Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
SUPERTALENT 2024

SUPERTALENT 2024

TAKIEGO FINAŁU JESZCZE NIE BYŁO!

 

29 maja br. rozstrzygnięty został konkurs na najlepszego ucznia szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego. Stało się to po raz 16., ale wszyscy zgodnie twierdzą, że takiego finału jeszcze nie było.

Tegoroczny SUPERTALENT różnił się od poprzednich tym, że miał formę dwuetapową (etapy szkolny i powiatowy). Został też dołączony do wykazu konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dających punkty w rekrutacji na kolejny poziom edukacyjny.

12 szkół zgłosiło w sumie udział 101 uczniów z klas siódmych i ósmych. Po etapie szkolnym do eliminacji powiatowych zakwalifikowano 20 uczestników.

Przybyli oni ze swoimi Opiekunami do ZST w Strzyżowie 29.05.2024, aby walczyć o tytuł oraz związane z nim nagrody, ufundowane przez Powiat Strzyżowski. Konkursowi od początku, tj. od roku 2008, patronuje Starosta Strzyżowski.

Zebranych serdecznie przywitał gospodarz imprezy, Dyrektor ZST, Adam Witek.

Na początek siódmo- i ósmoklasiści rozwiązali test eliminacyjny. Najwyższe wyniki uzyskali w nim: Jeremi Szmigiel ze SP im. Świętej Rodziny w Lutczy oraz Adam Panocha z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiśniowej. Eliminacje nie wyłoniły jednak wszystkich finalistów. Między czworgiem konieczna była dogrywka, w której zmierzyli się: Lena Bosek ze SP im. Hugona Kołłątaja w Dobrzechowie; Oskar Gliwski ze SP nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku; Nikodem Trojanowski ze SP nr1 im. św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej oraz Jakub Zieliński z Wiśniowej. To właśnie Jakub dołączył do grona finalistów.

Tradycyjnie finał składał się z 5 pytań z różnych dziedzin wiedzy objętych podstawą programową dla szkół podstawowych. Tym razem po tej puli ósmoklasista Jeremi i siódmoklasista Adam mieli każdy po 31 punktów. Trzeba było kilkunastu zadań dodatkowych, aby zakończyć walkę. Obaj chłopcy spisywali się świetnie i prezentowali naprawdę wysoki poziom wiedzy. Publiczność podziwiała też, jak radzili sobie ze stresem i zmęczeniem (konkurs był dłuższy niemal o godzinę – mniej więcej tyle trwał ich zacięty pojedynek).

Ostatecznie swoje zwycięstwo przypieczętował Jeremi Szmigiel ze SP im. Świętej Rodziny w Lutczy – najlepszy uczeń powiatu strzyżowskiego – SUPERTALENT 2024.

Adam Panocha z Wiśniowej od razu zapowiedział udział w przyszłorocznym turnieju.

Uroczyste wręczenie nagród uświetnił swoją obecnością Wicestarosta Strzyżowski, Zbigniew Korab, który wraz z Dyrektorem ZST, Adamem Witkiem gratulował zarówno uczestnikom konkursu, jak i ich Opiekunom.

Organizatorzy życzą wielu sukcesów Jeremiemu oraz pozostałym uczniom, a ich Nauczycielom składają wyrazy wdzięczności za współpracę!

 W imieniu organizatorów - Ewa Worek

 

 

XVI POWIATOWY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY

SUPERTALENT

 ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

 POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO

UCZESTNICY ETAPU POWIATOWEGO (w kolejności alfabetycznej wg nazw miejscowości):

SP im. Hugona Kołłątaja w Dobrzechowie – Lena Bosek, Milena Wójtowicz kl.8 – opiekun: p. Katarzyna Baran 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej - Tomasz Cyran kl.8 - opiekun: p. Katarzyna Rachwał 

SP im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie – Amelia Wilisowska kl.7 – opiekun: p. Aneta Pająk oraz Magdalena Giera kl.8 – opiekun: p. Lucyna Cyrulik 

SP im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej – Anita Sołtys, Jakub Wójcik kl.8 – opiekun: p. Marzena Haduch 

SP nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku ---- Oskar Gliwski, Dominik Stępień (8b) - opiekun: p. Beata Kwiatkowska oraz Julia Zapór 8a - opiekun: p. Wiesława Gruszecka 

SP im. Świętej Rodziny w Lutczy - Jeremi Szmigiel kl.8 - opiekunki: p. Dorota Szewczyk i p. Natalia Kotula 

SP im. Jana Pawła II w Stępinie - Aleksandra Zuzak kl. 7, Wojciech Petka kl. 8 - opiekun: p. Anna Maraj 

SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie – Jakub Żuczek kl.8 – opiekun: p. Rafał Kawa 

SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie – Konrad Szczygieł kl. 8b – opiekun: p. Wiesław Łuszczki 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiśniowej – Adam Panocha kl. 7A, Jakub Zieliński kl. 8A, Hubert Góra kl. 8A – opiekun: p. Ewa Szpiech 

SP nr1 im. św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej – Nikodem Trojanowski kl.8 – opiekun: p. Grzegorz Salamon 

SP im. Armii Krajowej w Żarnowej – Natalia Bułat kl.8 – opiekun: p. Piotr Matłosz

 

XVI EDYCJA KONKURSU

SUPERTALENT 2024

 

Już 29 maja dowiemy się, kto w 2024 roku zostanie najlepszym uczniem powiatu strzyżowskiego.

