x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 111 do 120 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Co słychać u naszych uczniów i absolwentów w Dreźnie ?
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

loga


 

Co słychać u naszych uczniów i absolwentów w Dreźnie ?


Dobiega końca czterotygodniowy pobyt 28 uczniów i 5 absolwentów naszej szkoły na praktykach zawodowych w Dreźnie w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w programie Erasmus +.

Nasi praktykanci przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie pracują w zakładach pracy na terenie Drezna i okolic, dokąd dojeżdżają samodzielnie, korzystając niekiedy z dwóch lub trzech środków lokomocji.

W zależności od zawodu praktykanci zostali przydzieleni do różnych firm. Technicy ekonomiści, handlowcy i logistycy poznają strukturę firmy, metody i warunki pracy w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, uczą się systemu rozliczeń obowiązującego w danej firmie, rozwijają swoją wiedzę w zakresie tworzenia dokumentacji handlowo-magazynowej, korzystają z technologii informatycznych. Z kolei informatycy mają miejsca praktyk w serwisach komputerowych, gdzie zajmują się lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego, systemu operacyjnego i aplikacji, projektują i wykonują lokalne sieci komputerowe, obsługują lokalne sieci komputerowe, konfigurują urządzenia sieciowe, rutery i urządzenia zabezpieczające, a także samodzielnie tworzą bazy danych na użytek danego przedsiębiorstwa. Uczniowie wiążący swoją przyszłość z zawodem technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych pracują w warsztatach samochodowych. Ich praca polega przede wszystkim na demontażu podzespołów pojazdów, naprawie lub wymianie części. Uczą się także diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego wraz z interpretacją wyników pomiarów oraz kalkulacją kosztów naprawy. Technicy mechanicy odbywają praktyki w firmach produkcyjnych, zajmujących się produkcją komponentów technologicznych w procesie obróbki skrawaniem. Uczą się oni opracowywać i analizować dokumentację technologiczną, wykonywać prace montażowe i operacje technologiczne z zakresu obróbki skrawaniem, wykorzystywać maszyny CNC w produkcji sprzętów i materiałów użytkowych. Technicy usług fryzjerskich poznają najnowsze technologie pielęgnacji , stylizacji i koloryzacji włosów w salonach fryzjerskich, a uczniowie z kierunku technik analityk poznają standardy europejskie obowiązujące w zagranicznych laboratoriach chemicznych, Wykonują badania laboratoryjne przy pomocy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego i programów komputerowych.

W czasie wolnym od pracy praktykanci biorą udział w zajęciach kulturowych, dzięki którym mają możliwość zwiedzania i poznawania uroków Saksonii. W trzeci weekend pobytu w Dreźnie uczestnicy projektu odbyli kilkugodzinną wycieczką do Szwajcarii Saksońskiej (die Sächsische Schweiz), gdzie mieli możliwość zobaczyć niepowtarzalne skalne wytwory piaskowcowe, przełomy rzeki Łaby oraz twierdzę w miejscowości Koenigstein. Twierdza ta należy do jednych z najpiękniejszych umocnień tego typu w Europie. W Zielone Świątki odwiedzili oni najciekawsze miejsca Lipska. Zwiedzili budynek dworca głównego, kościoły św. Mikołaja i Tomasza, unikalne na skalę światową zabytkowe pasaże handlowe w centrum miasta, Stary Ratusz, Alte Waage, Alte Börse, zabytkowe kamienice przy rynku starego miasta, restaurację Auerbachskeller, pomniki J.S.Bacha, J.W.Goethe, najważniejsze budynki Uniwersytetu Lipskiego w centrum miasta oraz Muzeum Najnowszej Historii Niemiec. Dużą atrakcją dla uczniów kształcących się w kierunkach technik pojazdów samochodowych i technik mechanik była wizyta w Muzeum Transportu, gdzie można zobaczyć kolekcje samochodów, lokomotyw, tramwajów, samolotów.

Pod koniec drugiego tygodnia praktyk odbyła się wizyta monitorująca przebieg praktyk w Dreźnie, w której uczestniczyli dyrektor szkoły Adam Witek oraz koordynator projektu Marzena Kmieć. W ramach zajęć kulturowych wzięli oni udział w zorganizowanym dla praktykantów rejsie statkiem po Łabie oraz wizytowali miejsca pracy, gdzie zapoznali się zakres obowiązków uczniów oraz dzielili się spostrzeżeniami na temat wykonywanej przez praktykantów pracy z ich przełożonymi. W oczach pracodawców uczniowie i absolwenci naszej szkoły wyróżniają się pracowitością, kulturą osobistą, zaangażowaniem przy wykonywaniu powierzonych zadań.

Dla uczniów i absolwentów naszej szkoły pobyt w Dreźnie wiąże się nie tylko ze zdobywaniem nowych doświadczeń zawodowych i podnoszeniem kompetencji językowych. Młodzież, będąca z dala od rodzinnego domu, musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Uczy się radzenia w nowych, często trudnych sytuacjach, przełamywania barier kulturowych, współpracy i pomocy w grupie, a także zarządzania czasem i pieniędzmi, co na pewno ułatwi im start w dorosłe życie.

