x
Zespoły problemowo - zadaniowe - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Zespoły problemowo - zadaniowe

ZESPOŁY ZADANIOWE

  w roku szkolnym 2019/2020

 

ZESPÓŁ

Skład zespołu

Zespół do przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

 1. mgr E. Worek – przewodnicząca przygotowanie raportu)
 2. mgr B. Stohandel  
 3. wychowawcy klas pierwszych 

Zespół do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych:

 1. mgr P. Tomkowicz –przewodniczący        (przygotowanie raportu)

- liderzy przedmiotów objętych egzaminem maturalnym,

- liderzy grup przedmiotów objętych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,

Zespół ds. śledzenia losów absolwentów:

 

 1. mgr A. Giera – koordynator
 2. mgr D. Żarek
 3. wychowawcy klas ( absolwentów)

Zespół d/s wychowawczych oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. mgr M. Mazur - pedagog szkolny
 2. mgr K. Petrycka – Wiater
 3. mgr Beata Stohandel
 4. mgr Jolanta Ziemba
 5. mgr Patrycja Zych
 6. wychowawcy klas 

Zespół do redagowania i modyfikacji koncepcji pracy szkoły.

 

 1. mgr G. Włodyka – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik
 3. przewodniczący zespołów przedmiotowych

Zespół ds. ewaluacji:

 

 1. mgr A. Tęcza – przewodniczący
 2. mgr B. Pięciak
 3. mgr A. Pająk
 4. mgr E. Wójcik
 5. mgr G. Żybura

Komisja rekrutacyjno -kwalifikacyjna:

 

 1. mgr K. Grosman – przewodnicząca
 2. mgr W. Strzępek
 3. mgr Ł. Wolan
 4. mgr M. Domaradzki

Zespół do modyfikacji Statutu szkoły  i opracowania dokumentów szkolnych:

 

 1. mgr R. Wilk – przewodniczący
 2. mgr J. Butkiewicz

 

Zespół ds. promocji SZKOŁY

 1. mgr P. Czapczyńska - przewodnicząca
 2. mgr Anna Giera
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr K. Grosman

Prowadzenie kroniki szkolnej

 1. mgr Ł. Wolan – opiekun samorządu uczniowskiego
 2. mgr K. Szady- Sagan

Zespół ds. promocji uczniów zdolnych i wyróżniających się w środowisku szkolnym i lokalnym.

 1. mgr B. Maciaszkiewicz – przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr Ł. Wolan - opiekun Samorządu Uczniowskiego

Zespół ds. pomocy stypendialnej

 1. mgr Anna Giera – koordynator
 2. mgr P. Czapczyńska

Komisja wnioskowa

 1. mgr K. Prasnal
 2. mgr K. Szady –Sagan

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych:

 

 1. mgr K. Szady – Sagan – koordynator
 2.  mgr J. Motyka                      – nauczyciel muzyki
 3. mgr G. Włodyka,
 4. mgr G. Tokarski,
 5. mgr K. Hałas
 6. mgr R. Kołodziejczyk
Zespół d/s projektów:

          1. mgr Z. Głowacka - przewodnicząca

          2. mgr M. Kmieć

          3. mgr A. Tęcza

          4. mgr  A. Giera

          5. mgr A. Kowalski

Zespół ds. organizacji Jubileuszu -

         1.mgr M. Mazur

         2. mgr E. Worek

         3. mgr G. Kawa

         4.mgr J. Balicka

         5.mgr Z. Głowacka

         6.mgr K. Grosman

         7.mgr Ł. Wolan 

         8.mgr G. Żybura

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 

         mgr Łukasz Wolan

Opiekun pocztów sztandarowych:

 

 1. mgr M. Majewski
 2. mgr G.Żybura

Opiekun sklepiku uczniowskiego:

 

            mgr P. Czapczyńska

 

Opiekun Szkolnej Agencji Kreatywnej:

 

            mgr R. Wilk

 

Lider WDN: 

 

            mgr D. Żydzik

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.11.14, 10:44.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1056 sekund.