Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 221 do 230 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem w ZST
Dodano: 2017-02-16     » Na górę

Spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem w ZST

Link do transmisji https://www.youtube.com/watch?v=PTQ2a2L-lL0

Dodał: G. Kawa
ERASMUS + projekt dla nauczycieli
Dodano: 2017-02-09     » Na górę

loga


Miło nam poinformować, że wizyta nauczycieli ZST w Strzyżowie w Lipsku w związku z odbywaniem kursu pedagogicznego w ramach realizacji projektu „Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły” w Programie Erasmus +, nie pozostała bez echa również po niemieckiej stronie. Informacje o wizycie uczestniczek projektu można znaleźć między innymi na stronie Produktionsschule Leipzig – Szkoły Produkcyjnej w Lipsku, której dyrektor Pan Arne Meisel oraz kierownik działu pedagogicznego i pracy socjalnej Pan Wolfgang Merseburger gościli nauczycielki naszej szkoły w drugim dniu szkolenia. Panowie zapoznawali uczestniczki projektu ze specyfiką pracy w placówce zajmującej się docelowo pracą socjalną, pedagogiczną oraz przygotowaniem do ponownego podjęcia kształcenia zawodowego młodzież, która z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji społecznej przerwała edukację oraz boryka się z trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat pracy z trudną młodzieżą, dochodząc do przekonania, że działaniom w tej sferze powinno towarzyszyć wzajemne zaufanie, a zawód nauczyciela to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. 

 

Notatkę ze strony www Szkoły Produkcyjnej można znaleźć pod linkiem:

http://www.bbw-leipzig.de/nachrichten/datum/2017/01/30/polnische-kollegen-zu-besuch-1/

 

opr. A.Tęcza

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Erasmus + dla nauczycieli - informacja z wyjazdu
Dodano: 2017-02-08     » Na górę

loga


Zagraniczne kursy nauczycieli ZST w Strzyżowie w ramach projektu „Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły” w Programie Erasmus +

 

W dniach 23-27 stycznia 2017r. dwie nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, Pani Elżbieta Tomkowicz oraz Pani Anna Tęcza, wzięły udział w kursie pedagogicznym oraz kursie językowym w Lipsku w Niemczech w związku z realizacją projektu „Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły” w Programie Erasmus +. Celem udziału w kursach było poznanie niemieckiego systemu edukacyjnego, zdobycie wiedzy w zakresie programów i działań realizowanych w szkolnictwie niemieckim w celu przeciwdziałania wczesnemu wypadaniu  z systemu edukacji i wykluczeniu społecznemu, zdobycie nowych kompetencji wychowawczych w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi, podniesienie kompetencji zawodowych, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajowości Niemiec na przykładzie Saksonii.

Organizatorem kursów był wieloletni partner Zespołu Szkół Technicznych w realizacji projektów w Programie Erasmus + , Dom Europejski w Lipsku. 

Udział w kursie pedagogicznym dał uczestniczkom projektu niepowtarzalną okazję spotkania z przedstawicielami niemieckich placówek oświatowych, szkoleniowych i wychowawczych, a w tym z dyrektorami, nauczycielami i pedagogami, a także z samymi odbiorcami działań, czyli uczniami i wychowankami.

Wśród szkół i placówek, które odwiedziły nauczycielki ZST znalazły się między innymi:

Produktionsschule Leipzig” – szkoła przygotowująca do nauki zawodu młodzież niepełnosprawną oraz młodzież z trudnościami wychowawczymi, Centrum Szkolenia Zawodowego „Berufsschulzentrum”, Centrum Szkolenia i Dokształcania „Zetrum für Aus- und Weiterbildung” w Schkeuditz, szkoły Lene Voigt Schule oraz Georg Schumann Schule, czy Centrum Pomocy Wychowawczej „Förderzentrum für Erziehungshilfe”.

Ponadto w pierwszym dniu szkolenia w siedzibie Domu Europejskiego odbyło się spotkanie z Panią Willhöft z Saksońskiej Agencji Edukacji (Sächsische Bildungsagentur),  nadrzędnej placówki oświatowej dla kraju związkowego Saksonii. Pani Willhöft przedstawiła system szkolnictwa w Niemczech i w Saksonii, regulacje prawne dotyczące jego funkcjonowania oraz zaprezentowała projekty dotyczące wychowania i pracy z trudną młodzieżą realizowane pod patronatem agencji na terenie miasta Lipska.

