna, 

- do pracy należy dołączyć wypełnioną  „zgodę” przedstawiciela ustawowego ucznia, który nie ukończył 18 lat (w załączeniu).

D. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania jej w następujących polach eksploatacji:

- druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,

- bezterminowej prezentacji pracy na stronie www.wsse.rzeszow.pl,

- rozpowszechnianie fotografii,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- prezentowanie prac na wystawach stanowiących kontynuację konkursu.

E. Regulamin i „zgoda”  dostępne są  na stronie  internetowej   www.wsse.rzeszow.pl  w zakładce Aktualności i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Prace przesłane na Konkurs bez  „zgody”  nie będą brały udziału w Konkursie.

Prace należy  dostarczyć na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pok. 201)a 

5. Czas trwania konkursu

Czas trwania konkursu od  3 września do 15 listopada 2012 roku.

 Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do  15 listopada 2012 roku.

6. Nagrody w Konkursie

A. Jury Konkursu  w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatorów, artysta plastyk oceniać będzie nadesłane prace według następujących kryteriów:

- wartości  plastyczne i oryginalność pracy,

- tematyka związana z celami konkursu.

B. W konkursie  przyznane  zostaną nagrody główne i wyróżnienia.

C. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i Kuratorium Oświaty do 1 grudnia 2012roku.

D. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani pedagog M. Mazur.

Dodał: J. Krok-Rysz
Wyniki konkursu fotograficznego
Dodano: 2012-06-26     » Na górę

OGLOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"W ZŁOTEJ GODZINIE"

Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół średnich

z Powiatu Strzyżowskiego.

 

W kategorii GIMNAZJUM

I nagrodę zdobyła

MARTYNA ŚWIERAD
z gimnazjum w Czudcu

DSCN0106-001

II nagrodę zdobyły

PAULINA ORZECHOWSKA
z gimnazjum w Lubli

105726191

oraz

DOMINIKA WÓJCIK
z gimnazjum w Czudcu

007

III nagrody nie przyznano

 

WYRÓŻNIENIA

FAUSTYNA PRZYBYŁA
z gimnazjum w Lubli

zdjecie1


oraz

ANNA WIESZCZEK
z gimnazjum w Żarnowej

IMG_1721

 

W kategorii SZKOŁY ŚREDNIE

Nie przyznano I i II nagrody

III nagrodę zdobyli

KAMIL WINIARSKI
kl. 2TI ZST Strzyżów

DSC01070

oraz

DAMIAN WASILEWSKI
kl. 1TI ZST Strzyżów

DSC_3743_resize

 

WYRÓŻNIENIE

PATRYCJA ŚLUSARCZYK
kl. 2TEA ZST Strzyżów

ABCD0009

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

Konkurs finansowo i rzeczowo wspierali:

TRITON s.c.
Marcin Bosek, Janusz Rokita

Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Czudcu

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Niebylcu

Handel-Usługi
Alicja Jagodzińska

TRANS-BET
Roman Śliwa

GASKOP s.c.
Grzegorz Potwora, Zbigniew Przystasz

KANTOR
Zbigniew Delikat

Piekarnia "TRADYCYJNA"
Józef Franczak

e-pixelstudio
Dominik Ziobro

Dodał: Robert Kołodziejczyk
Konkursy od 196 do 200 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1637 sekund.