Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 331 do 340 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2016-04-21     » Na górę

W dniu 21.04.2016 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie czynny będzie w godz. od 7.00 do 15.00.

Dodał: sekretariat
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2016-04-19     » Na górę

Zmiany planu lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Nowy plan lekcji obowiązuje od 2.05.2016 r.

Aktualizacja 19.04.2016 r. godz 11:20

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Wiesław Bliźniak
Spotkanie integracyjne - Erasmus plus
Dodano: 2016-04-19     » Na górę

loga 


 

Ogłoszenie

W związku z realizacją w  siedzibie Fundacji Troska w Kozłówku w dniach 23.04.2016r. – 24.04.2016r. spotkania integracyjnego w projekcie „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” programu Erasmus Plus, prosimy wszystkich uczestników zajęć przygotowawczych (I tura)  o przybycie na miejsce zbiórki w dniu 23.04. 2016 r. o godz. 9 15 przed budynek B ZST w Strzyżowie oraz o zabranie śpiwora i ciepłej odzieży.

Przypominamy, że spotkanie integracyjne odbywa się w ramach zajęć pedagogicznych (10 godz. dla każdej grupy) przygotowujących do wyjazdu do Niemiec w ramach w/w projektu i obecność na nim jest warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego. Podczas spotkania uczestnicy przedstawią wykonaną przez siebie na zajęciach kulturowych prezentację multimedialną.

Zgody rodziców na udział w spotkaniu do odebrania u Pedagoga Szkolnego w dn. 20.04.2016.

Uzupełnione należy oddać w trybie pilnym, najpóźniej do 22.04.2016 r. do Pani Marii Mazur.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs Bezpieczna rodzina bez nałogów, czyli jak przeciwdziałać przemocy domowej
Dodano: 2016-04-19     » Na górę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie ogłasza konkurs pod hasłem

Bezpieczna rodzina bez nałogów, czyli jak przeciwdziałać przemocy domowej

 

dotyczący szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i zapobieganiu przemocy w rodzinie

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
 • film – reklama społeczna przestrzegająca młodzież przed ryzykownymi zachowaniami
 • gra komputerowa

3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny

- prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autorstwo zbiorowe – maksymalnie do 3 osób

4. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut, powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i odtwarzanie VCD, DVD

5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:

 • oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
 • oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
 • oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
 • oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
 • wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,
 • wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku.

6. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej

mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie  przy ul. Mickiewicza 11 do dnia 14 maja 2016 r.

 

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Magdalena Markowska

kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Rzeszowie Filii w Strzyżowie

Email: Magdalena.Markowska@pbw.org.pl

Tel.: 17 2761-484

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 21.04.2016
Dodano: 2016-04-15     » Na górę

PLAN SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 21.04.2016 r.

 

godz.15.00 Sala B6

Spotkanie najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami, wychowawcami.

 

godz.16.00

Ogólne spotkanie rodziców na hali sportowej:

1) Prelekcja pedagoga z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Strzyżowe Pani Katarzyny Majewskiej - Żydzik na temat: Problemy wychowawcze w wieku dojrzewania.

 

Około godz.16.45

Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach:

 1. Poinformować rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.
 2. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o harmonogramie egzaminu maturalnego (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, wykaz przyborów pomocniczych na egzamin, uineważnienie egzaminu).
 3. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o konieczności rozliczenia uczniów ze szkoła tj. oddanie kluczyka do szafki, oddanie książek do biblioteki itp. 
 4. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.
 5. Poinformować rodziców o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodzciów przy ZST,

 

Przydział sal dydaktycznych na spotkanie rodziców z wychowawcami: 

L.P.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1.1TIGrzegorz KawaB 5
2.1THFAnna GieraC 13
3.1TEPAgnieszka KrólB 1
4.1TMJoanna Krok - RyszB 11

5.

2TI

Piotr Tomkowicz

B 3

6.