Spotkania zaowocowały wymianą doświadczeń w zakresie możliwych form integracji uczniów niedostosowanych społecznie z uwzględnieniem wymogów pedagogicznych, wymianą doświadczeń na temat metod monitoringu i pedagogicznego wsparcia uczniów przy wyborze zawodu i nauki zawodu, zdobyciem wiedzy i nowych kompetencji wychowawczych w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi osobistemu i społecznemu oraz nawiązaniem formalnych jak i nieformalnych kontaktów z niemieckimi partnerami. Należy tu podkreślić fakt, że także niemieccy rozmówcy byli żywo zainteresowani strukturą, organizacją oraz funkcjonowaniem oświaty w Polsce oraz bazy lokalowej i działalności dydaktycznej i wychowawczej naszej szkoły.

 

W godzinach popołudniowo-wieczornych uczestniczki projektu doskonaliły kompetencje językowe podczas kursu językowego oraz zajęć kulturowych, zorganizowanych oraz przeprowadzonych przez pracowników Domu Europejskiego.

 

Pobyt w Lipsku, choć bardzo intensywny, był dla obu nauczycielek bardzo owocny. Zdobyte na kursach kompetencje oraz doświadczenia przysłużyły się nie tylko ich rozwojowi osobistemu, ale także przysłużą się udoskonaleniu działań Zespołu Szkół Technicznych w obszarze wychowania.

 

Opr. Anna Tęcza

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Erasmus + dla nauczycieli - zajęcia przygotowawcze
Dodano: 2017-02-08     » Na górę

loga


 

Zajęcia przygotowawcze dla uczestników Projektu „Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły” w Programie Erasmus +

W dniach 4 i 5 stycznia w z Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyły się zajęcia przygotowawcze dla nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły” w ramach programu Erasmus Plus w sektorze Edukacja szkolna. Nauczyciele odbyli szkolenie w zakresie tematyki pedagogicznej oraz wychowawczej, ukierunkowanej na pracę z uczniami zagrożonymi  wypadnięciem z systemu edukacyjnego. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczestników projektu do merytorycznej dyskusji w trakcie odbywania kursu zagranicznego. Biorąc udział w warsztatach z doświadczonym pedagogiem i dyskusjach, uczestnicy zajęć analizowali przyczyny przedwczesnego wypadania uczniów z systemu edukacyjnego, zastanawiali się nad możliwościami wsparcia dla tych uczniów, starali się poszukać rozwiązań praktycznych.

W drugiej części szkolenia zapoznano nauczycieli z zasadami funkcjonowania platformy eTwinnigu – platformy współpracy dla pracowników szkół, nauczycieli, dyrektorów, uczniów. Platforma ta daje możliwość międzynarodowego realizowania projektów, tworzenia międzynarodowej społeczności europejskiej. Uczestnicy zajęć przygotowawczych w projekcie  nabywali wiedzę i umiejętności w zakresie komunikowania się narzędziami platformy, zasad tworzenia i realizacji projektów.

 

Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z możliwości wzięcia udziału w szkoleniach oraz podkreślali ich wysoką jakość. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Europejskie Drzewo Roku
Dodano: 2017-02-03     » Na górę

Od dzisiaj walczymy o tytuł Europejskiego Drzewa Roku dla Dęba Józefa z Wiśniowej (powiat strzyżowski, województwo podkarpackie). Jest to niezwykle drzewo - świadek historii, związanej m.in. z pomocą dla ludności żydowskiej podczas II wojny św., co udokumentowano m.in. w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny św. Im. Rodziny Ulmów w Markowej. W ubiegłym roku nasz Dąb uzyskał tytuł Polskiego Drzewa Roku, obecnie jako jedyne drzewo z Polski reprezentuje nasz kraj w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017! Bardzo prosimy o zagłosowanie na Dęba Józefa! Głosować można tylko do 28. lutego na stronie http://www.treeoftheyear.org.Gdy się zmobilizujemy, może to być wspaniała promocja naszej historii i naszych wartości, których Dąb Józef jest godnym symbolem. Na pewno zasłużył sobie na to, abyśmy go wsparli. Prosimy o głosowanie i upowszechnienie tej informacji!!! 

