Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 121 do 130 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Zajęci integracyjne - ERASMUS +
Dodano: 2018-01-15     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników I tury zajęć przygotowawczych

w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” z programu Erasmus Plus

 

W związku z realizacją w siedzibie Fundacji Troska w Kozłówku w dniach 20.01.2018 r. – 21.01.2018 r. spotkania integracyjnego w projekcie „Europejska jakość kształcenia w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” programu Erasmus Plus prosimy wszystkich uczestników zajęć przygotowawczych (I tura) o przybycie na miejsce zbiórki w dniu 20.01.2018 r. o godz. 9 50 przed budynek LO w Strzyżowie (od strony garaży i cmentarza) oraz o zabranie śpiwora i ciepłej odzieży.

Przypominamy, że spotkanie integracyjne odbywa się w ramach zajęć pedagogicznych (10 godz. dla każdej grupy) w/w projektu i obecność na nim jest warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego. Podczas spotkania uczestnicy przedstawią wykonaną przez siebie na zajęciach kulturowych prezentację multimedialną.

Zgody rodziców na udział w spotkaniu do odebrania w sekretariacie szkoły dn. 16 i 17.01.2018 r.

Uzupełnione należy oddać w trybie pilnym, najpóźniej do 19.01.2018 r. koordynatorowi projektu Marzenie Kmieć lub do sekretariatu szkoły.

 

koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XIII RAJD NARCIARSKO - PIESZY O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO
Dodano: 2018-01-12     » Na górę

 

Zapraszamy uczniów ZST do udziału w XIII RAJDZIE NARCIARSKO - PIESZYM O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO który odbędzie się w dniu 17.02.2018 r.

 

Regulamin Rajdu Narciarsko – Pieszego o Puchar Starosty Strzyżowskiego

 

 

 1. Organizatorzy:

 

 • Powiat Strzyżowski,
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej,
 • PTTK Rzeszów,
 • Siedlisko „Janczar” w Pstrągowej. 

 


2. Cele rajdu:

 • poznawanie walorów krajoznawczych powiatu strzyżowskiego, 
 • propagowanie turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku,
 • integracyjne spotkanie młodzieży powiatu strzyżowskiego.


3. Przebieg imprezy:
Start:
Trasa główna:

17 luty 2018 r. (sobota), godz. 10.00 spod leśniczówki w Łętowni
(za stokiem narciarskim), po wcześniejszej weryfikacji.

Trasa: 
Wspólny 12-kilometrowy spacer drogami i ścieżkami do mety w miejscowości Pstrągowa (Siedlisko „Janczar”). Po zakończeniu imprezy ok. godz. 14:00, powrót we własnym zakresie lub po wcześniejszym zgłoszeniu podstawionymi przez organizatora autokarami (koszty związane z powrotem ponoszą uczestnicy).

4. Uczestnictwo:

 • w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane zgłoszone przez szkoły i instytucje, jak również osoby indywidualne,
 • młodzież szkolna bierze udział w imprezie wyłącznie pod opieką nauczyciela lub rodziców.


Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13.02.2018 r., pod adresem: 

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

tel. 17 276 55 90

e-mail: pckit@strzyzowski.pl 

5. Świadczenia organizatorów:

 • opieka przewodnicka,
 • puchary i/lub dyplomy dla grup zorganizowanych,
 • ciepły poczęstunek,
 • punkty do odznaki GOT lub GON oraz punkty do odznaki „Turysta Przyrodnik”,
 • losowanie upominków. 


6. Obowiązki uczestników:

 • przestrzeganie Karty Turysty, zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. i ochrony przyrody,
 • posiadanie odpowiedniego ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,
 • posiadanie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów jeśli mają mniej niż 18 lat,
 • stosowanie się do poleceń organizatorów.

7. Tempo marszu nadają organizatorzy i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego uczestnika wycieczki.  

8. Czas i miejsce odpoczynku oraz posiłków wyznacza organizator.

9. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać kierownikom grup lub organizatorom.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu i zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów.

11. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. 

 

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w dniu 15.01.2018 (PONIEDZIAŁEK)
Dodano: 2018-01-09     » Na górę

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w dniu

15.01.2018 (PONIEDZIAŁEK)

SALE ZASTĘPCZE ZA B11

nr

lekcji

klasa

sala zastępcza

2

4TMF- E. Tomkowicz

A4

3

3TM – D. Mękal

B3

4

3w – Ks. M. Mijal

BIBLIOTEKA

5

2THL  - D. Mękal

A4

6

3TI – P. Bryda

A5

 

SALE ZASTĘPCZE ZA B12

nr

lekcji

klasa

sala zastępcza

0

3TEP-  E. Niewolska

A5

1

3TEP-  E. Niewolska

A5

2

3TEP-  E. Niewolska

A5

3

3TEP-  E. Niewolska

A5

4

3THF -  E. Niewolska

B3

5

3THF -  E. Niewolska

B13

6

2THL -  E. Niewolska

B6

7

2TI –P. Bryda

B4

8

2TI –P. Bryda

A23

 

16.01.2018 (WTOREK)

SALE ZASTĘPCZE ZA B12

nr

lekcji

klasa

sala zastępcza

0

X

X

1

3TEI-  P.Bryda

B11

2

2TEA-  E. Niewolska

B11

3

2TEA -  E. Niewolska

B11

4

2TEA -  E. Niewolska

B11

5

2TEA -  E. Niewolska

B11

6

X

X

7

2TI –Ł. Wolan

A5

8

2TI –Ł. Wolan

A5

17.01.2018 (ŚRODA)

