Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 121 do 130 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  
Spotkanie wywiadowcze 29.11.2018r. godz. 16.00
Dodano: 2018-11-21     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 29.11.2018 r. o godz.16.00

 

 1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00. (5 minut)
 2. Temat szkolenia dla rodziców: „Regulacje prawne dotyczące organizacji rynku gier hazardowych w kraju, w tym sankcji karnych grożących za uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych i uzależnienia od hazardu”. Szkolenie poprowadzą funkcjonariusze Służby Celno Skarbowej Podkarpackiego Urządu Celno Skarbowego w Przemyślu delegatury w Rzeszowie. (25 minut)
 3. Prezentacja praktyk zagranicznych organizowanych dla uczniów ZST w ramach programu Erasmus+ oraz wręczenie certyfikatów dla uczestników - Pani Marzena Kmieć oraz Pani Elżbieta Tomkowicz. (15 minut)
 4. Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 16.45.

 

W trakcie spotkania wychowawcy z rodzicami należy:

1. Poinformowanie rodziców uczniów:

 • klas IV technikum o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2018/19,
 • pozostałych klas o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu

2. Przekazać podstawowe informacje dotyczące:

 • egzaminu maturalnego (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego) – klasy IV technikum.
 • o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wraz z harmonogramem - klasy które będą zdawać egzamin w sesji styczeń – luty 2019r. (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, przyczyny unieważnienia egzaminu)
 • próbnych egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

3. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.

4. Przypomnieć informacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w tym młodocianych pracowników (zwolnienie L4) oraz na turnusach doskonalących.

5. Przeszkolić rodziców z korzystania z e-dziennika, weryfikacja wprowadzonych danych do dziennika.

5. Przedstawić rodzicom przykładowy regulamin pobytu młodocianych pracowników w bursie, omówić sprawy związane z pobytem młodocianych pracowników w bursie, podać terminy turnusów dla poszczególnych zawodów – dotyczy klas wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia.

6. Zwrócenie uwagi rodzicom na częste przypadki wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych – odpowiedzialność za wypadek oraz palenie papierosów w okolicy biblioteki miejskiej - skargi mieszkańców i pracowników biblioteki.
7.  Sprawy właściwe dla klasy.

 

Powyższy program dostosowany do klasy proszę wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

 

8. Posiedzenie Rady Rodziców Szkoły (zaopiniowanie przez radę rodziców planu finansowego szkoły) godz. 17.30 - sala B6

 

UWAGA:

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 18.20

  

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

SALA


Technikum

 

1.1TI351203 Technik informatykWolan ŁukaszB 14
2.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz PiotrB 3
3.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek EwaB 4
4.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza AnnaC 12
5.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz A 10a
6.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna B 12
7.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaA 22
8.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzA 23
9.3TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA 10 b
10.3TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA 25
11.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB 13
12.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal DagmaraC 11
13.3TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz ElżbietaB 1
14.4TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaB 5
15.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA 24
16.4TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina CzapczyńskaA 21
17.4TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB 11

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

18.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski MariuszC 14
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka GrzegorzB 2
20.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaA 11
21.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC 15
22.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB 6
23.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykA12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej Majewski

 

A13

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
godziny otwarcia sekretariatu w dniu 19.11.2018 r.
Dodano: 2018-11-19     » Na górę

W dniu 19.11.2018 r. (poniedziałek) sekretariat ZST w Strzyżowie czynny będzie w godzinach od 7.00 do 15.00

Dodał: sekretariat2
Harmonogram matury próbnej
Dodano: 2018-11-19     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO

20.11.2018, początek g. 8.00 (170 min.)

