Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 206 do 210 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
English High Flier
Dodano: 2011-11-03     » Na górę

Wszystkich uczniów przejawiających zainteresowania językiem angielskim serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym corocznie przez firmę Łowcy Talentów – Jersz

                                                                                                                       ENGLISH HIGH FLIER


 Termin konkursu: 07.12.2011r., godz.13.00–14.00

 Spotkanie informacyjne: 10.11.2011r. (czwartek) na długiej przerwie w sali A17.

 Termin zgłoszeń: do 09.11.2011r.

 Zgłoszenia przyjmuje nauczycielka języka angielskiego: Barbara Siuta

 

 Forma konkursu: test wielokrotnego wyboru (28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, z których każda może być prawdziwa lub  fałszywa) w dwóch kategoriach: Junior dla uczniów klas pierwszych i Student dla drugo-, trzecio- i czwartoklasistów.

 Bliższe informacje (regulamin konkursu, przykładowe testy z poprzednich lat) można znaleźć na stronie internetowej: www.mat.edu.pl.

 

Dodał: Barbara Siuta
Turniej dla gimnazjalistów
Dodano: 2011-10-25     » Na górę

V Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego Gimnazjów Powiatu Strzyżowskiego.

Wszystkich uczniów gimnazjów powiatu strzyżowskiego przejawiających zainteresowania językiem angielskim serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzyszkolnym Turnieju Języka Angielskiego Gimnazjów Powiatu Strzyżowskiego.

Termin turnieju: 15 grudnia 2011r.

Organizatorzy: Organizatorami turnieju są Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, 
ul. A. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów. Koordynatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego: Iwona Trojanowska i Beata Wójcik oraz Zespołu Szkół Technicznych: Barbara Siuta. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się co roku w drugiej dekadzie grudnia. Część drużynowa turnieju odbywa się w auli Liceum Ogólnokształcącego, a konkurs indywidualny w salach Zespołu Szkół Technicznych.

 Cel turnieju:

 • popularyzacja znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych w środowisku gminy i powiatu,
 • motywowanie uczniów szkół gimnazjalnych powiatu do rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych,
 • promocja młodych talentów,
 • nawiązanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między poszczególnymi placówkami III-go i IV-go etapu edukacyjnego powiatu strzyżowskiego.

Regulamin i formularz zgłoszenia

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs "Najlepszy Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie" - rozstrzygnięty
Dodano: 2011-08-09     » Na górę

Wyniki konkursu:

 • w kategorii technikum:
 1. Małgorzata Flaga  I TEA 358 pkt.
 2. Natalia Rykała  II TE 327 pkt.
 3. Kamil Winiarski  I TI 319 pkt.
 4. Maria Dziok  II TE 306 pkt.
  Natalia Matuszewska II TE  306 pkt.
 5. Angelika Koczela II TIP 305 pkt.
 6. Dorota Skórka I TEA  304 pkt.
 7. Justyna Dziok I TEA 303 pkt.
 8. Karolina Kucab I TEA 300 pkt.
 9. Magda Wawrzonek II TE 296 pkt.
 10. Mateusz Libucha I THM 280 pkt.
 11. Mariola Fortuna II THM 277 pkt.
 12. Piotr Dyka I TP 270 pkt.
 • w kategorii zasadnicza szkoła zawodowa:
 1. Karolina Wojnarowska  I k 345 pkt
 2. Lidia Włodyka  I w 292 pkt.
 3. Anna Wiśniewska  II w  245 pkt.
 4. Rafał Łętowski  I m 244 pkt.
 5. Karolina Gajewska II w 240 pkt.

Wszystkim uczniom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Komisja Konkursowa 

Dodał: Zofia Wasilewska
Konkurs - DZIĘKUJĘ – CHCĘ ŻYĆ W WOLNOŚCI
Dodano: 2011-03-30     » Na górę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Filia w Strzyżowie

ogłasza konkurs pod hasłem

DZIĘKUJĘ – CHCĘ ŻYĆ W WOLNOŚCI

dotyczący szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

WARUNKI KONKURSU:

1.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzyżowskiego.

2.Prace będą rozpatrywane w kategoriach:

 • plakat wykonany techniką dowolną
 • ulotka informacyjno- edukacyjna

3.Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

-nazwa szkoły, klasa, kontakt telefoniczny

-prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego

4.Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11 do dnia 14 maja 2011r.

PODSUMOWANIE PRAC I NAGRODY:

1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

2.Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.

3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac  w lokalu Biblioteki.

4. Rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 31 maja 2011r. w lokalu Biblioteki.

5. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach laureaci trzymają nagrody książkowe.

6.Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt z organizatorem pod nr tel 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: G. Kawa
XL OGÓLNOPOLSKI KONKURS STATYSTYCZNY
Dodano: 2011-03-26     » Na górę

Główny Urząd Statystyczny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XL OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE STATYSTYCZNYM.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu na piśmie jednego z trzech podanych do wyboru tematów w oparciu o informacje zawarte w MAŁYM ROCZNIKU STATYSTYCZNYM POLSKI. Termin wysyłania prac upływa 30 kwietnia.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela i zgłoszenia przyjmuje p. Elżbieta Niewolska.

Pytania konkursowe i regulamin konkursu znajdziesz na stronie: www.statlibr.stat.gov.pl/konkurs.html

Dodał: Elżbieta Niewolska
Konkursy od 206 do 210 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0767 sekund.