x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 







 
Konkursy

Konkursy od 226 do 230 ( wszystkich: 263 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE
Dodano: 2010-11-09     » Na górę

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów
Podkarpacki Kurator Oświaty
zapraszają do udziału

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie

organizowanej pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.


Olimpiada organizowana jest w formie trzystopniowych zawodów:

I stopień - szkolny, odbywa się 24 listopada (środa) 2010 r. w szkołach uczestników w formie pisemnego testu.
II stopień - okręgowy, przeprowadzany jest 12 stycznia (środa) 2011 r. na szczeblu wojewódzkim.
III stopień - centralny (finał), odbywa się 16 marca (środa) 2011 r. w Rzeszowie w Kampusie WSPiA.

Zgłoszenia uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie przyjmuje p. Elżbieta Niewolska do dnia 18 listopada 2010 r.


Więcej informacji: http://www.olimpiada.wspia.eu/

Dodał:
Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości
Dodano: 2010-11-05     » Na górę

IX edycja

Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce

 

Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości,upowszechnienie sposobu korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język ewidencji działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu nauczania rachunkowości.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest trzystopniowy :

 • etap I – edukacyjny :  test trwający  45 minut. Ogranicza się ilość uczniów przechodzących do etapu II kwalifikacyjnego, do 10 z jednej szkoły pod warunkiem, że uzyskał minimum 80% skuteczności w realizacji testu - 16 grudnia 2010r.
 • etap II - kwalifikacyjny : test trwający  45 minut. Do etapu ogólnopolskiego przechodzi tylko jeden finalista II etapu (kwalifikacyjnego) z każdej szkoły pod warunkiem, że uzyskał minimum 80% skuteczności w realizacji testu - 13 stycznia 2011r.
 • etap III ogólnopolski kształcący umiejętności polega na przeprowadzeniu sprawdzianów  w formie pisemnej ( test oraz pisanie projektu i jego realizacja). Czas trwania sprawdzianów wynosi odpowiednio 60 i 180 minut - 3-4 marca 2011r Politechnika Rzeszowska.

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie do nauczyciela konsultanta  - Agnieszki Król.

Termin zgłoszeń do 20 listopada 2010 r.

Więcej informacji od 8.XI :

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Dodał: Agnieszka Król
„MŁODY EKONOMISTA-2011
Dodano: 2010-11-02     » Na górę

Podkarpacki Konkurs Ekonomiczny

„MŁODY EKONOMISTA-2011"

Hasło IX edycji: " Koszty pracy w przedsiębiorstwie"

Jest to dziewiąta edycja konkursu. Konkurs uaktywnia młodzież w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ekonomicznych przedmiotów zawodowych.

Konkurs składa się z 2 etapów:

 • Etap I szkolny odbędzie się 11 stycznia 2011 roku w szkole - 70 minutowy test.  Do etapu 2 przechodzi 3 uczniów, finalistów etapu szkolnego;
 • Etap II odbędzie się 10 marca 2011 roku  w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. Składa się z 2 części:                                                          
  - test  wyboru - 30 minut
  - zadanie praktyczne - 90 minut (wykonanie zadania w oparciu o program finansowo-księgowy INSERT GT).

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie do nauczyciela konsultanta  - Agnieszki Król.

Termin zgłoszeń – 15 grudnia 2010r.

Więcej informacji: www.me.zslchrobry.lezajsk.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 



Dodał: Agnieszka Król
TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Dodano: 2010-11-01     » Na górę

Wszystkich uczniów gimnazjów powiatu strzyżowskiego przejawiających zainteresowania językiem angielskim serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym Turnieju Języka Angielskiego Gimnazjów Powiatu Strzyżowskiego.

Termin turnieju: 15 grudnia 2010r.

Organizatorzy: Organizatorami turnieju są Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,
ul. A. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów. Koordynatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego: Iwona Trojanowska i Beata Wójcik oraz Zespołu Szkół Technicznych: Barbara Siuta. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się co roku w drugiej dekadzie grudnia. Część drużynowa turnieju odbywa się w auli Liceum Ogólnokształcącego, a konkurs indywidualny w salach Zespołu Szkół Technicznych.

Cel turnieju:

 • popularyzacja znajomości języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych w środowisku gminy i powiatu,
 • motywowanie uczniów szkół gimnazjalnych powiatu do rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych,
 • promocja młodych talentów,
 • nawiązanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między poszczególnymi placówkami III-go i IV-go etapu edukacyjnego powiatu strzyżowskiego.

Regulamin 

Dodał:
Odbiór nagrody
Dodano: 2010-05-26     » Na górę

W dniu 26.05.2010 roku absolwent gimnazjum Waldemar Wiglusz odebrał nagrodę kalkulator Casio fX-350ES w ramach wyniku konkursu zorganizowanego w czasie dni otwartych Zespołu Szkół w Strzyżowie.

 

nagroda

Dodał:
Konkursy od 226 do 230 ( wszystkich: 263 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 






Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0539 sekund.