x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 266 do 270 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  
Konkurs na Logo Szkoły Promującej Zdrowie
Dodano: 2009-01-12     » Na górę

Zespół Szkół w Strzyżowie stara się o certyfikat rejonowej sieci szkół promujących zdrowie.W związku z tym szkolny zespół promocji zdrowia

ogłasza konkurs na: 

 

LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu:

Konkurs trwa od 8 grudnia 2008 do 31 maja 2009 roku. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Podpisane   prace   przyjmowane   będą   w   bibliotece   lub   u pedagogów do dnia 31 maja 2009 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w miesiącu czerwcu.

Prace  będą  oceniane  przez  komisję  utworzoną z  nauczycieli zespołu promującego zdrowie.

Komisja  konkursowa  dokonuje  oceny  punktowej  biorąc pod  uwagę następujące kryteria:   

   

- zawartość merytoryczną pracy (adekwatność środków artystycznych i wybranej formy) - 10 punktów,

- szatę graficzną strony (pomysłowość, kolorystykę) - 5 punków,

- poprawność językową, gramatyczną i ortograficzną - 5 punktów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.
Dodał:
TURNIEJ MATEMATYCZNO – FIZYCZNY
Dodano: 2008-11-13     » Na górę

 IV EDYCJA

 TURNIEJU MATEMATYCZNO – FIZYCZNEGO 

 " Matematyka i fizyka dla każdego – 

 przez zabawę do wiedzy "   

 REGULAMIN TURNIEJU - kliknij tu 

 DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI - kliknij tu   

 KARTA ZGŁOSZENIA - kliknij tu 

Dodał:
Regulamin konkursu „Bądź bliźnim dla cierpiącego człowieka”
Dodano: 2008-11-13     » Na górę
  

            „Mam oczy, by zauważać innych

Mam uszy, by ich słyszeć

Nogi, aby się do nich pofatygować

Dłonie, by je ku nim wyciągać

I serce, aby kochać”

Phil Bosmans

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy

 

Dyrekcja, nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół w Strzyżowie wychodząc naprzeciw bolesnym problemom współczesnego świata i propagując założenia profilaktyki zagrożeń postanowiła aktywnie włączyć się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

W tym celu nasza szkoła podjęła się organizacji międzyszkolnego konkursu pod hasłem: „Bądź bliźnim dla cierpiącego człowieka”, nad którym honorowy patronat sprawują Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Sanepid Strzyżowski.

Celem tego konkursu jest szerzenie wiedzy na temat uzależnień i ich konsekwencji, ograniczanie ryzykownych zachowań  wśród młodzieży, uwrażliwianie ludzi młodych na zagrożenia, które niesie z sobą rozwijająca się cywilizacja, a także budzenie wśród naszych wychowanków właściwych postaw moralno – etycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu, który obejmuje 5 kategorii i adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, odbędzie się dnia 01.12.2008r. podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego w sali widowiskowej Domu Kultury „Sokół”. Pragniemy, aby koncert ten był dziełem wszystkich ludzi młodych, wrażliwych na cierpienie drugiego człowieka. Dochód z koncertu i imprez mu towarzyszących zostanie przeznaczony dla najmłodszych obywateli miasta i gminy Strzyżów dotkniętych ciężką chorobą.

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród uczniów informacji na temat konkursu i jego idei.

Udział Państwa wychowanków w tym przedsięwzięciu będzie potwierdzeniem tezy, że tylko poprzez dostrzeganie problemów drugiego człowieka możemy osiągnąć prawdziwe człowieczeństwo.

 

 

Regulamin konkursu pod hasłem:
„Bądź bliźnim dla cierpiącego człowieka”

 
 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 • Jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat uzależnień i ich konsekwencji, chorób cywilizacyjnych, a także uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która będzie realizowała założenia hasła konkursowego, bądź wzięcie udziału w kursie z wiedzy o AIDS.
 • Prace literackie należy oddać w wydruku komputerowym.
 • Wszystkie prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna).
 • Oceny prac dokona jury konkursowe właściwe dla poszczególnych kategorii, w skład którego wejdą nauczyciele Zespołu Szkół w Strzyżowie, poszczególnych gimnazjów
  i pracownicy Sanepidu w Strzyżowie.
 • Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś fundusze przeznaczone na nagrody proponujemy przeznaczyć na cele charytatywne.
 • Dodatkową nagrodą dla laureatów będzie prezentacja fragmentów nagrodzonych prac podczas uroczystego koncertu, a także publikacja ich na łamach czasopism lokalnych.
 • Prace zgłoszone do konkursu plastycznego posłużą do zorganizowania wystawy w Domu Kultury „Sokół”
 • Prace należy nadsyłać do 26.11.2008r. na adres:

Zespół Szkół w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

e-mail: zeszstrz@intertele.pl

tel./fax (0-17) 267 1193

 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.zs-strzyzow.itl.pl/

           

    
 

Konkurs literacki

 

Konkurs literacki obejmuje prace poetyckie, prozatorskie i publicystyczne (artykuł) realizujące założenia hasła konkursowego

Do konkursu prozy można zgłosić jeden utwór jednego autora maksimum 3 strony tekstu, w konkursie poezji maksimum 3 wiersze jednego autora, a w konkursie  publicystycznym 1 artykuł maksimum 1 strona tekstu.

Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • wiek autora i klasa
 • adres szkoły i numer telefonu
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
 

Konkurs plastyczny

 

Konkurs plastyczny obejmuje prace wykonane w różnorodnych technikach
i rozmiarach, które realizować będą założenia hasła konkursowego

Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • wiek autora i klasa
 • adres szkoły i numer telefonu
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
 

Konkurs wiedzy o AIDS

 
 • Każda szkoła, która wyrazi chęć udziału w konkursie dostanie test z wiedzy o AIDS wraz z kartą odpowiedzi. Test ten należy przeprowadzić w macierzystej szkole w terminie do 24.11.2008r., a wyniki należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie do 26.11.2008r.
 • Podsumowanie konkursu dokona komisja konkursowa, a jego wyniki zostaną ogłoszone w czasie uroczystego koncertu
Dodał:
Supertalent 2008/2009
Dodano: 2008-11-13     » Na górę
 

REGULAMIN

II EDYCJI KONKURSU

SUPERTALENT

 

Organizator:

Zespół Szkół w Strzyżowie

 

Patronat:

Starosta Strzyżowski

 

Cele konkursu:

 

 • poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej;
 • popularyzacja wiedzy;
 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;
 • dawanie młodzieży szansy na osiąganie sukcesów;
 • wspaniała zabawa intelektualna;
 • promocja ZS w środowisku.
 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów powiatu strzyżowskiego oraz do pierwszoklasistów ZS w Strzyżowie.

Każde gimnazjum oraz każda pierwsza klasa liceum i technikum mogą zgłosić uczestników (Każdego wraz z pięcioosobową drużyną wspierającą)

Terminy:

Zgłoszenia należy przysyłać do 22 grudnia 2008 roku na adres:

Zespół Szkół w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

Karty zgłoszeń stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

Impreza odbędzie się 24 lutego 2009.

 

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZS:

www.zs-strzyzow.itl.pl

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu mgr Ewą Worek

 

Zasady szczegółowe:

Konkurs ma formę quizu.

Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy. W rundzie pierwszej pytania będą dotyczyły nauk przyrodniczych: biologii, chemii, geografii; w rundzie drugiej – nauk ścisłych: matematyki i fizyki; w rundzie trzeciej – literatury, języka polskiego, historii, kultury współczesnej i sztuki.

Każdy uczestnik konkursu losuje pytania z każdego przedmiotu. Może wybrać poziom trudności zadania, a zarazem jego wartość punktową (1 lub 2 punkty).

Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy po trzeciej rundzie uzyskali największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się dogrywka między tymi uczestnikami. Odpowiadają równocześnie na kartkach z puli pozostałych pytań do pierwszego błędu.

W finale uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy. Tu nie ma już możliwości wyboru poziomu trudności.

Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (we wszystkich rundach oraz w finale) największą liczbę punktów.

Drużyna może pomóc uczestnikowi w odpowiedzi na dwa pytania tylko podczas jednej z trzech pierwszych rund.

Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz nagrodę rzeczową o wartości 250 zł.

Finaliści otrzymują nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.

Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu.

Gimnazjaliści zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.

 Zespół Szkół w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu.

   

załącznik do regulaminu konkursu KARTA ZGŁOSZENIA      

Dodał:
KONKURS NA PLAKAT
Dodano: 2008-10-24     » Na górę

UWAGA  KONKURS 

W związku z ogólnopolską kampanią społeczną 

„Wystarczy tak niewiele… Samobadanie to zapobieganie”  

Ogłaszamy konkurs na plakat zachęcający kobiety do samobadania piersi i wykonywania badań profilaktycznych 

Prace należy składać do 29 października u pedagogów lub w bibliotece szkolnej.

Wykonanie: format A3, technika dowolna  

PRZEWIDZIANO NAGRODY

Dodał:
Konkursy od 266 do 270 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0418 sekund.