x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 36 do 40 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”
Dodano: 2019-10-08     » Na górę

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy  o AIDS”

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  ogłaszają  konkurs plastyczny .

 

 1. Cele konkursu
 • Poszerzenie wiedzy  z  zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,  w tym:

            - sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS,

            - źródeł   i dróg   szerzenia się  wirusa HIV,

            - bezpiecznych  zachowań,

 • Kształtowanie  właściwych postaw młodzieży  w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
 • Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od  zachowań ryzykownych.

Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać:

-        prace wykonane  tylko indywidualnie,

-        prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i  in.,

-        format prac  -  A2 - A3,

-        prace wykonane na planszach (papier lub karton), 

-        każdy uczestnik może przesłać 1 pracę,

-        prace przestrzenne nie będą przyjmowane do konkursu. 

 

Do konkursu zostaną  dopuszczone prace, które w sposób  oczywisty będą   nawiązywały   do  problematyki   HIV/AIDS.

 1. Regulamin i „zgoda”  dostępne są  na stronie  internetowej  www.wsse.rzeszow.pl 
  w zakładce Konkursy . Prace  przesłane  na Konkurs  bez  „zgody”  nie będą brały udziału  w Konkursie.
 2. Czas trwania konkursu

       Czas trwania konkursu od  3 września do 15 listopada 2019 roku.

       Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do  15 listopada 2019 roku. 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do p. B. Skrzypek

Dodał: G. Kawa
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej
Dodano: 2019-10-02     » Na górę

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Organizowany jest od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ

 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II (III technikum)i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest dwuetapowy.

Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci nagrody książkowe. Ponadto laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrównoważonego rozwoju.

Wszelkie informację o konkursie (regulamin, terminy, wyniki etc.) znajdują się na stronie dlaszkol.chemia.uj.edu.pl w zakładce Konkurs.

 

Zgłoszenia przyjmuje Beata Skrzypek oraz Patrycja Zych

Ostateczny termin zgłoszenia; 31 października 2019 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 15 zł

Dodał: Przemysław Bryda
Konkurs „Twoja ulubiona postać biblijna”
Dodano: 2019-10-01     » Na górę

Biblioteka szkolna i katechetka szkolna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem:

„Twoja ulubiona postać biblijna”

Konkurs odbędzie się w  ramach  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Czas trwania konkursu od 7 do 21 października  2019 r.

 

CELE KONKURSU:

 - Poznanie tekstów biblijnych

 - Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych

 - Propagowanie wśród uczniów pozytywnych wartości ukazanych w Starym i Nowym Testamencie

 - Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej

 - Rozwijanie zdolności plastycznych

 - Pobudzanie i rozwój inwencji twórczej

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych.
 2. Praca musi być ściśle powiązana z postacią biblijną.
 3. Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną na arkuszu papieru formatu A – 3.
 4. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną (figurą, rzeźbą, instalacją itp.)
 5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 6. Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.
 7. Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg wzoru:
 • Imię i nazwisko autora
 • Klasa
 • Nazwa szkoły

NAGRODY:

 1. Najciekawsze prace nagrodzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
 2. Przewidziane są 3 nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.
 3. Komisja będzie oceniała prace wg następujących kryteriów:
  • Zgodność z tematyką
  • Estetyka pracy
  • Oryginalność

TERMINY:

 1. Prace należy składać od 7 do 21 października  2019 r. w bibliotece szkolnej.
 2. Wręczenie nagród nastąpi 24 października 2019 r. podczas lekcji otwartej

„Odkrywamy historie  biblijne” w ramach Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Dodał: Przemysław Bryda
Konkurs fotograficzny ARiMR
Dodano: 2019-05-16     » Na górę

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez ARiMR. Do wygrania atrkcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac od 10.05.2019 r. do 14.06.2019 r.

Szczegółowe informacje w dołączonym regulaminie i u Pana Roberta Kołodziejczyka.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dodano: 2019-03-27     » Na górę

XII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

 

Strzyżów, 15 marca 2019 r.

 

 

W XII edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie.

W części drużynowej reprezentowało swoje szkoły łącznie 35 uczniów,

a do konkursu indywidualnego przystąpiło 19 uczestników.

 

Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem:

World Heritage Journeys in the European Union

i wymagała przygotowania dwuczęściowej angielskojęzycznej prezentacji wybranego zabytku UNESCO oraz miejsca w okolicy zamieszkania, które do takiego wyróżnienia mogłoby pretendować.

Celem tej części konkursu było przybliżenie uczniom idei europejskości

oraz promowanie otwartości na różnorodność kulturową Europy.

Jury w składzie:

p. Mirosław Czarnik, p. Karina Zając, p. Joanna Martens-Skoczek, p. Barbara Pięciak i p. Łukasz Wolan

przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca dla obydwu szkół

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku

i

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie.

 

 

Lista laureatów konkursu indywidualnego:

I miejsce – Aleksandra Stefanik

uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku

 

II miejsce – Szymon Leja

uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

 

III miejsce – Weronika Jamróz

uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

 

Drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymują dyplomy i nagrody

ufundowane przez Organizatorów

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju.

Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą

oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.

Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

 

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:

Beata Wójcik, Iwona Trojanowska, Barbara Pięciak

Dodał: G. Kawa
Konkursy od 36 do 40 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0714 sekund.