 

4TEP w sali B6; BRAKUJĄCE STOLIKI DOSTAWIAMY Z B4

Nadzorujący:

l.1 – E. Worek

Sale zastępcze za B6

l.1 – -------------

l.2 – E. Worek

l.2 – -------------

l.3 – E. Worek do 10.35

l.3 – -------------

l.4 –D. Żarek od 10.35

l.4 – C15

 

4TM

w sali B2 19 uczniów; w B6 4 uczniów (ostatni wg dziennika)

BRAKUJĄCE 2 STOLIKI DOSTAWIAMY Z B1

 

Nadzorujący:

l.1 – K. Grosman

Sale zastępcze za B2

l.1 – --------------

l.2 – G. Tokarski

l.2 – sg

l.3 – M. Majewski

l.3 – C15

l.4 – A. Tęcza

l.4 – C12

 

4TI w sali B3; BRAKUJĄCE 2 STOLIKI DOSTAWIAMY Z B4

Nadzorujący:

l.1 – G. Kawa

Sale zastępcze za B3

l.1 – B11

l.2 – -----------------

l.3 - ------------------

l.4 – B11

l.2 – P. Tomkowicz

l.3 – P. Tomkowicz do 10.35

l.4 – J. Krok-Rysz od 10.35

 

4THF w sali A24 ucz. od 1-16; ucz. 17- 25 w sali A?

BRAKUJĄCE STOLIKI DOSTAWIAMY Z A25

Nadzorujący (A24/ A?):

l.1 – E. Nagrodzka/ J. Krok-Rysz

Sale zastępcze za A24

l.1 – B5

l.2 – E. Nagrodzka/ A. Pająk

l.2 – A22

l.3 – E. Nagrodzka/ A. Pająk do 10.35

l.3 – A22

l.4 – A. Giera od 10.35

l.4 – B14

 

 

 


 

Próbny Egzamin Maturalny z MATEMATYKI 21. 11. 2018r. (środa)

początek g. 8.00 (170 min.)

 

klasa 4 TI      – sala – A 25 – od numeru 1 – 15  

                    – sala – A 21 – od numeru 16 – 21 

klasa 4 TM   – sala – CKP – aula

klasa 4 THF  – sala – A 23 – od numeru 1 – 20 

                   – sala – A 21 – od numeru 21 – 25 

klasa 4 TP     – sala – CKP – aula

klasa 4 TE     – sala – A 24

 


Sale zastępcze:

A 21   – lekcja 1 – D. Żydzik – biblioteka

– lekcja 2 – A. Giera – B 11

– lekcja 3 – A. Pająk  – B 12

– lekcja 4 – Ł. Aszklar  – B 11

 

A 25   – lekcja 1 – D. Żarek – B 3

– lekcja 2 – B. Skrzypek – B 3

– lekcja 3 – Ł. Aszklar  – B 6

– lekcja 4 – P. Zych  – B 5

 

A 23   – lekcja 2 – E. Wójcik  – B 1

         – lekcja 3 – K. Szady – Sagan – B1

 

 

A 24   – lekcja 1 – Ł. Aszklar – A 22

– lekcja 2 – x Ł. Jasek – C 15

– lekcja 3 – x Ł. Jasek – C 15

– lekcja 4 – x Ł. Jasek – C 15

Nadzorujący:

A 21   – lekcja 1 – A. Pajak

– lekcja 2 – A. Pająk

– lekcja 3 – E. Wójcik

– lekcja 4 – E. Wójcik 

 

A 25   – lekcja 1 – P. Tomkowicz

– lekcja 2 – P. Tomkowicz

– lekcja 3 – E. Worek

– lekcja 4 – G. Kawa

 

 

A 23   – lekcja 1 – E. Wójcik

– lekcja 2 – E. Nagrodzka

– lekcja 3 – K. Grosman

– lekcja 4 – M. Kmieć

 

A 24   – lekcja 1 – M. Mazur

– lekcja 2 – P. Czapczyńska

– lekcja 3 – P. Czapczyńska

– lekcja 4 – P. Czapczyńska

 

 


 

 

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO

22.11.2018, początek g. 8.00 – 10.00 (120 min.)

