Oddziały

 1. 2LOD
 2. 3LOD
 3. 1TI
 4. 1TEA
 5. 1TPM
 6. 1HLF
 7. 2ILA
 8. 2THF
 9. 2TEI
 10. 2TPM
 11. 3TI
 12. 3TEA
 13. 3TP
 14. 3TMF
 15. 3THL
 16. 4TI
 17. 4THF
 18. 4TEP
 19. 4TM
 20. 1mo
 21. 1w
 22. 2fm
 23. 2w
 24. 3m
 25. 3wm
 26. 3w

Nauczyciele

 1. E.Worek (WE)
 2. K.Szady-Sagan (SK)
 3. K.Petrycka-Wiater (PW)
 4. M.Kmieć (KĆ)
 5. A.Tęcza (AT)
 6. E.Tomkowicz (ET)
 7. U.Gurbisz (GU)
 8. A.Pająk (BJ)
 9. J.Butkiewicz (JB)
 10. I.Ruban (PB)
 11. Z.Głowacka (GZ)
 12. D.Żarek (DŻ)
 13. E.Nagrodzka (EN)
 14. K.Grosman (GK)
 15. G.Włodyka (WG)
 16. B.Skrzypek (BS)
 17. P.Zych (PP)
 18. M.Zagórska-Dziok (ZD)
 19. E.Wójcik (EW)
 20. P.Tomkowicz (PT)
 21. Ł.Aszklar (WS)
 22. J.Krok-Rysz (KJ)
 23. G.Kawa (KG)
 24. P.Bryda (BP)
 25. P.Cymerman (PC)
 26. W.Bliźniak (WB)
 27. B.Popieluch (Po)
 28. Ł.Wolan (wł)
 29. K.Moskal (KM)
 30. M.Wilczewski (WM)
 31. R.Kołodziejczyk (KR)
 32. G.Tokarski (TG)
 33. M.Majewski (Mm)
 34. K.Hałas (KH)
 35. P.Witkoś (WP)
 36. G.Żybura (GŻ)
 37. K.Prasnal (PK)
 38. A.Kowalski (KA)
 39. B.Maciaszkiewicz (MB)
 40. D.Żydzik (ŻD)
 41. Z.Wasilewska (WZ)
 42. A.Giera (AG)
 43. P.Czapczyńska (CP)
 44. R.Wilk (WR)
 45. Ł.Jasek (xJ)
 46. M.Mijal (xM)
 47. S.Szeliga (xS)
 48. M.Mazur (MZ)
 49. K.Reguła-Madej (RK)
 50. A.Serwińska (SA)
 51. M.Borkowska (BM)
 52. J.Ziemba (ZJ)
 53. M.Domaradzki (MD)
 54. E.Niewolska (NE)
 55. J.Balicka (Ba)

Sale