Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 241 do 250 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Czas tak szybko płynie! - ERASMUS +
Dodano: 2016-12-05     » Na górę

loga


 

Czas tak szybko płynie!

To już prawie cztery tygodnie jak 26 uczniów technikum naszej szkoły rozpoczęło praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w programie Erasmus +. 

Uczniowie przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie z 30 minutową przerwą na posiłek pracują w zakładach pracy na terenie Lipska, dokąd dojeżdżają  świetnie zorganizowaną komunikacją miejską. W zależności od zawodu praktykanci zostali przydzieleni do różnych firm. Technicy ekonomiści i handlowcy poznają strukturę firmy, metody i warunki pracy w dużych centrach handlowych oraz w dziale handlowym  w lipskim Zoo. Uczniowie uczący się w zawodzie technik informatyk mają miejsca praktyk w dużych firmach handlowych i usługowych,  gdzie poznają rolę  informatyka w funkcjonowaniu firmy.  Technicy pojazdów samochodowych i technicy mechanicy pracują w  warsztatach samochodowych oraz  firmie zajmującej się produkcją komponentów technologicznych w procesie obróbki skrawaniem. Technicy usług fryzjerskich poznają najnowsze technologie  pielęgnacji , stylizacji i koloryzacji włosów w salonach fryzjerskich.

W czasie wolnym od pracy uczniowie biorą udział w zajęciach kulturowych, dzięki którym mają możliwość zwiedzania i poznawania uroków Saksonii. Odwiedzili oni  najciekawsze miejsca Lipska, a także Drezno, które zachwyciło wszystkich swoją architekturą. Mogli obejrzeć  jarmarki bożonarodzeniowe, których tradycja  sięga 1458 roku. W zabytkowej scenerii lipskiej i dereźniańskiej starówki ustawiono setki straganów oferujących świąteczne ozdoby, wypieki, grzane wino z przyprawami, wystawy modeli kolejek, skrzacie warsztaty oraz bożonarodzeniową piekarnię i świąteczne karuzele.  Tutaj wspaniała atmosfera adwentowo-bożonarodzeniowa daje każdemu poczuć  magię tych wspaniałych Świąt. Dużą atrakcją dla uczniów kształcących się w kierunkach technik pojazdów samochodowych i technik mechanik były zorganizowane w centrum doradztwa zawodowego GaraGe warsztaty, gdzie firma Porsche daje możliwość zaznajomienia się z jej działalnością oraz wypróbowania swoich umiejętności manualnych w zetknięciu z autentycznymi silnikami.

Na początku trzeciego tygodnia praktyk  odbyła się wizyta monitorująca przebieg  praktyk w Lipsku, w której uczestniczyli wicestarosta powiatu strzyżowskiego Jan Stodolak, dyrektor szkoły Adam Witek oraz koordynator projektu Marzena Kmieć.  Wzięli oni udział w zorganizowanych dla praktykantów zajęciach kulturowych w Dreźnie oraz wizytowali  miejsca pracy, podczas których przełożeni uczniów prezentowali miejsca stażu, przedstawili zakres obowiązków uczniów oraz dzielili się spostrzeżeniami na temat wykonywanej przez praktykantów pracy. W oczach pracodawców i pracowników  uczniowie naszej szkoły wyróżniają się pracowitością, kulturą osobistą, starannością przy wykonywaniu powierzonych zadań.

Dla uczniów naszej szkoły pobyt w Lipsku owocuje  nie tylko zdobywaniem nowych doświadczeń zawodowych i podnoszeniem kompetencji językowych. Młodzież, będąca z dala od rodzinnego domu, musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Uczy się radzenia w nowych, często trudnych sytuacjach, współpracy i pomocy w grupie, a także zarządzania czasem i pieniędzmi, co na pewno ułatwi im start w tzw. dorosłe życie po ukończeniu technikum oraz zmotywuje do kontynuowania nauki i doskonalenia języka obcego.

Cała społeczność szkolna może być  dumna ze wszystkich uczniów odbywających praktyki zagraniczne w Lipsku.  Na co dzień wykazują się oni dużą odwagą oraz dojrzałością. Wywiązują się ze wszystkich obowiązków, jakie zostały im powierzone. Godnie reprezentują naszą szkołę, powiat, Polskę.                                      

opracowała

Marzena Kmieć

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2016-12-01     » Na górę

Zmiany planu lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Plan lekcji od 19-12-2016

Aktualizacja 1.12.2016 r. 

Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Wiesław Bliźniak
Spotkanie wywiadowcze 01.12.2016 godz. 16.00
Dodano: 2016-11-22     » Na górę


TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 01.12.2016 r. o godz.16.00

1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00

2. Warsztaty dla rodziców "Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży", które poprowadzi Pani Gabriela Szczepkowicz i mec. Katarzyna Wielgos - Szpyt z Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej w Rzeszowiej. Po warsztatch będzie można skorzystać z porad prawnych Pani mecenas, która dyżurować będzie w gabinecie pedagoga.

3. Spotkania z przedstawicielem komendy policji w Strzyżowie.

4. Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 16.30.

Należy:

 

 1. Zapoznać rodziców ze zmianami w Statucie szkoły.
 2. Przekazać rodzicom podstawowe informacje o egzaminie maturalnym (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego) – klasy IV technikum.
 3. Przekazać rodzicom informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - klasy które będą zdawać egzamin w sesji styczeń – luty 2017.
 4. Zapoznać rodziców z wynikami badań osiągnięć edukacyjnych przeprowadzanych w I semestrze roku szkolnego wynikami próbnych egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie oraz póbych matur.
 5. Zapoznać rodziców z przewidywanymi wynikami klasyfikacji śródrocznej oraz frekwencją uczniów oraz przewidywaną oceną roczną z przedmiotów zawodowych uczniów klas IV.
 6. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.
 7. Dokonać wyboru Trójek Klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców w klasach w których nie zachodzi taka konieczność,
 8. Przypomnieć informacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w tym młodocianych pracowników (zwolnienie L4) oraz na turnusach doskonalących,
 9. Przedstawić rodzicom przykładowy regulamin pobytu młodocianych pracowników w bursie, omówić sprawy związane z pobytem młodocianych pracowników w bursie – dotyczy klas ZSZ wielozawodowych.

10.  Zwrócenie uwagi rodzicom na częste przypadki wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych – odpowiedzialność za wypadek.

11.  Poinformować rodziców o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodziców przy ZST

 

12.  Sprawy właściwe dla klasy.

 

Powyższy program dostosowany do klasy wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

 

5. Zebranie Rady Rodziców godz. 17.20 - sala B6

 

UWAGA:

 

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 17.40

 

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

1.

1TI

351203 Technik informatyk

Bryda Przemysław

B 14

2.

1TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

A 22

3.

1THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał

B 13

4.

1TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Pięciak Barbara

B 4

5.

1TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

C 11

6.

2TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

B 5

7.

2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna Giera

A 21

8.

2TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

B 1

9.

2TM

311504  Technik mechanik

Joanna Krok - Rysz

B 11

10.

3TI

351203 Technik informatyk

Piotr Tomkowicz

B 3

11.

3THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta Niewolska

A 15

12.

3TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Mariusz Wilczewski

A 23

13.

3TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A 18

14.

4TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Petrycka Wiater

A 24

15.

4TH

522305  Technik handlowiec

Zofia Wasilewska

A 25

16.

4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504 Technik mechanik

Mariusz Domaradzki

A 11

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

17.

1m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Krystyna Moskal

B 6

18.

1w

722307 Operator obrabiarek skrawających

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 krawiec

Maciej Majewski

B 12

19.

2m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Anna Tęcza

A 12

20.

2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz Włodyka

C 15

21.

2ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C 12

22.

3 m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Kołodziejczyk Robert

C14

23.

3 wk

512001 Kucharz

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

752205 (742[01]) Stolarz

751201 (741[01]) Cukiernik

514101 (514[01]) Fryzjer

751107 Wędliniarz

Katarzyna Szady - Sagan

A 13

24.

3 ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

713201 (714[03]) Lakiernik

721306 (721[03]) Blacharz samochodowy

722307 (722[02]) Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

711204 Murarz-tynkarz

Grosman Katarzyna

B 2

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Relacja z pobytu na praktykach w Niemczech w ramach programu ERASMUS +
Dodano: 2016-11-21     » Na górę

loga


 

Jak szybko mija ten czas…

 

Już tydzień minął od przyjazdu kolejnej grupy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na praktyki zagraniczne do Lipska – tydzień pełen wrażeń i emocji związanych z aklimatyzacją w nowym miejscu i wdrożeniem się do pracy w niemieckich przedsiębiorstwach. Wraz z przedstawicielami organizacji przyjmującej oraz polskimi opiekunami uczniowie udali się do zakładów pracy, w których przez miesiąc nabywać będą nowe kompetencje zawodowe. Wrażenia okazały się być jak najbardziej pozytywne, niemieccy szefowie i współpracownicy oczarowali naszych praktykantów uprzejmością i otwartością. Podobnie jak ludzie, oczarowało naszych uczniów również miasto. Szybko docenili oni rozwiązania komunikacyjne, które pozwalają na sprawne poruszanie się po nim, jak również jego ofertę handlową oraz przede wszystkim kulturalną. Pobyt w Lipsku wiąże się bowiem nie tylko z pracą.  Odwiedziny na Lipskiej Starówce i obejrzenie znanych w całej Europie, a może i na całym świecie miejsc,  takich jak Kościół Św. Tomasza, Kościół Św. Mikołaja, Stary i Nowy Ratusz, wizyta w Muzeum  Historii Najnowszej „Zeitgeschichtliches Forum” oraz zabawa w podchody dały możliwość innego spojrzenia na kulturę oraz historię miasta i kraju, a regenerację sił witalnych zapewnił udany sobotni pobyt w kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym „Termy Saksońskie”.

