x
DLA GIMNAZJALISTY - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
DLA GIMNAZJALISTY

SUPERTALENT 2020 - ODWOŁANY 

Z przykrością informujemy, że z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem COVID-19 w tym roku szkolnym zostaje odwołany konkurs SUPERTALENT, który przez dwanaście ostatnich lat wyłaniał najlepszego ucznia Powiatu Strzyżowskiego. Planowany był na czerwiec 2020 roku, co w świetle ostatnich decyzji MEN zbiegłoby się z egzaminami ósmoklasisty i maturalnym.

Przez wiele lat spotkanie z Państwem Dyrektorami, Nauczycielami i przede wszystkim z najlepszymi uczniami gimnazjów i szkół podstawowych stanowiło dla nas, organizatorów konkursu, ogromną przyjemność. Z wielkim przejęciem witaliśmy uczestników, wiedząc, że są to osoby niezwykle uzdolnione, pracowite, pragnące uwieńczyć inne sukcesy tytułem SUPERTALENT.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym możliwe już będzie przeprowadzenie konkursu i ponowne zaproszenie młodzieży, kończącej szkoły podstawowe do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Organizatorzy powiatowego konkursu

SUPERTALENT 2020

SUPERTALENT 2020

 Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego do udziału w XIII edycji konkursu „Supertalent”, organizowanego w naszej Szkole.

 Kto w tym roku okaże się najlepszym uczniem powiatu szkoły podstawowej?

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

 


REGULAMIN

XIII EDYCJI KONKURSU

SUPERTALENT 2020

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

Honorowy patronat:

Starosta Strzyżowski, Bogdan Żybura

 

Cele konkursu:

 • poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej;
 • popularyzacja wiedzy;
 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;
 • dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukcesów;
 • zabawa intelektualna;
 • promocja ZST w środowisku.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku wraz z drużyną kibicującą (należy podać liczbę kibiców).

Na życzenie danej szkoły organizatorzy przesyłają przykładowy test.

 

Terminy:

Zgłoszenia należy przysyłać do 8 maja 2020 roku na adres:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

 

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Turniej odbędzie się 10 czerwca 2020 (początek - godz. 9.30) w ZST w Strzyżowie.

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZST:

www.zs-strzyzow.itl.pl

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu, mgr Ewą Worek.

 

Zasady szczegółowe:

 1. Konkurs ma formę quizu. Pytania dostosowane są poziomem do Podstawy Programowej dla szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy tj. biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, literatury, języka polskiego, języka angielskiego (elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych) albo języka niemieckiego, historii, kultury współczesnej i sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 3. Na początek uczestnicy odpowiadają samodzielnie na pytania kolejno z wszystkich przedmiotów. (Wszystkie pytania za 1 punkt)
 4. Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się dogrywka między tymi uczestnikami. Odpowiadają równocześnie na kartkach z puli pozostałych pytań z matematyki do pierwszego błędu. Punktów z dogrywki nie dodaje się do sumy odpowiadającego.
 5. W finale uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy (każde za 2 punkty) w trzech blokach: przyrodniczym, humanistycznym oraz językowym. Uczniowie odpowiadają równocześnie (na piśmie).
 6. Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (z wszystkich przedmiotów oraz w finale) największą liczbę punktów.
 7. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz cenną nagrodę.
 8. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.
 9. Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy.
 10. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
 11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu.
 12. Uczestnicy zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.
 13. ZST w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu.

 

Karta zgłoszenia do konkursu SUPERTALENT 2020 - [ pobierz ]

Regulamin konkursu SUPERTALENT 2020 - [ pobierz ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.04.29, 12:27.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0490 sekund.