 

Krok 1. Wejdź na stronę internetową: www.treeoftheyear.org

Krok 2. Kliknij na ikonkę „wybierz” znajdująca się pod zdjęciami dwóch wybranych drzew (oczywiście jednym z tych drzew to DĄB JÓZEF), a następnie kliknij „zagłosuj” na dole strony.

Krok 3. Podaj swój adres e-mail, potwierdź, że nie jesteś robotem i zagłosuj!

Krok 4. Zatwierdź głos klikając na link w wiadomości, którą dostaniesz na swoją skrzynkę e-mail!

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wspólnie wybierzmy tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017
Dodano: 2017-02-02     » Na górę

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na zwycięską lekturę w ramach Narodowego Czytania 2017. Głosowanie potrwa do 15 lutego. Może wziąć w nim udział każdy zainteresowany.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas ubiegłorocznego Narodowego Czytania zaproponował, aby o wyborze kolejnej wspólnej lektury ponownie zdecydowali Polacy.

Aby oddać głos należy wybrać jeden z powyższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres: narodoweczytanie@prezydent.pl. Głosowanie zakończy się w środę, 15 lutego br.

Konsultacje przeprowadzone z wydziałami filologii polskiej uczelni wyższych, Biblioteką Narodową oraz Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pomogły stworzyć listę ważnych dzieł polskiej literatury. Wśród wybranych znalazły się:

• „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego;
• „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego
• „Beniowski” Juliusza Słowackiego oraz
• „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Która propozycja zdobędzie największą liczbę głosów okaże się 21 lutego. W tym dniu – Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – prezydent Andrzej Duda ogłosi tytuł wybranego przez Polaków dzieła.

Warto dodać, że upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży ustalone zostały przez Ministra Edukacji Narodowej jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Zachęcamy wszystkich Państwa, abyśmy wspólnie wybrali tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017.

Kampania Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku, aby popularyzować znajomość polskiej literatury. Patronuje jej Para Prezydencka, która podczas finału akcji (organizowanego w jedną z wrześniowych sobót) uczestniczy w publicznym czytaniu wybranego dzieła. Wspólne czytanie wybranej lektury organizowane jest tego dnia w całym kraju w tysiącach miejscowości: w kawiarniach, szkołach, bibliotekach, parkach, a nawet jednostkach wojskowych.

W minionych latach czytaliśmy wspólnie „Quo vadis” i „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, dzieła Aleksandra Fredry i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Fot. Krzysztof Sitkowski /KPRP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2017-02-01     » Na górę

Zmiany planu lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Plan lekcji od 6-02-2017

Aktualizacja 2.02.2017 r. 

Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Wiesław Bliźniak
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - Erasmus
Dodano: 2017-01-30     » Na górę

loga


 

Ogłoszenia dla uczniów starających się o udział w projekcie pt. „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”

w ramach programu Erasmus +

 

Na podstawie § 5 pkt. 4 Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji do projektu Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość przedłuża się okres składania kwestionariuszy zgłoszeniowych do udziału w I turze projektu do 31 stycznia 2017 r, godz. 10:45.

 

                  Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 - TECHNIKA
Dodano: 2017-01-17     » Na górę

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 - TECHNIKA

Z przyjemnością informujemy, iż Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie zajęło 40 miejsce wśród TECHNIKÓW w województwie podkarpackim w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017.

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
„ZARZĄDZANIE CZASEM”
Dodano: 2017-01-13     » Na górę

            

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO OHP
W STRZYŻOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU  
W BEZPŁATNYM KURSIE:

 

 

„ZARZĄDZANIE CZASEM”

 

 

Kurs skierowany jest do młodzieży uczącej się,
która ukończyła 18 r.ż.

 

 

Planowany termin realizacji: 20 stycznia 2017 r.

Zapisy trwają do: 17 stycznia2017 r.

 

 

 

ZAPISY: siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie
ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45

 

lub telefonicznie: (17) 276-55-95 lub 693-217-096

 

ZAPISY WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 221 do 230 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0443 sekund.