x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 131 do 140 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  
ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY
Dodano: 2017-11-13     » Na górę

 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY
UWAGA UCZNIOWIE!
Od wtorku tj.14 listopada uruchamiamy akcję, która potrwa do 17 listopada
2017 r. Przeprowadzimy wśród Was zbiórkę zużytych, starych telefonów
komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia.
Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach.
Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie z
regulaminem w styczniu 2018 r. na stronie www.ekophone.pl
Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale
ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego
środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .
W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając
średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły
publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl
Samorząd Uczniowski ZST

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY


UWAGA UCZNIOWIE!

Od wtorku tj.14 listopada uruchamiamy akcję, która potrwa do 17 listopada2017 r. Przeprowadzimy wśród Was zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach. Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie zregulaminem w styczniu 2018 r. na stronie www.ekophone.pl

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metaleciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierającśrednio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

 


Samorząd Uczniowski ZST

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Lekcja otwarta z historii
Dodano: 2017-11-09     » Na górę

Lekcja otwarta z historii

W dniu 10. 11. 2017. o godzinie 10.45 w Auli ZST (sala B6) odbędzie się lekcja otwarta z historii, z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Temat: "Taka pieśń jest siła, dzielność... Pieśń i symbol w walce o polskość i niepodległość." W lekcji wezmą bezpośredni udział klasy: 1ILA, 1THF, 1TEI, 1w. Pozostałe klasy - o ile na lekcji czwartej będą miały zajęcia w odpowiednio wyposażonych salach - będą mogły uczestniczyć w lekcji za pośrednictwem łącza internetowego (warunkiem jest zgoda nauczyciela, z którym odbywają się zajęcia na danej lekcji).

Link do lekcji online pojawi sie w tym miejscu bezpośrednio przed rozpoczęciem lekcji -> LINK

https://www.youtube.com/watch?v=igEiT6YYhnI&feature=youtu.be

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
#KOMÓRKOMANIA
Dodano: 2017-11-09     » Na górę

#KOMÓRKOMANIA

16 listopada 2017 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Zapraszam uczniów, nauczycieli, absolwentów, a także rodziców uczniów do wsparcia.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Nabór do projektu Erasmus + edycja 2016 stary projekt
Dodano: 2017-11-08     » Na górę

loga 


 

Ogłoszenie o II naborze

w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”

w ramach Programu Erasmus Plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 27 listopada 2017 r. II nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus.

Adresatami w II naborze do projektu są:

 1. 30 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
 2. 5 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci starający się o udział w projekcie w II naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 17 maja do 11 czerwca 2018 r.
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w II naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich (uczniowie klas pierwszych i drugich) wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 2A (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2016) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 27 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 2B (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2016) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 27 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2016/2017, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 04 grudnia 2017 r.
 • W II naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2016/17 zachowanie co najmniej dobre oraz ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują

w dniach: 5 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 6 grudnia 2017 r o godzinie 15.30 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka niemieckiego, a następnie 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 8 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 14 00.

 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 35 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 6 kandydatów do praktyk absolwenckich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w terminie od 14 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 30 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie oraz 5 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki absolwenckie.
 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Nabór do projektu Erasmus + edycja 2017 nowy projekt
Dodano: 2017-11-08     » Na górę

loga 


 

Ogłoszenie o I naborze

w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu”

w ramach Programu Erasmus plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 9 listopada 2017 r. I nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach programu Erasmus plus w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Adresatami w I naborze do projektu są:

 1. 26 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych oraz 4 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczący się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.
 2. Uczniowie starający się o udział w projekcie w I naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r .
 3. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 4. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w I naborze do projektu:

 

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 1 (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2017) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 9 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r .
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2016/2017, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 20 listopada 2017 r.
 • W I naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2016/17 ocenę z zachowania co najmniej dobrą w przypadku uczniów Technikum oraz ocenę bardzo dobrą w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 21 listopada 2017 r. o godzinie 15.30 w budynku B sala 14 lub 23 listopada 2017 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka niemieckiego lub angielskiego (dotyczy uczniów uczących się tylko języka angielskiego w Branżowej Szkole I Stopnia), a 22 listopada 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 24 listopada 2017 o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 14 00.
 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 36 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w terminie. od 7 dni od daty zakończenia zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 30 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie.
 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego dla uczniów uczących się tylko języka angielskiego w Branżowej Szkole I Stopnia

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, opis wyglądu, zainteresowania.
 • Określanie daty, godzin.
 • Żywienie:  produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, przeszłego Past Simple, stosowanie trybu rozkazującego, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach (can), powinnościach (should), zasadach i regułach (must, mustn’t, can’t)).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
11 listopada 2017
Dodano: 2017-11-02     » Na górę

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczyści powiatowo-gminnej, organizowanej w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Strzyżowie.