 

Przed uczniami kolejny tydzień nowych wyzwań zawodowych, ale też kolejne atrakcje, a wśród nich wycieczka na Pomnik Bitwy Narodów, wyjazd do Drezna, otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z Panią Wandą Półtawską
Dodano: 2016-11-17     » Na górę

Dzisiaj o godz. 10.45 w sali B6

odbędzie się spotkanie z panią Wandą Półtawską -  polską lekarką, doktor nauk medycznych oraz specjalistką w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerką, działaczką pro-life.

W spotkaniu wezmą udział klasy: 1TEA, 1TP, 1THL. Spotkanie będzie również transmitowane za pośrednictwem łącza internetowego. Prosimy nauczycieli uczących w salach, w których jest możliwość odbioru tej transmisji o umożliwienie uczniom obserwacji przebiegu spotkania.

Link do relacji ze spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=Hqto6Y8OpWc

Dodał: sekretariat
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2016-11-14     » Na górę

W TERMINIE OD DNIA 14.11.2016 R. DO DNIA 09.12.2016 R.

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Ogłoszenie dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne do miasta Lipsk (Niemcy)
Dodano: 2016-11-12     » Na górę

loga


 

Uczniowie, którzy wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk (Niemcy) proszeni są o zgłoszenie się w dniu wyjazdu tj. 13 listopada 2016 r. (niedziela) pod szkołę budynek C o godz. 6.20, o tej godz. zostanie podstawiony autokar. Odjazd autokaru o godz. 7.00.

Prosimy o punktualne stawienie się w wyznaczone miejsce.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w:

 

 • apteczkę podręczną,
 • zabranie dzienniczka praktyk,
 • ubrania roboczego otrzymanego ze szkoły (osoby które będą pracować w sklepach mają mieć ze sobą strój: biała koszula i czarne spodnie, w zakładzie fryzjerskim: czarna koszula, czarne spodnie bądź spódnica),
 • ważnej legitymacji szkolnej (podbitej).

 

Zabrania się zabierania ze sobą zamrożonego jedzenia (mięsa itp.).

NOWOŚĆW trakcie podróży do Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu. Rejestracja autobusu to: TK 4040K.

 

Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowania się do projektu. Życzymy dobrego pobytu i udanych praktyk. Uczniowie którym nie udało się zakwalifikować do projektu mają szansę w kolejnej edycji która będzie realizowana w naszej szkole (60 osób plus 10 absolwentów). Serdecznie zachęcamy do nauki języka niemieckiego i pozostałych przedmiotów celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w procesie rekrutacji, przypominamy o odpowiedniej frekwencji i zachowaniu.

Dodał: sekretariat2
Otwarta lekcja historii
Dodano: 2016-11-10     » Na górę

 

Życzymy miłego oglądania

Dodał: G. Kawa
Nabór do OSP Strzyżow
Dodano: 2016-11-07     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2016 - program uroczystości
Dodano: 2016-11-07     » Na górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczyści powiatowo-gminnej, organizowanej w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Strzyżowie.

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pocztów sztandarowych, uczniów i nauczycieli przed szkołą,

godz. 10.25 - przemarsz na ul. Dąbrowskiego,

godz. 10.30 - zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji zakładów pracy, instytucji, organizacji, szkół, orkiestry dętej na ul. Daszyńskiego,

godz. 10.40 - przemarsz przed Pomnik Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej (cmentarz św. Michała); złożenie wiązanek kwiatów, przemarsz ulicami 700 - lecia i gen Andersa do kościoła parafialnego,

godz. 11.00 - uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny,

godz. 12.00 - przemarsz pod Pomnik Niepodległości (Rynek), złożenie kwiatów, następnie pod Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych (plac DK "Sokół") - część oficjalna uroczystości,

godz. 13.00 - (sala DK "Sokół") spotkanie z pieśnią patryiotyczną organizowane przez Stowarzyszenie Klub Seniora "Przyjażń".

godz. 16.00 - (kościół parafialny pw. Św. Staniasława BM w Dobrzechowie) X Patriotyczne Spotkanie Chóralne Dobrzechów 2016.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 241 do 250 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0467 sekund.