Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 131 do 140 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Wigilie klasowe oraz koncert kolęd
Dodano: 2017-12-15     » Na górę

W dniu 21.12.2017 r. (czwartek) odbędą się wigilie klasowe w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Wigilie mogą się rozpocząć od godziny 10.25 i będą trwać do godziny 12.20 pod opieką wychowawcy, są to lekcje 4 oraz 5. Wychowawcy klas na l.4 wpisują zamiast tematu lekcji w rubryce inne zajęcia „Wigilia Klasowa” oraz sprawdzają obecność. Po zakończonej wigilii uczniowie sprzątają klasę. O godzinie 12.25 ( lekcja 6) – wychowawcy klas lub nauczyciele uczący wpisują zamiast tematu lekcji w rubryce innych zajęć temat „Koncert kolęd i pastorałek ”oraz sprawdzają obecność. 

O godzinie 12.40  zbiórka uczniów wraz z opiekunami przed budynkiem B (w klasach, które organizują Wigilię – wychowawcy klas, w pozostałych klasach nauczyciele uczący). 12.45 - wyjście wszystkich klas wraz z opiekunami na Koncert Kolęd. Koncert kolęd rozpocznie się o godzinie 13.00 i będzie trwał do 14.00. Wychowawcy klas sprawdzają obecnośc uczniów na sali widowiskowej DK Sokół. Po koncercie lekcje zostają zawieszone. 

 

Technikum

 

ZASTĘPSTAWA 

sala

l.4, l.5

„Wigilia Klasowa”

l.6

„Koncert Kolęd”

klasa kończy po

l.

1.

1TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kaziemierza Prasnala

 

l.4 E. Konieczkowska

l.5 K. Petryka-Wiater (MCI)

K. Prasnal

l.7

2.

1 TEI

Technik ekonomista

Technik informatyk

Katarzyna Szady Sagan

B.4

l.4 – K. Szady-Sagan

l.5- E. Konieczkowaska

Ł. Wolan

l.8

3.

1THF

 Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia

C.14

Z. Wasilewska

Z. Wasilewska

l.7

4.

1TILA

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik analityk

Żybura Grzegorz

C.15

G. Żybura

G. Żybura

l.8

5.

2TI

Technik informatyk

Bryda Przemysław

A.25

P. Bryda

P. Bryda

l.7

6.

2TP

Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

 

CKP

 

7.

2THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Wilk Rafał

B.13

R. Wilk

R. Wilk

l.7

8.

2TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Dagmara Mękal

A.23

D. Mękal

D. Mękal

l.7

9.

2TFM

Technik usług fryzjerskich

 Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

B.2

E. Tomkowicz

E. Tomkowicz

l.9

10.

3TI

Technik informatyk

Grzegorz Kawa

B.5

G. Kawa

G. Kawa

l.6

11.

3THF

 Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Anna Giera

B.1

A. Giera

A. Giera

l.7

12.

3TEP

 Technik ekonomista

Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

B.14

P. Czapczyńska

P. Czapczyńska

l.5

13.

3TM

 Technik mechanik

Joanna Krok - Rysz

B.11

J. Krok-Rysz

J. Krok-Rysz

l.8

14.

4TI

 Technik informatyk

Piotr Tomkowicz

B.3

P. Tomkowicz

P. Tomkowicz

l.5

15.

4THE

 Technik handlowiec

Technik ekonomista

Elżbieta Niewolska

B.12

E. Niewolska

E. Niewolska

l.8

16.

4TP

Technik pojazdów samochodowych

Mariusz Wilczewski

 

l.4 – K.Petrycka-Wiater (C.12)

l.5- E. Nagrodzka

( C.12)

K.Petrycka-Wiater (C.12)

l.9

17.

4TMF

 Technik mechanik

Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

B.6

E. Worek

E. Worek

l.6

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 

 

 

18.

1fm

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Marzena Borkowska

A.24

M. Borkowska

M. Borkowska

l.8

19.

1w

Oddział wielozawodowy

Beata Skrzypek

A.21

B. Skrzypek

B. Skrzypek

l.7

20.

2m

Mechanik pojazdów samochodowych

Krystyna Moskal

 

l.4 - A. Najdecka (A.4)

l.5 – G. Tokarski (A.4)

W. Bliźniak (A.4)

l.7

21.

2wm

Oddział wielozawodowy

Robert Kołodziejczyk

 

l.4 – zaczynają (A.5)

l.5 A. - Najdecka (A.5)

R. Kołodziejczyk (A.5)

l.8

22.

2w

Oddział wielozawodowy

Maciej Majewski

 A.22

M. Majewski

 

 

23.