4THF w sali A21 

Nadzorujący:

l.1 – D.Żarek

Sale zastępcze za A21

l.1  J.Krok-Rysz (3TP) – B2

l.2 – D.Żarek

l.2 – Ł.Aszklar (1TPM) – C15

l.3 – D.Żarek

l.3 – D.Żydzik (2ILA) – A4

 

4TEP w sali A22 +3 osoby z 4THF 

Nadzorujący:

l.1 – K.Grosman

Sale zastępcze za A22

 

l.2 – K.Grosman

l.2 – E.Niewolska (2TEI) – A4

l.3 – Z.Wasilewska

l.3 – A.Pająk (1TEA) – B11

 

4TM w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – E.Worek

Sale zastępcze za A24

l.1 B.Skrzypek(1TPM) – B6

l.2 – G.Tokarski

l.1 I.Ruban (1TI) – A10

l.3 – G.Tokarski

l.3 S.Szeliga (3TP) C15

 

4TI w sali A25  

Nadzorujący:

l.1 – E.Nagrodzka

Sale zastępcze za A25

l.1 – M.Kmieć (3TI) A10

l.2 – E.Nagrodzka

l.2 – K.Szady-Sagan (3TP) B2

l.3 – E.Nagrodzka

-

 

l.2 – C15 A.Giera (3THL) – A5

 


 

Egzamin próbny z języka niemieckiego z Operonem

22.11.2018r.

UWAGA!!! Zdający proszeni są o zgłoszenie się na  godz. 9.00 do sali A23

 

 

Numer lekcji

Nadzorujący

Sala zastępcza

Lekcja 2

M. Kmieć

A5

Lekcja 3

M. Kmieć

A10

Lekcja 4

A.Tęcza

MCI

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Narodowe Święto Niepodległości
Dodano: 2018-11-07     » Na górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości powiatowo-gminnej, organizowanej w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Strzyżowie.

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pocztów sztandarowych, uczniów i nauczycieli przed szkołą,

godz. 10.25 - przemarsz na ul. Dąbrowskiego,

dalszy przebieg uroczystości:

 

Przypominamy uczniom, że w tym dniu należy ubrać się w strój galowy.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Turniej piłki nożnej
Dodano: 2018-11-07     » Na górę

W środę 31 października w naszej szkole odbył się Turniej piłki nożnej w którym rywalizowało sześć drużyn. Turniej wygrała reprezentacja klasy 4 TEP. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Opiekun SU Łukasz Wolan

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2018-11-05     » Na górę

W DNIACH 05.11.2018 R. ORAZ 06.11.2018 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Lekcja otwarta z historii
Dodano: 2018-11-05     » Na górę

W dniu 09. 11. 2018. o godzinie 10:45 (lekcja 4 i 5) w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się uroczysta lekcja otwarta z historii z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na temat "Polonia Restituta - niepodległość Małych Ojczyzn". Lekcję poprowadzi nauczyciel historii pan Grzegorz Włodyka, we współpracy z panią Katarzyną Grosman i panią Katarzyną Szady-Sagan. W uroczystej lekcji otwartej weźmie udział cała społeczność szkolna. Po sprawdzeniu obecności na początku lekcji czwartej nauczyciel uczący dany oddział przyprowadza młodzież na halę i sprawuje opiekę nad uczniami. O godzinie 11:11 nastąpi wspólne odśpiewanie czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego" (ulotki z tekstem będą w ciągu bieżącego tygodnia rozprowadzane przez Sekcję Historyczną SU). Należy zachęcić młodzież, aby w tym dniu przyszła do szkoły ubrana odświętnie i ubogaciła swój strój o motywy w barwach narodowych, np. biało-czerwone kotyliony, opaski, itp. Wychowawcy mogą za właściwą postawę i strój w tym dniu nagradzać uczniów poprzez wpisanie  pozytywnej uwagi do dziennika.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie o II naborze do projektu ERASMUS +
Dodano: 2018-11-05     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie o II naborze w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach Programu Erasmus +

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 26 listopada 2018 r. II nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach programu Erasmus + w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Adresatami w II naborze do projektu są:

 1. 23 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, 2 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
 2. 8 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci starający się o udział w projekcie w II naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 20 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r .
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w II naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich (uczniowie klas drugich i trzecich) wypełnia formularz zgłoszeniowy- załącznik 2A (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2017) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy– załącznik 2B (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2017) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2017/2018, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 5 grudnia 2018 r.
 • W II naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2017/18 ocenę z zachowania co najmniej dobrą w przypadku uczniów Technikum oraz ocenę bardzo dobrą w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 5 grudnia 2018 r. o godzinie 15.30 w budynku B sala 14 lub 6 grudnia 2018 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka obcego (z języka niemieckiego w przypadku uczniów technikum, w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia do pisemnego testu z języka angielskiego lub niemieckiego), a 10 grudnia 2018 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 11 grudnia 2018 o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 4 listopada 2018 r. do godziny 12 00.
 •  Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 31 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 9 kandydatów do praktyk absolwenckich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych

w terminie. od 7 dni od daty zakończenia zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 25 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie oraz 8 osób wyjeżdżających na praktyki absolwenckie.

