Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Nowy dokument

logo_sklepik

 

Sklepik Szkolny „ Sucharek” prowadzony jest w ramach zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości w praktyce  dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Opiekę nad całokształtem działalności Sklepiku Szkolnego sprawuje  nauczyciel opiekun.

Sklepik jest  miejscem praktycznego kształcenia umiejętności uczniów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Cele prowadzenia Sklepiku Szkolnego:

  1. Przygotowanie uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Rozwijanie zainteresowania przedsiębiorczością.
  3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
  4. Kształtowanie umiejętności gospodarowania zasobami finansowymi, prowadzenia działalności marketingowej, planowania sprzedaży, organizowania zaopatrzenia, pielęgnowania relacji z klientami.
  5. Kształtowanie postawy samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności i obowiązkowości.

Załoga Sklepiku prowadzi  dokumentację jaką prowadzą firmy, realnie funkcjonujące  na rynku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa .

Raz w roku opiekun składa sprawozdanie z działalności Sklepiku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej i posiedzeniu Rady Rodziców.

Podstawą działalności jest opracowany Regulamin Sklepiku Szkolnego pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

 

Regulamin Sklepiku Szkolnego ”Sucharek”


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2013.12.03, 07:18.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0357 sekund.