x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 321 do 330 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  
Szkolenie BHP dla uczniów klas 2 Technikum
Dodano: 2016-03-14     » Na górę

W związku z najbliższymi praktykami zawodowymi zarówno w Polsce jak i w Niemczech odbędzie się szkolenie BHP dla uczniów  klas 2 Technikum (wszyscy uczniowie). Szkolenie odbędzie się w dniu 04.05.2016 r. (środa) o godz. 9.00 w Auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Obecność uczniów obowiązkowa. Uczniowie biorący udział w szkoleniu obowiązkowo powinni przynieść ze sobą dzienniczek praktyk.

Dodał: sekretariat
Spektakl Kopciuszek
Dodano: 2016-03-11     » Na górę

Poszukujemy długich sukienek do szkolnego spektaklu "Kopciuszek".
Osoby, które mogą pożyczyć, proszone są o ich przyniesienie do sali C13.

Opiekun spektaklu
Kinga Reguła

Dodał: sekretariat
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2016-03-09     » Na górę

W dniu 09.03.2016 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie czynny będzie w godz. od 7.00 do 15.00.

Dodał: sekretariat
Targi pracy
Dodano: 2016-03-09     » Na górę

 

plakat_ohp

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rekrutacja uzupełniająca - Erasmus +
Dodano: 2016-03-08     » Na górę

loga 


 

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji do projektu w ramach Erasmus Plus

 

Na podstawie § 6 pkt 4 Regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do projektu  „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus Plus zostaje wydłużony termin składania wniosków do 9 marca 2016 do godz. 13 00 dla uczniów technikum o specjalności technik usług fryzjerskich,  starających się o wyjazd  w drugiej turze w/w projektu na praktyki zagraniczne do Niemiec.

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2016-03-01     » Na górę

W dniu 01.03.2016 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie czynny będzie w godz. od 7.00 do 15.00.

Dodał: sekretariat
ERASMUS + Rekrutacja na praktyki zagraniczne grupa II
Dodano: 2016-02-29     » Na górę

loga 


Ogłoszenie o II naborze w projekcie „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach Programu Erasmus Plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 2 marca 2016 r. II nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus.

Adresatami w II naborze do projektu są:

 1. 26 uczniów pierwszych i drugich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
 2. Uczniowie starający się o udział w projekcie w II naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od  14 listopada  2016 r. do  9 grudnia 2016 r..
 3. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu.
 4. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną  przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w II naborze do projektu:

 • Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 1B (do pobrania na stronie szkoły) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 2 marca 2016 r. do 8 marca  2016 r.,
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen zachowania na pierwszy semestr szkolnego 2015/2016, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 9 marca 2016 roku.
 • W II naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali w pierwszym semestrze 2015/2016 zachowanie co najmniej dobre oraz ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 11 marca 2016 r. o godzinie 15.30 lub 14 marca 2016 r o godzinie 15.00 do pisemnego testu z języka niemieckiego, a następnie 18 marca 2016 r. o godzinie 15.00 lub 21 marca 2016 r. o godzinie 15.00 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Pani Marzeny Kmieć do dnia 10 marca 2016 r. do godziny 14 00.
 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 31 najlepszych kandydatów, która weźmie udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Liczba miejsc dla poszczególnych zawodów mających prawo do udziału w zajęciach przygotowawczych przedstawia się następująco:
 • technik handlowiec - 4 osoby,
 • technik ekonomista - 5 osób,
 • technik pojazdów samochodowych - 7 osób,
 • technik mechanik - 7 osób
 • technik informatyk - 5 osób,
 • technik usług fryzjerskich – 3 osoby.

Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w terminie. od 13 października  2016 r. do 20 października 2016 r. i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 26 osób wyjeżdżających na praktyki do Niemiec.

Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1B) jest do pobrania na stronie internetowej ZST w Strzyżowie

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, witanie się,
 • określanie dni tygodnia, pór dnia, godzin,
 • rodzina, opis członków rodziny (wiek, hobby, zawód, miejsce pracy),
 • przebieg dnia, życie towarzyskie, obowiązki domowe, spędzanie czasu wolnego,
 • szkoła, plan lekcji, obowiązki szkolne, zajęcia pozalekcyjne.

Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego (odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, czasowników zwrotnych, czasowników rozdzielne złożonych), stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach), zaimki dzierżawcze.

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rekolekcje 2016
Dodano: 2016-01-12     » Na górę

Rekolekcje wielkopostne w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie 3-4 marca 2016

Lekcja 0 i 1 uczniowie zgłaszają się na lekcje, nauczyciel odnotowuje obecność i temat w e-dzienniku. Po zakończeniu lekcji 1, nauczyciel odprowadza uczniów do na boisko szkolne i przekazuje uczniów wychowawcy. Pozostali uczniowie którzy zaczynają lekcje od godziny 2 lub później przychodzą do szkoły na godzinę 8.45 i na boisku szkolnym zgłaszają się do wychowawcy. Wychowawcy odprowadzają uczniów  około godziny 8.50 w odpowiednim dniu do kościoła lub DK "Sokół". 

Nauczyciel wychowawca ma obowiązek sprawdzić obecność uczniów w kościele lub sali kinowej. Prosimy wychowawców o przygotowanie list obecności, a po ich wypełnieniu i przepisaniu do dziennika wychowawcy, przekazanie do sekretariatu szkoły. Uczniowie siadają w kościele i sali kinowej klasami w ławkach. 

 

3 marca - czwartek

9.00 – przygotowanie do liturgii, możliwość spowiedzi (w kościele). (Przed nabożeństwem nauczyciele sprawdzają obecność uczniów)

9.30 – Nabożeństwo słowa Bożego w kościele

10.40 - Droga Krzyżowa 

Po nabożeństwie nauczcyiel sprawdza obecność uczniów a następnie odprowadza do szkoły na zajęcia lekcyjne.

12.20 - Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych dla wszsytkich klas zgodnie z planem lekcji ZST


4 marca – piątek

9.00 – przygotowanie do liturgii, możliwość spowiedzi (w kościele) (Przed nabożeństwem nauczyciele sprawdzają obecność uczniów)

9.30 – Msza święta (w kościele)

11.30 – Dom Kultury. Konferencja multimedialna

Na zakończenie nauczyciele sprawdzają obecność uczniów w DK.

 

 

Komunikat Dyrektora CKP dotyczący rekolekcji - [ czytaj ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2015/2016
Dodano: 2016-02-16     » Na górę

 W dniach od 17.02.2016 r. do 26.02.2016 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie czynny będzie w godzinach od 7.00 do 15.00

Dodał: sekretariat2
dot. uczniów którzy otrzymywali w roku kalendarzowym 2015 stypendium Przecławczyka
Dodano: 2016-02-12     » Na górę

Uczniowie, którzy otrzymywali w roku kalendarzowym 2015 Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego proszeni są o zgłoszenie się do sekeretariatu ZST celem odbioru informacji o wypłaconym stypendium PIT-8C.

Dodał: sekretariat
Ogłoszenia od 321 do 330 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0560 sekund.