 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus 2017).

 

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, opis wyglądu, zainteresowania.
 • Określanie daty, godzin.
 • Żywienie:  produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, przeszłego Past Simple, stosowanie trybu rozkazującego, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach (can), powinnościach (should), zasadach i regułach (must, mustn’t, can’t)).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Podsumowanie projektu ERASMUS +
Dodano: 2018-10-31     » Na górę

loga


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE - u nas nowoczesność to już tradycja.  

            Czy nowoczesność może stać się tradycją? Dla wielu połączenie słów "tradycja" i "nowoczesność" to oksymoron, i w zasadzie trudno im odmówić racji. Cóż jednak począć w sytuacji, kiedy proces unowocześniania jest konsekwentnie realizowany od wielu lat? Naszym zdaniem wtedy można już - a nawet należy mówić o tradycji. Jako że  tematem niniejszego artykułu nie są teoretyczne rozważania, przejdźmy do konkretów. Otóż obydwa wymienione na wstępie pojęcia w pełnym zakresie wpisują się w działalność Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Zaś jednym z obszarów, gdzie jest to najbardziej widoczne, jest wdrażany u nas od lat Program Erasmus Plus.

            Organizowane w ramach tego programu wyjazdy młodzieży  Technikum  na praktyki zagraniczne stały się nieodłącznym elementem oferty edukacyjnej ZST w Strzyżowie.

            Dla przykładu, w terminach od 18 maja do 12 czerwca 2017 r. oraz od 17 maja do 11 czerwca 2018 r.,  kolejne dwie grupy praktykantów przebywały na czterotygodniowych praktykach w Lipsku w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”Programie Erasmus Plus. W ramach "unowocześniania tradycji", tym razem łącznie w dwóch turach wyjazdów grupa 54 uczniów została wzbogacona o 16 absolwentów technikum w ZST w Strzyżowie. Udział absolwentów jest nowością wprowadzoną tymże projekcie. 

            Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Technicznych, w zależności od obranego profilu zawodowego, odbywali praktyki w znanych niemieckich przedsiębiorstwach działających w branżach: mechanicznej, samochodowej, handlowo – usługowej, analitycznej, fryzjerskiej i informatycznej.

            Początki praktyk to zawsze konfrontacja z nową rzeczywistością, z dala od domowego ciepełka i znanych na wskroś murów szkoły. Pierwsze dni były więc dla uczestników czasem, w którym musieli się przystosować do nowego otoczenia, nowej kultury i oczywiście stawić czoła nowym wymaganiom. Był to także okres wielu pozytywnych wrażeń, poznawania nowych miejsc, zawierania znajomości, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, nabywania nowych doświadczeń osobistych. Podobnie, jak ich poprzednicy z wcześniejszych wyjazdów, praktykanci szczególną uwagę zwracali na przyjazną atmosferę panującą w ich zakładach pracy, życzliwość i wyrozumiałość zatrudnionego tam personelu.

            Początki bywają trudne, ale stara mądrość mówi: "co cię nie zabije, to cię wzmocni". O żadnym zabijaniu oczywiście mowy nie było, ale niejeden z uczestników praktyk "umierał ze strachu" przed swoim pierwszym dniem w pracy. Ale potem było już z górki. Pracując przez pięć dni w tygodniu w niemieckich przedsiębiorstwach uczniowie i absolwenci stopniowo zapoznawali się z zasadami i organizacją pracy w swoich zakładach. Pomimo utrudnionej komunikacji radzili sobie dobrze z przydzielonymi im czynnościami zawodowymi.

