x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 221 do 230 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Odbiór świadectw, dyplomów i suplementów do dyplomów z kawlifikacji
Dodano: 2018-08-31     » Na górę

Wydawanie świadectw, dyplomów i suplementów do dyplomów z kwalifikacji w zawodzie (egzamin w sesji czerwiec-lipiec 2018) dla uczniów klas 3 Technikum oraz absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia będzie w dniu 31.08.2018 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły Budynek B I piętro. Uczniów i absolwentów prosi się o zgłaszanie do sekretariatu z dowodem osobistym.

Dodał: sekretariat
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
Dodano: 2018-08-27     » Na górę

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
- godzina 9.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie
- godzina 10.00 - uroczyste rozpoczęcie na hali sportowej ZST
- godzina 10.30 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach
W trakcie spotkania zapoznać/przypomnieć uczniom:
- infrastrukturę ZST,
- procedurę ewakuacji,
- możliwość uzyskania stypendium oraz pomocy materialnej,
- przedstawić informację o planie lekcji,
- poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasasch wielozawodowcyh,
- przekazać informację o praktykach,
- poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
- sposobie logowania się do e-dziennika,
- przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
- przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
- inne sprawy właściwe dla klasy.
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości biorą udział poczty sztandarowe oraz kwzynacyone klasy/ Informacja o klasach zostanie podana w terminie późniejszym.
Przypominmy że w tym dniu obowiązuje odpowiedni strój (chłopcy garnitur, dziewczęta ....) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. z następującym harmonogramem:

 

 • 8.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie,
 • 9.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - hala sportowa ZST,
 • po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

Za przygotowanie sali gimnastycznej odpowiedzialny jest zespół ds. organizacji imprez szkolnych.


W trakcie spotkania należy zapoznać/przypomnieć uczniom:

 • infrastrukturę ZST,
 • procedurę ewakuacji,
 • wydać legitymacje szkolne (wychowawca odbiera legitymacje z sekretariatu),
 • stypendia oraz pomoc materialna,
 • przedstawić informację o planie lekcji,
 • poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasach wielozawodowych (niektóre kursy zaczynają się od 03.09.2018),
 • przekazać informację o praktycznej nauce zawodu,
 • poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
 • o sposobie logowania się do e-dziennika,
 • przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
 • przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
 • zebranie pieniędzy na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 45 zł,
 • inne sprawy właściwe dla klasy.

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 

Lista wychowawców poszczególnych klas w bieżący roku szkolnym

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

SALA


Technikum

 

1.1TI351203 Technik informatykWolan ŁukaszB 14
2.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz PiotrB 3
3.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek EwaB 6
4.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza AnnaC 12
5.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz A 10a
6.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna B 12
7.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaA 22
8.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzA 23
9.3TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA 10 b
10.3TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA 25
11.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałMCI
12.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal DagmaraC 11
13.3TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz ElżbietaB 1
14.4TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaB 5
15.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA 24
16.4TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina CzapczyńskaA 21
17.4TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB 11

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

18.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski MariuszC 14
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka GrzegorzB 2
20.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB 13
21.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC 15
22.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB 4
23.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykSala gimnastyczna
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiSala gimnastyczna
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2018-08-26     » Na górę

Plan lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Plan lekcji od 1-09-2018

Aktualizacja 29.08.2018 r. godz 12:25

Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

W dniu 30-09-2018 o godz 10:00 - 11:00 w pokoju nauczycielskim będą przyjmowane uwagi dotyczące planu lekcji

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Artur Kowalski
godziny otwarcia sekretariatu w dniu 20.07.2018 r.
Dodano: 2018-07-20     » Na górę

 

W DNIU 20.07.2018 r. ( PIĄTEK ) SEKRETARIAT ZST W STRZYŻOWIE CZYNNY BĘDZIE DO GODZINY 14.00

 

Dodał: sekretariat2
Egzamin poprawkowy - terminy
Dodano: 2018-07-04     » Na górę

Prosi się uczniów, którzy mają wyznaczony termin egzaminu poprawkowego o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły celem potwierdzenia (złożeniem podpisu na zarządzeniu), że zapoznali się z  informacją o terminie egzaminu poprawkowego.

 

Terminy egzaminów poprawkowych – sierpień 2018

Lp.

