x
Nowy dokument - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Nowy dokument

logo_sklepik

 

Sklepik Szkolny „ Sucharek” prowadzony jest w ramach zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w praktyce  dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Opiekę nad całokształtem działalności Sklepiku Szkolnego sprawuje  nauczyciel opiekun.

Sklepik jest  miejscem praktycznego kształcenia umiejętności uczniów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Cele prowadzenia Sklepiku Szkolnego:

  1. Przygotowanie uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Rozwijanie zainteresowania przedsiębiorczością.
  3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
  4. Kształtowanie umiejętności gospodarowania zasobami finansowymi, prowadzenia działalności marketingowej, planowania sprzedaży, organizowania zaopatrzenia, pielęgnowania relacji z klientami.
  5. Kształtowanie postawy samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności i obowiązkowości.

Załoga Sklepiku prowadzi  dokumentację jaką prowadzą firmy, realnie funkcjonujące  na rynku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa .

Raz w roku opiekun składa sprawozdanie z działalności Sklepiku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej .

Podstawą działalności jest opracowany Regulamin Sklepiku Szkolnego pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 

Regulamin Sklepiku Szkolnego ”Sucharek”


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.04.28, 14:39.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0923 sekund.