            Ale pobyt w Lipsku to nie tylko praca. Zatem w wolnym czasie uczestnicy poznawali uroki miasta, spotykali się z innymi praktykantami  przebywającymi w tym czasie w mieście, bawili  się i uczyli samodzielności.

            Istotnym czynnikiem poszerzającym horyzonty praktykantów były zajęcia kulturowe. W ich ramach młodzież zwiedziła między innymi Stare Miasto w Lipsku, ogród zoologiczny oraz Muzeum Najnowszej Historii Niemiec. Miała również zorganizowany przejazd łódkami po kanałach lipskich oraz „grę miejską”, podczas której wszyscy się świetnie bawili. Niezapomnianych wrażeń dostarczył młodzieży wyjazd do parku rozrywki Belantis. Niepowtarzalną lekcją historii i wiedzy o kulturze były natomiast odwiedziny w stolicy Saksonii - Dreźnie i zwiedzanie Pomnika Bitwy Narodów (warto pamiętać, że podczas tej stoczonej w 1813 roku bitwy zginął walczący u boku Napoleona książę Józef Poniatowski).

            Siły witalne natomiast młodzież regenerowała w Termach Saksońskich – parku wodnym zlokalizowanym na terenie Lipska.

            Co prawda praktyki odbywają się daleko od rodzinnego domu i macierzystej szkoły, ale ich uczestnicy przez cały czas znajdują się pod czujnym okiem opiekunów, którzy nie krępując ich samodzielności, dbają jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Jest to zadanie ważne  i odpowiedzialne, wymagające ciągłej czujności, taktu, elastyczności, a czasem także dużego poczucia humoru. Na szczęście żadnej z tych cech naszym nauczycielom nie brakuje.

            O tym, że na praktykach wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku lubi się naocznie przekonywać dyrekcja szkoły i władze powiatowe, będące jej organem prowadzącym. Dlatego też w połowie pobytu odbyła się wizyta monitorująca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Pana Adama Witka oraz wicestarosty strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka. W jej trakcie Panowie mieli możliwość porozmawiać z młodzieżą na temat poziomu jej zadowolenia z odbywanych praktyk oraz pobytu w Niemczech. Podczas odwiedzin w niemieckich przedsiębiorstwach obserwowali również naszą młodzież przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

            Wizyta przysłużyła się też zacieśnieniu współpracy z organizacją partnerską w projektach - Domem Europejskim oraz z niemieckimi pracodawcami.

            W kolejnych tygodniach pobytu nasi praktykanci mierzyli się z dalszymi wyzwaniami. W ramach odbywania praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach, właściwych dla kierunków kształcenia, uczniowie zdobywali umiejętności związane z wykonywaniem czynności zawodowych, zapoznawali się ze specyfiką pracy w różnych działach firmy, poznawali zasady obsługi urządzeń na stanowisku pracy, uczyli się współpracy, doskonalili język zawodowy.

            Obok kompetencji zawodowych młodzież nabywała lub poszerzała również swoje kompetencje społeczne i organizacyjne. Sprzyjało temu nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych i prywatnych w obcojęzycznym i multikulturowym środowisku, ponieważ wymagało od uczestników projektu przezwyciężenia bariery językowej, otwarcia się na szeroko rozumianą „inność”, oraz elastyczności w zetknięciu z innymi niż rodzime obyczajami i tradycjami.

            Z dala od domu rodzinnego uczniowie i absolwenci uczyli się także organizacji czasu, planowania zadań, gospodarowania pieniędzmi, odpowiedzialności za efekty pracy własnej i grupy.

            Dojrzalsi, bardziej otwarci i samodzielni, są gotowi do podejmowania w przyszłości działań związanych z poszukiwaniem swojego miejsca na rynku pracy. Wyposażeni w nowe kompetencje, z łatwością poradzą sobie w nowoczesnym świecie, stając się jego twórczymi, wartościowymi obywatelami.

            Tymczasem, aby podtrzymać chlubną tradycję,  do wyjazdu szykuje się już kolejna grupa uczniów ZST w Strzyżowie, w której tym razem (bo w ZST tradycją są ciągłe zmiany na lepsze) znajdą się także uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia. Przed nami zatem nowe zadania i nowe wyzwania, o których zapewne niedługo napiszemy.

