x
Zespoły problemowo - zadaniowe - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Zespoły problemowo - zadaniowe

Skład zespołów problemowo-zadaniowych w bieżącym roku szkolnym

 

Zespół do przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych technikum i ZSZ:

 1. mgr E. Niewolska – przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr J. Butkiewicz 
 4. mgr M. Mazur - pedagog 
 5. wychowawcy klas pierwszych 

 

Zespół do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych:

 1. mgr P. Tomkowicz - przewodniczący
 2. mgr Z.Wasilewska
 3. mgr K. Prasnal
 4. mgr  P.Bryda
 5. nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym
 6. wychowawcy klas maturalnych

 

Zespół do śledzenia losów absolwentów:

 1. mgr K. Hałas – koordynator
 2. mgr A.Giera
 3. wychowawcy klas kończących szkołę
 4. Zespół wychowawczy:
 5. mgr E. Niewolska - koordynator
 6. mgr M. Mazur - pedagog szkolny
 7. wychowawcy klas 

 

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji programu wychowawczego i profilaktyki szkoły:

 1. mgr M. Mazur - przewodnicząca
 2. mgr inż. J. Krok Rysz
 3. mgr G. Włodyka
 4. mgr A. Tęcza
 5. mgr R.Kołodziejczyk
 6. członkowie zespołu wychowawczego

 

Zespół redagujący i ewaluujący program wspomagania uczniów w edukacji:

 1. mgr K. Moskal– przewodnicząca
 2. mgr B.Pięciak
 3. mgr Z. Głowacka
 4. mgr E. Wójcik
 5. mgr E. Nagrodzka 

 

Zespół ds. promocji szkoły:

 1. mgr R. Wilk - przewodniczący
 2. mgr M. Domaradzki 
 3. mgr J.Butkiewicz
 4. mgr G. Kawa
 5. mgr A.Giera
 6. mgr P. Bryda
 7. mgr K.Grosman
 8. mgr Paulina Czapczyńska

 

Zespół do modyfikowania i redagowania koncepcji pracy szkoły:

 1. mgr G. Włodyka – przewodniczący
 2. mgr A. Król
 3. mgr K. Prasnal
 4. mgr D. Żydzik
 5. mgr M. Wilczewski
 6. mgr P. Tomkowicz

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr K.Hałas

 

Opiekun pocztów sztandarowych:

mgr M.Majewski

 

Opiekun sklepiku uczniowskiego:

mgr A. Król

 

Lider WDN: 

mgr D. Żydzik

 

Zespół ds. ewaluacji:

 1. mgr A. Tęcza – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik
 3. mgr B.Pięciak
 4. mgr M. Kmieć
 5. mgr. K.Grosman
 6. mgr Paulina Czapczyńska

 

Komisja rekrutacyjno -kwalifikacyjna:

 1. mgr M. Wilczewski – przewodniczący
 2. mgr M. Majewski
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr J. Krok – Rysz
 5. mgr G. Kawa

 

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji Statutu szkoły:

 1. mgr A. Król - przewodnicząca
 2. mgr R.Wilk
 3. mgr E. Worek

 

Komisja wnioskowa:

 1. mgr K. Prasnal
 2. mgr G. Włodyka
 3. mgr E. Niewolska

 

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych:

 1. mgr K. Szady – Sagan – część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezy
 2. mgr E. Worek – część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezy
 3. mgr G. Tokarski – nagłośnienie, ustawienie krzeseł, harmonogram imprez sportowych
 4. mgr M.Wilczewski – ustawienie młodzieży, ustawienie krzeseł
 5. mgr J. Butkiewicz - dekoracja
 6. mgr K. Hałas – dekoracja
 7. mgr R.Kołodziejczyk – fotokronika

 

Zespół ds. promocji uczniów zdolnych i wyróżniających się w środowisku szkolnym i poza nim w tym do modyfikowania regulaminów i przeprowadzanie konkursów „Absolwent Roku” i „Najlepszy Uczeń Szkoły” oraz zgłaszanie uczniów do nagrody na koniec roku szkolnego)

 1. mgr B. Maciaszkiewicz - przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr M. Mazur

 

Zespół wspierający realizację projektów unijnych:

 1. mgr M.Kmieć - przewodnicząca
 2. mgr A.Tęcza
 3. mgr A.Giera

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.01.03, 08:48.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0400 sekund.