Tego dnia w ZST w Strzyżowie odbędzie się konkurs SUPERTALENT. 2024, któremu patronuje Starosta Strzyżowski.

 

Konkurs ma zasięg powiatowy i jest dwuetapowy:

 • etap I – eliminacje szkolne - 16 kwietnia 2024 r.
 • etap II - powiatowy - 29 maja 2024 r.

Cele konkursu:

 • popularyzacja wszechstronnej wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych
 • promowanie uzdolnionej młodzieży;
 • dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukces
 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;
 • zabawa intelektualna;
 • promocja ZST w środowisku.

Harmonogram konkursu

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie internetowej Organizatora. Przesłanie regulaminu drogą mailową do szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego.

Grudzień 2023 r.

2.

Zgłoszenie w formie mailowej chęci organizacji szkolnego etapu przez szkołę podstawową. Dyrektor szkoły podstawowej wskazuje szkolnego koordynatora konkursu i przynajmniej 1 jeszcze nauczyciela do szkolnej Komisji Konkursowej.

Luty 2024 r.

3.

ETAP SZKOLNY

 1. Organizator przesyła na adres mailowy zgłoszonych szkół test wiedzy z określeniem czasu (45 min.) do godz. 10.00
 2. Szkolny Koordynator przeprowadza dla chętnych uczniów test o godz. 12.
 3. Po ocenieniu prac szkolna Komisja Konkursowa wypełnia protokół.
 4. Uczeń/ uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego dostarczają Koordynatorowi podpisane przez rodziców/ opiekunów zgody na udział dziecka w etapie powiatowym Konkursu.

16 kwietnia 2024 r.

(wtorek) godz. 12.00

4.

Przesłanie Organizatorowi protokołu eliminacji szkolnych (zgłoszenie w ten sposób ucznia do eliminacji powiatowych).

Do 30 kwietnia 2024 r.

 

5.

Przekazanie przez Organizatora szkołom, które zgłosiły uczestników, szczegółowych informacji na temat etapu powiatowego).

10-20 maja 2024 r.

6.

ETAP POWIATOWY

29 maja 2024 r. (początek - godz. 10.00)

7.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcach Konkursu.

Czerwiec 2024

 

Zapraszamy do udziału najlepszych uczniów siódmych i ósmych klas ze wszystkich szkół podstawowych!

Czekają na Was rywalizacja, emocje a na zwycięzców - cenne NAGRODY!

Poniżej: regulamin i karta zgłoszenia.

Regulamin konkursu SUPERTALENT 2024 - [ pobierz ]

Karta zgłoszenia do konkursu SUPERTALENT 2024 - [ pobierz ]

 


 

SUPERTALENT 2023 – ROZSTRZYGNIĘTY!


31.05.2023 odbył się XV jubileuszowy konkurs, wyłaniający najlepszego ucznia powiatu strzyżowskiego: SUPERTALENT.

9 szkół podstawowych zgłosiło swoich uczestników. Ostatecznie do ZST przybyli:

Wiktoria Włodyka ze SP  w Dobrzechowie;

Julian Leśniak ze SP w Godowej; 

Dominik Mokrzycki ze SP w Gogołowie;

Marcin Pazdan ze SP w ZS w Pstrągowej;

Gabriela Gorczyca ze SP nr 1 w Strzyżowie;

Jakub Krajewski ze SP nr 2 w Strzyżowie;

Emilia Irzyk ze SP w Wiśniowej.

Gospodarz imprezy, Dyrektor ZST, Adam Witek, serdecznie przyjmował w Strzyżowie uczestników, którzy przybyli wraz z nauczycielami-opiekunami oraz drużynami wspierającymi.

Konkurs odbywał się w auli ZST w obecności Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Marty Utnickiej, a także Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Marii Koś, która reprezentowała patronującego konkursowi Starostę Strzyżowskiego, Bogdana Żyburę.

Uczniowie walczyli nie tylko o pamiątkową statuetkę, ale również o cenne nagrody (karty podarunkowe o łącznej wartości 1000 zł oraz książki), ufundowane przez Powiat Strzyżowski.

Na początek cała siódemka wzięła udział w eliminacjach, w czasie których rozwiązała test, przygotowany przez nauczycieli ZST na „Testportalu”. W ten sposób wyłoniono finalistów, chociaż nie obyło się bez dogrywki pomiędzy Gabrielą a Dominikiem. Zadania z matematyki zadecydowały o tym, że w finale obok Jakuba i Wiktorii znalazła się Gabriela.

W ostatecznej rozgrywce  Jakub Krajewski ze SP nr 2 w Strzyżowie nie pozostawił konkurentkom złudzeń. Poprawnie odpowiedział na większość pytań i udowodnił, że jest najlepszym uczniem powiatu strzyżowskiego w 2023 roku.

Na zakończenie uroczyście wręczono nagrody zwycięzcy i pozostałym uczestnikom. Gratulacje w imieniu Patrona i swoim złożyła również pani Maria Koś.

W imieniu organizatorów życzę wielu sukcesów Jakubowi oraz pozostałym uczniom, a ich Nauczycielom składam wyrazy wdzięczności za – często wieloletnią - współpracę!

Ewa Worek


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.06.05, 10:08.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0178 sekund.