            Po więcej informacji na temat życia naszej szkoły zapraszamy tradycyjnie na naszą stronę internetową: http://www.zs-strzyzow.itl.pl/.

opracowali:

Anna Tęcza

Grzegorz Włodyka

Zdjęcia na profilu facebook szkoły

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu
Dodano: 2018-10-30     » Na górę

loga


 

W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyło się w dn. 16.10.2018 r. spotkanie podsumowujące pierwszy rok projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach programu Erasmus+, w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Spotkanie miało na celu przedstawienie wśród uczniów ZST w Strzyżowie, nauczycieli, władz lokalnych oraz pracodawców korzyści wynikających z udziału uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zagranicznych praktykach zawodowych. Uczestnicy projektu za pomocą samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, omówili zakres swoich obowiązków oraz przedstawili przebieg wycieczek zorganizowanych w ramach zajęć kulturowych. Na zakończenie spotkania wszyscy praktykanci otrzymali certyfikaty ukończenia kursów językowych i kulturowych oraz certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w niemieckim przedsiębiorstwie.

Projekt „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” zakłada udział 55 uczniów Technikum, Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia oraz 8 absolwentów szkoły w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Niemczech. Pierwsza 30 osobowa grupa zdobywała już doświadczenie zawodowe w branżowych przedsiębiorstwach w Lipsku w terminie od 26.02.2018 r.  do 23.03.2018 r. Druga 33 osobowa grupa rozpocznie zagraniczne praktyki 20.05.2018 r.

Młodzież biorąca udział w praktykach na przełomie lutego i marca 2018 r. została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim był formą nagrody dla najlepszych uczniów. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony był zajęciami językowo-kulturalno-pedagogicznymi, dla wszystkich wyjeżdżających do Niemiec. Staże zawodowe realizowane były w firmach działających na terenie Lipska, takich jak: warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne, zakłady fryzjerskie, przedsiębiorstwa handlowe. Uczniowie zdobywali tam doświadczenie zawodowe w zespole zróżnicowanym kulturowo i językowo, zapoznali się funkcjonowaniem niemieckiej firmy, sposobem wykonywania pracy w innym kraju Unii Europejskie, rozwijali takie cechy osobowość, jak odpowiedzialność, kreatywność, nabywali umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podnosili swoje umiejętności językowe. Każdy z uczniów otrzyma jeszcze dokument Europass Mobilność - międzynarodowy dokument mobilności, potwierdzający zdobyte umiejętności w ramach zagranicznego stażu.

Poza zawodowymi korzyściami, wyjazd był także świetną okazją do poznania kultury, historii, zabytków Saksonii. Młodzież miała możliwość zwiedzenia zabytkowej części Lipska, terenu słynnych Targów Lipskich, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Niemczech Ogrodu Zoologicznego, 100 metrowego Pomnika Bitwy Narodów, fabryki BMW, wzięła udział w grze miejskiej. Podczas wycieczki do Drezna wszyscy podziwiali zespół pałacowy Zwinger, drezdeńską Operę oraz ścienne malowidło „Orszak książęcy”.

Realizowany w ZST w Strzyżowie projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy praktyk zagranicznych mają zagwarantowane: bezpłatny udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, przejazd do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, noclegi, bilety na komunikację lokalną, ubezpieczenie, udział w zajęciach kulturowych na terenie Niemiec. Każdy uczestnik otrzymuje także w ramach wsparcia indywidualnego wysokie kieszonkowe (około 900 euro).

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno młodzieży jak i społeczności lokalnej, realizuje projekty praktyk zagranicznych od 2013 r., stawia na europejski wymiar kształcenia, kreatywną i innowacyjną edukację zawodową. Jest szkołą nowoczesną, a jego absolwenci wartościowymi pracownikami na europejskim rynku pracy.

Opracowała

Marzena Kmieć – koordynator projektu

 

Poniżej można obejrzeć zdjęcia z trzech etapów realizacji projektu, tj.: zajęć przygotowawczych, pobytu na praktykach w Niemczech oraz upowszechniania rezultatów projektu.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 121 do 130 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0428 sekund.