Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 261 do 270 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
WARSZTATY WIEDZY I TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ
Dodano: 2016-10-04     » Na górę

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów na WARSZTATY WIEDZY I  TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ .

W czasie spotkań będziemy poznawać prozę i poezję współczesną. Będzie to również okazja do budowy i doskonalenia swojego własnego warsztatu pisarskiego, poznawania najnowszych „trendów” pisarskich, literatury i jej twórców.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego – pani Moniki Jonik do dnia 14.10.2016 r.

Dodał: sekretariat
Dzień Chłopaka
Dodano: 2016-09-30     » Na górę

30 września w Polsce to dzień, w którym obchodzimy Dzień Chłopaka. W tym dniu dziewczęta składają chłopcom życzenia, wręczając drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię.
Z okazji dzisiejszego święta Samorząd Uczniowski przygotował krótką audycję z życzeniami, którą wykonały Andżelina Drozd, Jutyna Salomon i Magdalena Józefiak z klasy 4TH.

Jeszcze raz wszystkim chłopcom uczęszczajacym do naszej szkoły życzymy samych piątek i szóstek! Zdrowia, radości, spełnienia marzeń!

 

foto: https://www.facebook.com/ZSTSTRZYZOW/

Dodał: K. Hałas
Spływ kajakowy 2016
Dodano: 2016-09-30     » Na górę

29 września 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie mieli możliwość wyjazdu do Roztoczańskiego Parku Narodowego, by spróbować swych sił spływem kajakowym. To juz druga taka wyprawa organizowana przez panią Katarzynę Hałas i panią Katarzynę Szady-Sagan.
Duże podziekowanie dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego MAREK LEŚNIAK za ufundowanie kiełbasek!
Wszystim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

zdjęcia pod linkiem: https://www.facebook.com/ZSTSTRZYZOW/

Dodał: K. Hałas
WYCIECZKA INTEGRACYJNO – KRAJOZNAWCZA
Dodano: 2016-09-29     » Na górę

Wycieczka integracyjno – krajoznawcza

do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja
w Trzcinicy k. Jasła

i Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie

„Karpacka Troja”
i
Muzeum Narciarstwa

 

Termin wycieczki: 19.10.2016r.(środa)


Program wycieczki:

 • Zbiórka pod szkołą o godz. 9.40.
 • Wyjazd ze Strzyżowa o godz. 10.00 i przejazd
  do Trzcinicy koło Jasła.
 • Od godz. 11.00 zwiedzanie skansenu z przewodnikiem.
 • Projekcja filmu pt. „Trzcinica – Karpacka Troja”, przedstawiającego dzieje liczącego ponad 4000 lat grodziska w Trzcinicy.
 • Ok. godz.13.30 przejazd do Cieklina.
 • Zwiedzanie Muzeum Narciarstwa z przewodnikiem.
 • Planowany powrót do Strzyżowa ok. godz. 16.30.

 

Przewidziany koszt wycieczki 28 zł od osoby
(cena może ulec zmianie
w zależności od ilości chętnych osób!!!
).

 

Chętnych do wzięcia udziału w wycieczce prosimy o zgłaszanie się
do Pani K. Moskal.


Termin zgłoszeń do 10.10.2016 r. 

Dodał: Krystyna Moskal
głosowanie
Dodano: 2016-09-26     » Na górę

Głosowanie na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędzie się 26.IX na lekcji 3 i 4 oraz 30.IX. na lekcji 3 i 4. Przypominamy, że w głosowaniu na nowego przewodniczącego ZST STRZYŻÓW biorą udział:
Natalia Leszczak 1 TEA
Patryk Wieszczek 1TP
Bartek Gorczyca 1w
Kacper Dziok 2 THF
Szymon Obacz 2TM
Maciej Szary 3TI

PAMIĘTAJCIE, BY WASZ WYBÓR BYŁ PRZEMYŚLANY!