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pocztów sztandarowych, uczniów Technikum oraz Brańżowej Szkoły I Stopnia wraz z nauczycielami przed szkołą,

godz. 10.25 - przemarsz na ul. Dąbrowskiego,

godz. 10.30 - zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji zakładów pracy, instytucji, organizacji, szkół, orkiestry dętej na ul. Daszyńskiego,

godz. 10.40 - przemarsz przed Pomnik Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz św. Michała); złożenie wiązanek kwiatów, przemarsz ulicami 700 - lecia i gen Andersa do kościoła parafialnego,

godz. 11.00 - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny,

godz. 12.00 - przemarsz pod Pomnik Niepodległości (Rynek), złożenie kwiatów, następnie pod Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych (plac DK "Sokół") - część oficjalna uroczystości,

godz. 13.00 - (sala DK "Sokół") Pieśni Patriotyczne, II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 F. Chopin, Wykonawcy: Marek Szlezer - Fortepian, Agnieszka Cząstka - Alt, Krakowski Zespół Kameralny;

godz. 16.00 - (kościół parafialny pw. Św. Staniasława BM w Dobrzechowie) XI Patriotyczne Spotkania Chóralne Dobrzechów 2017.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Projekt ERASMUS + 2017
Dodano: 2017-10-31     » Na górę

loga 


Od dnia 01.10.2017 roku w Zespole Szkół Technicznych rozpoczeła się realizacja nowego projektu w ramach programu Erasmus + o nazwie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu”. Projekt ten jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Więcej informacji o realizacji projektu wraz z dokumentami znajduje się na stronie szkoły [ tutaj ].

Najważniejszą zmianą / nowością w projekcie jest możliwość wzięcia udziału uczniów i młodocianych pracowników którzy uczą się w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Dlatego przypominamy, że kryteriami umożliwiającymi udział w projekcie są nie tylko dobre wyniki w nauce ale również dobre zachowanie. O terminie rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej uczniowie zostaną powiadomieni poprzez komunikaty na stronie szkoły w póżniejszym terminie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spektakl profilaktyczny
Dodano: 2017-10-27     » Na górę

 

29 listopada o godz. 8.30 w Domu Kultury "Sokół" w Strzyżowie odbędzie się spektakl o przemocy, wykluczeniu, rezygnacji pt: "Ćpunka".

Cena biletu 16 zł

Zapisy u Pani pedagog Marii Mazur

 

Spektakl ten jest sceniczną adaptacją książki Barbary Rosiek pod tym samym tytułem. Jak mówi autorka książki - „To przejmująco bolesna, prawdziwa i poruszająca opowieść o życiu współczesnej młodzieży, której przychodzi dorastać w świecie wyścigu szczurów i rozbestwionego konsumpcjonizmu, pigułek gwałtu i dopalaczy, przemocy i chorych ambicji „korporodziców”, i wreszcie obojętności otoczenia, w tym najbliższego”.

Sztukę tą wystawia gościnnie w Strzyżowie - Kielecki Teatr Lektur. W jego ofercie programowej znajdują się sceniczne adaptacje literatury polskiej i światowej z tzw. kanonu lektur, lecz nie tylko. W ostatnich latach Teatr wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu na przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, w tym profilaktyki uzależnień, przemocy i wypadków drogowych, stąd też w repertuarze niniejszy spektakl pt. „Ćpunka”.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyjazd na Targi Książki w Krakowie
Dodano: 2017-10-17     » Na górę

Wyjazd na Targi Książki w Krakowie

 Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w targach, w dniu 28 października (sobota), zapraszamy  do biblioteki.  Zapisy do końca tygodnia. Koszt ok.  50 zł.

Dodał: G. Kawa
Boisko sportowe przy ZST
Dodano: 2017-10-13     » Na górę

Powiat strzyżowski podpisał umowę na kompleksową modernizację obiektów sportowych przy Zespole Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie. Uczniowie będą mogli korzystać z odnowionych obiektów sportowych w przyszłym roku szkolnym. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 12 października br. umowę na przebudowę istniejącego terenu z przeznaczeniem m.in. na boisko wielofunkcyjne, bieżnię i kort tenisowy Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał z warszawską firmą Gardenia Sport Sp. z o.o. Wartość kontaktu opiewa na kwotę 1 221 343,53 zł.

 

więcej informacji - [ czytaj ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 131 do 140 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0453 sekund.