Przedmiot

 Klasa – ilość uczniów

Termin egzaminu

1.

Geografia

kl. 1fm – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

2.

Język niemiecki

Kl. 1TPM – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

3.

Język niemiecki

3TEP – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

4.

Język angielski

3TM – 2 uczniów

28.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

5.

Język angielski

4TP – 1 uczeń

28.08.2018 r.

godz. 800

sala B4

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B4

6.

Język polski

kl. 1TILA – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

7.

Język polski

kl. 1TPM – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

8.

Język polski

kl. 2TI – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

9.

Język polski

kl. 2TMF – 5 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B3

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B3

10.

Matematyka

Kl. 1TILA – 2 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

11.

Matematyka

Kl. 1THF – 2 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

12.

Matematyka

Kl. 3TEP – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

13.

Matematyka

Kl. 3THF – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

14.

Matematyka

Kl. 3TM – 1 uczeń

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

15.

Matematyka

Kl. 4TP – 3 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

16.

Matematyka

Kl. 2m – 3 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

17.

Matematyka

Kl. 2w – 2 uczniów

27.08.2018 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym sala B6

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Dodano: 2018-07-03     » Na górę

PO ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO SEKRETARIATU ZST W STRZYŻOWIE OD DNIA DZISIEJSZEGO (03.07.2018 r. )OD GODZINY 10.00 Z DOWODEM OSOBISTYM. 

Dodał: sekretariat2
Spotkanie ze stażystami
Dodano: 2018-06-26     » Na górę

W środę 27.06.2018 r. o godzinie 12 w sali B6 rozdanie umów o staż dla uczestników projektu "Zawodowcy na Start".

 

Koordynator szkolny projektu.

Maria Mazur

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU ZST W STRZYŻOWIE W OKRESIE WAKACJI
Dodano: 2018-06-22     » Na górę

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ OD DNIA 22.06.2018 DO 31.08.2018 SEKRETARIAT ZST W STRZYŻOWIE BĘDZIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat2
Pracodawca poszukuje uczniów
Dodano: 2018-06-22     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uczymy się ratować życie.
Dodano: 2018-06-22     » Na górę

Uczymy się ratować życie.

Pod takim hasłem w dniu 15 czerwca bieżącego roku w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie już po raz trzeci odbyła się akcja przypominania uczniom ZST zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Podobnie jak w poprzednich latach, instruktażu teoretycznego i praktycznego udzielali nauczyciele - Robert Kołodziejczyk i Grzegorz Włodyka. Uczniowie przypominali sobie wiadomości i umiejętności zdobyte we wcześniejszych latach na lekcjach Edukacji Dla Bezpieczeństwa u pana Grzegorza
i wzbogacali je praktyczną fachową wiedzą pana Roberta, który jest ratownikiem.

Uczestnicy akcji z zaangażowaniem doskonalili umiejętności oceny przytomności
i czynności życiowych poszkodowanego, a także układania go w pozycji bezpiecznej.

Korzystając z dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej dla EDB, młodzież uczyła się technik udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniach, zarówno osobom dorosłym jak
i niemowlętom.

Na fantomie, imitującym obieg krwi za pomocą światła, chętni mogli doskonalić technikę RKO - resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że masaż serca i sztuczne oddychanie, to czynności ratownicze "kupujące" czas poszkodowanemu do momentu przybycia pogotowia, a więc są niezwykle istotnym ogniwem łańcucha przeżycia.

Na osobnym fantomie uczniowie zapoznawali się z zasadami używania AED - automatycznego defibrylatora zewnętrznego, którego właściwe użycie wydatnie zwiększa szanse przeżycia osoby dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia.

Najbardziej zaangażowani w ratownicze ćwiczenia uczniowie zostali nagrodzeni związanymi z pierwszą pomocą gadżetami, takimi jak apteczki, maseczki do sztucznego oddychania, kamizelki odblaskowe itp. Wręczenie im tych upominków było możliwe dzięki środkom z funduszu prewencyjnego uzyskanym na podstawie umowy z firmą InterRisk S.A.

Tak więc u progu wakacji uczniowie ZST mogą pochwalić się dobrym przygotowaniem do niesienia pomocy innym, choć wypada im życzyć, by nigdy nie byli zmuszeni tego robić.

            Grzegorz Włodyka

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 221 do 230 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0737 sekund.