Cała społeczność szkolna może być dumna ze wszystkich uczestników projektu. Na co dzień wykazują się oni dużą odwagą oraz dojrzałością. Wywiązują się ze wszystkich obowiązków, jakie zostały im powierzone. Godnie reprezentują naszą szkołę, powiat, Polskę.                    

 

opracowała Marzena Kmieć

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uczymy się ratować życie
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

Uczymy się ratować życie

W dniu 14. 06. 2019. odbędzie się kolejna edycja akcji „Uczymy się ratować życie”. W zajęciach
z ratownictwa , które odbędą się na hali sportowej ZST pod kierunkiem nauczycieli Roberta Kołodziejczyka i Grzegorza Włodyki, wezmą udział wyznaczone klasy wg następującego harmonogramu:

 • lekcja 2 - klasy: 2fm, 2THF, 3TI
 • lekcja 3 - klasy: 3TEA, 3TMF, 3THL

Uczniowie wyznaczonych klas biorą udział w akcji po wyrażeniu zgody przez nauczyciela uczącego na danej lekcji. Nauczyciele, którzy wyrażą zgodę przyprowadzają uczniów na halę sportową.

 

O godzinie 10.00 na hali sportowej odbędzie się prelekcja dla wszystkich uczniów w szkole na temat: „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Prelekcję poprowadzi Pani Edyta Jacek - Bieryło. (25 minut) W związku z powyższym wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami o godzinie 9.50 kończą lękcję 3 i zbierają się na hali sportowej. Nauczyciele ustawiają się wraz z młodzieżą.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2019-06-06     » Na górę

W DNIACH OD 06.06.2019 R. DO 14.06.2019 R.

SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Spotkanie z podróżnikiem
Dodano: 2019-05-31     » Na górę

Spotkanie z podróżnikiem

 
Oman i Dubaj

We wtorek, 11 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00
odbędzie się spotkanie z podróżnikiem
na 1 i 2 godzinie lekcyjnej.

Wstęp 5.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy
o zgłaszanie się do Pani Krystyny Moskal.

Termin zgłoszeń do poniedziałku 10.06.2019 r.
(liczba miejsc ograniczona).

Serdecznie zapraszamy!!!

Dodał: Krystyna Moskal
Spotkanie wywiadowcze 30.05.2019
Dodano: 2019-05-24     » Na górę

PLAN SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 30.05.2019 r.


 1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00. 
 2. Przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły, informacja o osobach i instytucjach do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacja o anonimowej skrzynce - pedagog szkolny Pani Maria Mazur.
 3. Przedstawiciel Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Strzyżowie - Pani Bogusława Karaś. 
 4. Temat prelekcji dla rodziców: „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Szkolenie poprowadzą Pani Edyta Jacek (Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Strzyżowie) oraz funkcjonariusz policji Pan Piotr Niemiec.

Godz. 16.45 spotkanie z wychowawcami w klasach:

1. Wychowawcy informują rodziców o:

 • wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów,
 • o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywaną oceną roczną,
 • proponowaną oceną z zachowania na koniec roku,
 • wynikach z BOEU i próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • informacja o programach stypendialnych powiatu strzyżowskiego (stypendium Przecławczyka oraz dofinansowanie biletów),
 • informacja o anonimowej skrzynce,
 • przedstawienie procedur dotyczących bezpieczeństwa.

2. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.

 

UWAGA:

Wszyscy nauczyciele w trakcie spotkania wywiadowczego prowadzą dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

SALA


Technikum

 

1.1TI351203 Technik informatykWolan ŁukaszB 14
2.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr

B 3
3.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek EwaB 4
4.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza AnnaC 12
5.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz A 10a
6.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna - L4

w zastępstwie 

Zofia Głowacka

B 12
7.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaA 22
8.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura Grzegorz

w zastępstwie

Joanna Krok - Rysz

A 23
9.3TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławB 5
10.3TP311513 Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

w zastępstwie

Dorota Żydzik

A 25
11.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB 13
12.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Żarek DagmaraC 11
13.3TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz ElżbietaB 1

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

14.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski MariuszC 14
15.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka GrzegorzB 2
16.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaA 11
17.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC 15
18.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB 6
19.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykA12
20.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej Majewski

w zastępstwie Weronika Strzępek

A13

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie w sprawie zamknięcia wody
Dodano: 2019-05-28     » Na górę

W dniu jutrzejszym tj. 29.05.2019 r. w budynku B będzie wyłączona woda od godziny 8.30 do godziny 10.30.

Dodał: sekretariat2
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych dla technikum
Dodano: 2019-05-27     » Na górę

Dzień 28.05.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum w związku z organizowanymi Dniami Otwartymi ZST.