SALE ZASTĘPCZE ZA B12

nr

lekcji

klasa

sala zastępcza

0

X

X

1

3TEI-  P.Bryda

B11

2

2TEA-  E. Niewolska

B11

3

2TEA -  E. Niewolska

B11

4

2TEA -  E. Niewolska

B11

5

2TEA -  E. Niewolska

B11

6

X

X

7

2TI –Ł. Wolan

A5

8

2TI –Ł. Wolan

A5

 

18.01.2018 (CZWARTEK)

SALE ZASTĘPCZE ZA B12

nr

lekcji

klasa

sala zastępcza

0

X

 

1

1TEI-  E. Niewolska

biblioteka

2

1TEI-  E. Niewolska

biblioteka

3

3THF -  E. Niewolska

A5

4

3THF -  E. Niewolska

biblioteka

5

4THE -  E. Niewolska

C13

6

2TEA – P. Czapczyńska

A?

19.01.2018 (PIATEK)

SALE ZASTĘPCZE ZA B12

nr

lekcji

klasa

sala zastępcza

0

X

 

1

1THF – K. Petrycka-Wiater

A?

2

2TEA-  B. Maciaszkiewicz

A5

3

2TEA -  B. Maciaszkiewicz

A?

4

1TEI-  Ł.Wolan

A?

5

4THE -  A. Tęcza

A22

6

2TI- P. Bryda

A4

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs matematyczny
Dodano: 2018-01-09     » Na górę

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "MAT"

  

edycja XIX

odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 r.

o godzinie 13.00 w sali A 24 zapraszam wszystkich zgłoszonych uczniów.

Koordynatorem konkursu jest Pani Elżbieta Wójcik.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z uczestnikami i rodzicami projektu ERASMUS + edycja 2017
Dodano: 2018-01-04     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników I tury projektu: „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus numer umowy 2017-1-PL01-KA102-037528.

 

W dniu 17.01.2018 r. o godzinie 16.30 w budynku B ZST w Strzyżowie (sala B6 - AULA) odbędzie się spotkanie uczestników pierwszej tury (wyjazd na praktyki w lutym - marcu 2018) projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” wraz z rodzicami / opiekunami.

Program spotkania:

1. Omówienie założeń projektu

a) cele projektu,

b) finansowanie,

c) partner (organizacja przyjmująca),

d) certyfikacja.

2. Informacja o organizacji wyjazdu i pobytu uczniów w Lipsku.

a) okres trwania praktyk,

b) transport do Lipska

c) miejsce i warunki zakwaterowania,

d) miejsca odbywania praktyk

3. Zapoznanie z Regulaminem pobytu w Lipsku

4. Podpisanie zgody/oświadczenia opiekunów

a) zebranie informacji o stanie zdrowia uczestników,

b) zgoda rodziców na podanie leków

5. Omówienie zawartości umowy o staż

 

Obecność na spotkaniu uczestników i rodziców / opiekunów obowiązkowa

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie o praktykach
Dodano: 2018-01-03     » Na górę

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie pana Jana Sopla.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 11.01.2018r. o godzenie 8.00  w CKP Dobrzechów. 

Klasy 2 THL i 2 TI w Sali 17, klasy 3 TE i 3TM  w Sali 18.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki w sklepiku ZST. Klasy trzecie otrzymają dzienniczki praktyk w CKP z roku poprzedniego. Uczniowie wyjeżdzajcy z projektu Ersamus odbiorą dzienniczki w trakcie szkolenia.

Każdy czeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane skierowania na praktyki zawodowe. Kto z uczniów może wcześniej znaleźć sobie miejsce odbywania praktyk to powinien sobie wydrukować ze strony CKP w zakładce dokumenty, skierowanie i przynieść je na odprawę w dniu 11.01.2018r. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie Erasmus 2017
Dodano: 2018-01-02     » Na górę

loga 


Ogłoszenie dla I tury uczestników zajęć przygotowawczych w projekcie

„Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu”

w ramach Programu Erasmus plus 2017


Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach przygotowawczych w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” (praktyki luty/marzec 2018) proszeni są do zgłaszania się do koordynatora projektu Marzeny Kmieć po odbiór harmonogramów zajęć.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Życzenia
Dodano: 2017-12-21     » Na górę

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę wszystkim

rodzicom, uczniom, nauczycielom,

pracownikom administracji i obsługi oraz sympatykom szkoły

odpoczynku od codziennego zabiegania,

skrawka własnego nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

odpoczynku,

zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem.

Wesołych świąt!

 

Adam Witek

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie


Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2017-12-20     » Na górę

W DNIACH 20,21 i 27.12.10.2017 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

W DNIU 22.12.2017 R. SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA

Dodał: sekretariat
XI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dodano: 2017-12-15     » Na górę

XI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO


SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
POWIATU STRZYŻOWSKIEGO 2017/2018Melting Pot Holidays celebrated in English
- speaking countries by ethnic minorities


Organizatorzy - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
uprzejmie informują, że tegoroczna XI edycja Turnieju odbędzie się 23 lutego 2018 r.    
W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagane jest przygotowanie w języku angielskim 
prezentacji wybranego święta narodowego obchodzonego w krajach anglojęzycznych przez mniejszości etniczne. 
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 121 do 130 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0449 sekund.