Dodał: K. Hałas
Spotkanie wywiadowcze 29.09.2016
Dodano: 2016-09-23     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 29.09.2016 r. o godz.16.00 - sala gimnastyczna

 

Program spotkania z rodzicami klas pierwszych:

 1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas pierwszych.
 2. Omówienie sposobów realizacji praktycznej nauki zawodu w CKP – dyrektor CKP Jan Sopel.
 3. Informacja o treściach nauczania na zajęciach z religii - ksiądz Paweł Ciba.
 4. Informacja o celach i treściach programu nauczania zajęć: wychowanie do życia w rodzinie – Pani Krystyna Moskal.
 5. Informacja o pracy pedagoga szkolnego w ZST – Pani Maria Mazur.
 6. Informacja o możliwości uzyskania stypendium i zasiłku szkolnego – p. Beata Maciaszkiewicz.
 7. Informacja o zwalnianiu uczniów z wykonywania ćwiczeń na zajęciach z wychowania fizycznego - Pan Grzegorz Tokarski.
 8. Informacja o prowadzonym projekcie w ramach programu Erasmus+ – koordynator projektu Pani Marzena Kmieć.
 9. Spotkania wychowawców klas z rodzicami (godz. 17.00).

Na spotkaniu wychowawców z rodzicami klas pierwszych należy:

 1. Dokonać wyboru przedstawicieli do Rad Klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
 2. Zapoznać rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, WZO - w szczególności z kryteriami oceniania z zachowania, ramowymi planami nauczania, przepisami BHP, nagradzaniem i karaniem ucznia, sposobem usprawiedliwiania nieobecności, zwolnienia L4 dla młodocianych pracowników) – klasy pierwsze i ze zmianami w tych dokumentach – pozostałe klasy.
 3. Zapoznać rodziców z organizacją szkoły i zajęciami w CKP.
 4. Krótka informacja o egzaminie maturalnym.
 5. Krótka informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (liczba kwalifikacji, terminy egzaminów, struktura egzaminów).
 6. Uzgodnić z rodzicami treści programów wychowawczych na cały cykl kształcenia (klasy pierwsze) i planów wychowawczych na dany rok.
 7. Odebrać od rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie o wyrażeniu życzenia uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii (tylko w przypadku braku tych oświadczeń), oraz oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”.
 8. Przeszkolić rodziców z obsługi e-dziennika.
 9. Przedstawić rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zebrać propozycje takich zajęć od rodziców.
 10. W klasach wielozawodowych poinformować o terminach kursów wyjazdowych (informacja na stronie szkoły w dziale szkolenie praktyczne - terminy turnusów dokształcania zawodowego).
 11. Poinformować rodziców i zebrać stosowne podpisy w dzienniku wychowawcy dotyczące np. o sposobie przekazywania informacji o zagrożeniu itp. 
 12. Zweryfikować dane o uczniu w e-dzienniku (w tym kontakt z rodzicem, adres zamieszkania itp.).
 13. Poinformować rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów, warunkach OWU.
 14. Informacja o prowadzonej akcji przez Radę Rodziców dotyczącą przekazania 1%

Program spotkania z rodzicami klas czwartych (godz. 17.00):

 1. Informacja o zmianach w Statucie szkoły, w szczególności o sposobie informowania o zagrożeniach oceną niedostateczną roczną i propozycji oceny rocznej.
 2. Omówienie zasad organizacji balu studniówkowego.
 3. Informacja o egzaminie maturalnym w tym o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 4. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
 5. Sprawy właściwe dla danej klasy

 

Powyższy program, dostosowany do właściwej klasy, wychowawca wpisuje do dziennika wychowawcy i potwierdza podpisami klasowej rady rodziców.

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas w szkole (od I do IV) (godz. 18.00) sala B 6

Należy:

 1. Przedstawić RR projekty programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki przyjętych przez radę pedagogiczną – pani Maria Mazur.
 2. Podjąć uchwałę w sprawie programu wychowawczego szkoły i uchwałę w sprawie programu profilaktyki na rok szkolny 2016/17.
 3. Zasięgnięcie opinii RR w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/17.
 4. Przeprowadzić wybory prezydium Rady Rodziców.

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala

 

Technikum


1.

1TI

351203 Technik informatyk

Bryda Przemysław

B 14

2.

1TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

B 12

3.

1THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał

B 13

4.

1TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Pięciak Barbara

B 4

5.

1TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

C 11

6.

4TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Petrycka Wiater

B 2

7.

4TH

522305  Technik handlowiec

Zofia Wasilewska

B 1

8.

4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504 Technik mechanik

Mariusz Domaradzki

B 3

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


9.