Uczniowie uczący się w CKP biorą udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem pracy CKP oraz planem lekcji.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
I TYDZIEŃ PRAKTYK ZAWODOWYCH W DREŹNIE ZA NAMI - Erasmus +
Dodano: 2019-05-27     » Na górę

loga


 

I TYDZIEŃ PRAKTYK ZAWODOWYCH W DREŹNIE ZA NAMI

 

Od 19 maja 2019 r. II tura uczestników projektu  „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu Erasmus + (28 uczniów oraz 5 absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wraz z opiekunami) przebywa na miesięcznych praktykach zawodowych w Dreźnie (Niemcy).

W dniu przyjazdu do Drezna uczestnicy projektu zostali przywitani przez reprezentanta organizacji przyjmującej Europa-Direkt e.V. Pana Pawła Piątkowskiego, który pomógł nam w zakwaterowaniu w Międzynarodowym Domu Studenta - Internationales Gästehaus des Stundentenwerks, Hochschulstraβe 50, 01069 Dresden. Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym, gdzie został przedstawiony program i przydział miejsc praktyk, rozdane zostały materiały informacyjne oraz bilety na transport komunikacją miejską. Na zakończenie dnia wszyscy spotkali się na powitalnej kolacji w restauracji w centrum Drezna.

W drugim dniu pobytu uczniowie oraz absolwenci zostali przedstawieni swoim niemieckim pracodawcom oraz zapoznani z organizacją pracy i miejscem praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach (m.in. firmach i serwisach informatycznych, laboratoriach, sklepach, salonach fryzjerskich, warsztatach samochodowych itp.).

Pierwsze dni pobytu w Dreźnie przeznaczone były na: aklimatyzację się uczestników projektu do nowego miejsca, poznawaniu swoich miejsc pracy w niemieckich przedsiębiorstwach, jak również zwiedzaniu miasta i zapoznawaniu się z komunikacją miejską, która w Dreźnie jest bardzo dobrze rozbudowana.

W trakcie weekendu uczniowie spędzili czas na zajęciach kulturowo-językowych m.in. zwiedzaniu miasta Drezna, poznając jego kulturę, historię oraz najpiękniejsze zabytki (m.in.: zespół pałacowy Zwinger, drezdeńską Operę Sempera, ścienne malowidło „Orszak książęcy”, Pałac zamkowy z katolickim kościołem dworskim, zwany jako Katedra Świętej Trójcy, Tarasy Brühla, protestancki Kościół Marii Panny i wiele innych). Uczestnicy projektu odwiedzili również Ogród Zoologiczny w Dreźnie (Dresdner ZOO), w którym znajduje się ok. 2000 zwierząt, ok. 300 różnych gatunków. Mieli również okazję wyjechać najstarszą na świecie podwieszaną koleją górską (Die Dresden Schwebebahn), na punkt widokowy, gdzie mogli podziwiać piękną panoramę Drezna

Pierwszy tydzień pobytu uczestników praktyk zawodowych w Dreźnie przebiegł bardzo owocnie, było dużo pracy, ale i nie zabrakło przyjemności.

Kolejne dni i tygodnie pokażą, czy uczestnicy projektu poradzą sobie w nowym miejscu, z dala od domu, rodziny i przyjaciół. Już po pierwszym tygodniu pobytu, my opiekunowie, możemy śmiało powiedzieć, że tak.

Uczestnicy projektu przez okres pobytu w Dreźnie mogą liczyć na bezpośrednią pomoc z ramienia Organizacji przyjmującej Europa-Direkt e.V,: Pana Pawła Piątkowskiego oraz z ramienia szkoły: Pani Magdaleny Cyran i Pana Grzegorza Żybury.

 

 

 Opiekunowie

Magdalena Cyran i Grzegorz Żybura

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla absolwentów klas czwartych Technikum w sprawie dyplomów z kwalifikacji zawodowych
Dodano: 2019-05-24     » Na górę

W dniu 24.05.2019 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane dyplomy wraz z suplementami potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Po dbiór dyplomu należy się zgłosić osobiście z dokumentem tożsamości (dowód osobisty) lub osoba upoważniona (rodzic) ze swoim dowodem osobistym i z pisemnym upoważnieniem od absolwenta.

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenie Dyrektora CKP w Dobrzechowie dla uczniów (pracowników młodocianych) Branżowej Szkoły I Stopnia klasy od 1 do 3
Dodano: 2019-05-22     » Na górę

KONTROLA ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.

 

Dyrektor CKP prosi pracowników młodocianych o dostarczenie  zeszytów zajęć praktycznych do końca maja 2019r. z wpisaną oceną semestralną i oceną roczną do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKP w celu klasyfikacji za rok szkolny 2018/2019.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną roczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną i roczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę roczną.

 Proszę o powiadomienie wychowawców klas szkoły branżowej.

 

Jan Sopel
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

Tel.: 512 095 017

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenia od 111 do 120 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0616 sekund.