Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Opieka zdrowotna w ZST

Na podstawie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019.1078) opiekę zdrowotną nad uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Stzyżowie pełnią:

1. Opieka zdrowotna realizowana w gabinecie higienistki szkonej (budynek C ZST) przez p. Bogusławę Wójcik.

2. Świadczenia ogólnostomatologiczne

  • dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

realizowane są 

a) w gabinecie dentystycznym Małgorzaty Wawrzonek - Tęcza w Dobrzechowie 466A nr tel. 17276 63 66 w. 25, godziny otwarcia: wtorek 11.30-19.00, środa - piątek: 7.30-12.00.

b) w gabinecie dentystycznym Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku ul. Piętniewicza 7, 38-130 Frysztak, nr. tel. 533 774 466, godziny otwarcia: poniedziałek 13.00-18.00, wtorek - piątek: 8.00-13.00.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.12.27, 08:11.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0607 sekund.