1m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Kazimierz Prasnal

C 12

10.

1w

722307 Operator obrabiarek skrawających

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 krawiec

Maciej Majewski

C 14

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zebranie SU ZST
Dodano: 2016-09-19     » Na górę

20.09.2016 r. podczas długiej przerwy w sali B1 odbędzie się zebranie przedstawicieli klas wraz z Samorzadem Uczniowskim dotyczące zmian w Regulaminie SU oraz zbliżających się wyborów.

Obecność obowiązkowa!

Dodał: K. Hałas
Wybory nowego SU
Dodano: 2016-09-19     » Na górę

Uczniowie ZST w Strzyżowie!
Rozpoczynamy kampanię wyborczą na przewodniczacego Samorządu Uczniowskiego. Oto Wasi kandydaci.
Macie tydzień na podjęcie swojej decyzji.

Montaż: Krystian Włodyka
https://www.youtube.com/watch?v=aF7d3TC3q8A&feature=youtu.be

Dodał: K. Hałas
Spektakl wizualny w tunelu schronowym w Strzyżowie
Dodano: 2016-09-16     » Na górę

Spektakl wizualny w tunelu schronowym w Strzyżowie

Strzyżowska grupa teatralna z projektu „Aktywni lokalnie” ma zaszczyt zaprosić Państwa na premierę spektaklu pt.: „Poza światłem”, która odbędzie się 25 września o godzinie 17:00 w tunelu schronowym w Strzyżowie (wejście od strony Strzyżowa). Będzie to spektakl wizualny, w którym wykorzystana zostanie gra świateł, muzyka lokalnego zespołu Steel Velvet i ruch. Odbędzie się w niesamowitej scenerii jaką jest tunel schronowy. Takie wydarzenie będzie mieć miejsce po raz pierwszy.

Reżyseria: Jarosław Figura

Wystąpią: Gabriela Bielamowicz, Bartłomiej Gorczyca, Karol Jurasz, Katarzyna Kudła, Katarzyna Matłosz, Sylwia Oliwa, Wiktoria Paszek, Karolina Perłowska, Jolanta Utnicka, Kamila Włodyka, Karolina Włodyka, Aleksandra Wójtowicz,  Aleksandra Ziobro, Dominik Żydzik

Wstęp wolny.

Zamierzeniem młodzieży biorącej udział w projekcie realizowanym przez Fundacje Rozwoju „Dobre Życie” jest przygotowanie widowiska promującego gminę Strzyżów, a także zwrócenie uwagi na ważne aspekty społeczne. Pomysł na spektakl zrodził się na jednym z spotkań młodych Strzyżowian. Wraz z reżyserem Jarosławem Figurą, zgodnie stwierdzili, że pragną przedstawić realia, które dzielą i łączą ludzi. Spektakl dotyczy problemów, z którymi mamy do czynienia na każdym kroku naszego życia. Widowisko to będzie o tyle ciekawe, że aktorzy nie będą używać słów, a główną rolę odegrają światła i dźwięki.

Przyjdź, spotkajmy się w szczególnym miejscu, z wyjątkowymi ludźmi. Zobaczmy co jest „Poza światłem”...

Zapraszamy do obejrzenia trailera, który jest zapowiedzią spektaklu „Poza światłem” https://www.youtube.com/watch?v=MnoPcUP_PEw

O działaniach pozostałych zespołów młodzieżowych działających w projekcie „Aktywni lokalnie” można przeczytać na stronie: www.dobrezycie.org/aktywni-lokalnie/inicjatywy-mlodziezy.

Partnerzy wydarzenia:
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, Steel Velvet, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, Agencja Reklamowa Midas.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Aktywni lokalnie", prowadzonego przez Fundację Rozwoju "Dobre Życie", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich, a także ze środków partnerów projektu: Gminy Strzyżów i Gminy Wiśniowa. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Autorka: Karolina Perłowska, członkini grupy teatralnej w Strzyżowie

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wycieczka
Dodano: 2016-09-16     » Na górę

29 września 2016 r. odbędzie się spływ kajakowy rzeką Wieprz. Koszt wyjazdu 55 zl. Zapisy u pani K. Hałas do 23 września. 

Zapraszamy!

Dodał: K. Hałas
Ogłoszenia od 261 do 270 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0431 sekund.