2THE

Elżbieta Niewolska

B 12

7.

2TP

Mariusz Wilczewski

A 23

8.

2TMF

Ewa Worek

A 5

9.

3TEI

Katarzyna Petrycka Wiater

C 12

10.

3TH

Zofia Wasilewska

C 15

11.

3TPM

Mariusz Domaradzki

A 24

12.

4TI

Przemysław Bryda

A 25

13.

4TPM

Kazimierz Prasnal

A 22

14.

4TE

Rafał Wilk

B 13

15.

4TH

Dorota Żydzik

A 1

16.1mAnna TęczaA 18
17.1wGrzegorz WłodykaB 4
18.1wsElżbieta WójcikC 14

19.

2 m

Kołodziejczyk Robert

A 19

20.

2 wk

Katarzyna Szady - Sagan

B 14

21.

2 ws

Grosman Katarzyna

B 2

22.

3m

Maciej Majewski

C 11

23.

3 wk

Grzegorz Tokarski

A 13

24.

3 ws

Katarzyna Hałas

B 6

 

UWAGA:

Wszyscy nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych odpowiada za przygotowanie hali sportowej i nagłośnienia oraz sali B6.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
IX Powiatowy Konkurs Twórczości Młodych
Dodano: 2016-04-14     » Na górę

Zaproszenie do udziału w IX Powiatowym Konkursie Twórczości Młodych "Kiedy myślę Ojczyna" współorganizowanego w tym roku po raz pierwszy przez Powiat Strzyżowski.

 Konkurs, którego motywem przewodnim są słowa Jezusa Chrystusa "Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią" stanowi hołd dla papieża Polaka. Wernisaż prac oraz wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w Siedlisku Janczar podczas finału rajdu pieszego pod nazwą "Majówka Młodych śladami kapliczek w 96 rocznicę narodzin św. Jana Pawła II".

Regulamin konkursu dostępny u katechetów oraz nauczycieli języka polskiego ZST wStrzyżowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Dodał: sekretariat2
Pracodawca w zawodzie kucharz
Dodano: 2016-03-23     » Na górę

Przedszkole Publiczne we Frysztaku nr 1 przyjmie młodocianych pracowników do odbycia przygotowania zawodowego (praktyczna nauka zawodu) w zawodzie kucharz. Oferta skierowana jest do osób chcących podjąć dalszą naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zwodzie kucharz.

 

Dane pracodawcy:

Przedszkole Publiczne we Frysztaku nr 1

ul. Wybickiego 5

38-130 Frysztak

tel. (17) 2777-032

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Pracodawca w zawodzie kucharz
Dodano: 2016-03-21     » Na górę

Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie przyjmie młodocianych pracowników do odbycia przygotowania zawodowego (praktyczna nauka zawodu) w zawodzie kucharz. Oferta skierowana jest do osób chcących podjąć dalszą naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zwodzie kucharz.

 

Dane pracodawcy:

Miejski Zespół Szkół

ul. Daszyńskiego 4

38-100 Strzyżów

tel. (17) 2761-064

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Nowy pracodawca Wiesław Piela EUROPAK
Dodano: 2016-03-14     » Na górę

Firma Wiesław Piela EUROPAK z Czudca przyjmie na praktyczną naukę zawodu pracowników młodocianych na stanowisko KRAWCOWA celem kształcenia zawodowego. Oferta skierowana jest do osób chcących podjąć dalszą naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie krawiec.

 

Dane firmy:

Wiesław Piela EUROPAK

ul. Ceramiczna 3

38 - 120 Czudec

tel. 17 2771045

e-mail europak@europak.pl

www.europak.pl

Dodał: sekretariat
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2016-04-13     » Na górę

W dniu 13.04.2016 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie czynny będzie w godz. od 7.00 do 15.00.

Dodał: sekretariat
Ogłoszenia od 331 do 340 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0402 sekund.