3m

 Mechanik pojazdów samochodowych

Anna Tęcza

 

CKP

24.

3w

Oddział wielozawodowy

Grzegorz Włodyka

praktyczna nauka zawodu u pracodawcy

25.

3ws

Oddział wielozawodowy

Elżbieta Wójcik

 

l.4 –Z. Głowacka (C.13)

l.5 – E. Wójcik (C.13)

E. Wójcik

(C.13)

l.7

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wystawa „EKSPERYMENTALNA”
Dodano: 2017-12-15     » Na górę

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie zorganizowana została przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawa „EKSPERYMENTALNA” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Przy tej okazji uczniowie ZST w Strzyżowie zorganizowali własne pokazy zawodów, w których kształcą się oraz pokazy pierwszej pomocy.  Największe wrażenie zrobiły pokazy doświadczeń chemicznych zaprezentowane przez uczniów uczących się w zawodzie technik analityk. Również dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy robotów w wykonaniu uczniów z technikum informatycznego. Także handlowcy nie nudzili się - kasy fiskalne, tester banknotów przyciągały uwagę gości.

Podczas imprezy można było zwiedzić Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych.

Opracowała Paulina Czapczyńska

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
GÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Dodano: 2017-12-14     » Na górę

INFORMACJA

 

W dniu 18 (poniedziałek) i 19 (wtorek) grudnia 2017 r.

odbędzie się dla klasy IV TE

OGÓLNOPOLSKI PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - kwalifikacja A.36 

zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie

koordynator, autorka zadań: Barbara Mikutra – Turek

 II EDYCJA

Rok szkolny 2017/2018

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dotyczy składania zeszytu zajęć praktycznych
Dodano: 2017-12-14     » Na górę

W dniach od 15 do 20.12.2017 r Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie prosi o dostarczenie  zeszytów zajeć praktycznych do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKP w celu wpisania pracownikom młodocianym oceny śródrocznej.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną śródroczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisaną oceną śródroczną.

Za brak dostarczenia uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie nieklasyfikowany na ocenę śródroczną.

Dodał: sekretariat
Odszedł Henryk Dziadosz..
Dodano: 2017-12-11     » Na górę

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że 8 grudnia 2017 roku zmarł emerytowany nauczyciel języka polskiego

Henryk Dziadosz

Odszedł od nas nasz kolega i przyjaciel, pełen optymizmu i pasji Człowiek.

Żegnamy z wielkim smutkiem w sercu,

niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

 

Informacja o uroczystościach pogrzebowych w terminie późniejszym

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkania upowszechniające rezultaty projektu
Dodano: 2017-12-07     » Na górę

loga 


Spotkania upowszechniające rezultaty projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”  w ramach programu Erasmus +

W dniach 23 listopada 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy I tury projektu, przedstawiciele przedsiębiorców, mieszkańcy powiatu strzyżowskiego.

Podczas spotkań uczestnicy projektu przedstawili prezentację multimedialną na temat swojego czterotygodniowego pobytu na praktykach w niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku, opowiedzieli o korzyściach, jakie wynieśli z udziału w projekcie.

Nastąpiło również uroczyste wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów potwierdzających odbycie czterotygodniowej praktyki zagranicznej.

Realizowany po raz piąty w ZST w Strzyżowie projekt praktyk zagranicznych jest skierowany do 60 uczniów technikum i 10 absolwentów szkoły i służy miedzy innymi: zdobyciu doświadczenia zawodowego naszych uczniów w międzynarodowym środowisku, podniesieniu ich kompetencji językowych, poprawie ich mobilności i kreatywności, poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec. 

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

Plan lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Plan lekcji od 18-12-2017

Aktualizacja 7.12.2017 r. godz 9:40

Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Wiesław Bliźniak
Mikołajki w ZST
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rekrutacja uzupełniająca Erasmus
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

loga 


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w II naborze

w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Erasmus plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie przedłuża termin składania formularzy zgłoszeniowych do 5 grudnia 2017 r., do godziny 14 00 w II naborze uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” realizowanego w ramach programu Erasmus plus w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

 

Koordynator projektu

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Opatrunek na ratunek
Dodano: 2017-11-29     » Na górę

Po raz kolejny włączamy się w akcję "Opatrunek na Ratunek"  Fundacji Redemptoris Mission dot. zbierania bandaży, gaz, plastrów, igieł, strzykawek oraz rękawiczek jednorazowych.
Więcej informacji można uzyskać u pani pedagog Marii Mazur.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 131 do 140 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0707 sekund.