Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
DLA GIMNAZJALISTY

SUPERTALENT 2017

WYNIKI

 

Julia Bednarz z Dobrzechowa przerwała „tradycję” zwycięstw Strzyżowa bądź Wiśniowej w powiatowym konkursie międzyprzedmiotowym SUPERTALENT.

W tym roku odbył się on jubileuszowo: po raz dziesiąty. 31.05.2017 do ZST przyjechało pod opieką swoich nauczycieli SIEDMIU WSPANIAŁYCH: siedmioro najlepszych uczniów z gimnazjów powiatu strzyżowskiego. Byli to (w kolejności alfabetycznej wg nazw miejscowości):

Julia Bednarz z Gimnazjum w Dobrzechowie;

Martyna Gawron z Gimnazjum w Godowej;

Remigiusz Sieczkowski z Gimnazjum w Lutczy;

Mateusz Kuczek z Gimnazjum w Strzyżowie;

Dominika Śliwa z Gimnazjum w Wiśniowej;

Katarzyna Włodyka z Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej;

Aleksandra Pilch z Gimnazjum w Żyznowie.

 

Świadkami ich zmagań byli dyrektorzy i wicedyrektorzy gimnazjów, nauczyciele i wychowawcy uczestników, a także drużyny kibicujące. Nasze zaproszenie zechcieli m.in. przyjąć pp. Maria Basamania, Janusz Włodyka, Jacek Grodzki, Wojciech Małek, Wiesław Łuszczki. Zebranych powitał dyrektor ZST, Adam Witek.

Młodzież niezwykle ambitnie walczyła o kolejne punkty. Szczególnie trudno było wyłonić finalistów, ponieważ uczestnicy prezentowali wyrównany, wysoki poziom. Ostatecznie w finale spotkali się: Katarzyna Włodyka, Julia Bednarz i Mateusz Kuczek, aby walczyć o tytuł oraz o nagrodę: SAMSUNG GALAXY J3, ufundowaną przez Powiat Strzyżowski – organ prowadzący naszą szkołę.

Trzeba tu zaznaczyć, że Mateusz Kuczek, który zdobył II miejsce w tegorocznych eliminacjach, stracił do zwyciężczyni zaledwie 1 punkt!

Wicestarosta, Jan Stodolak, patron naszego konkursu, wręczając dyplomy i nagrodę główną, szczerze gratulował wiedzy i umiejętności uczestnikom.

Organizatorzy dołączają do tych gratulacji!

Trzymamy kciuki, bo przed Wami wybór szkoły i …przyszłości!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich wspaniałym opiekunom, którzy współpracują z ZST w popularyzowaniu wiedzy. Życzymy dalszych sukcesów!

 

Ewa Worek 

 

 


 

 

 

SUPERTALENT 2017

31 maja 2017 r. (początek - godz. 9.30)


 

REGULAMIN

X EDYCJI KONKURSU

SUPERTALENT 2017

 

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

Honorowy patronat:

Wicestarosta Strzyżowski, Jan Stodolak

 

Cele konkursu:

●      poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej;

●      popularyzacja wiedzy;

●      motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;

●      dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukcesów;

●      wspaniała zabawa intelektualna;

●      promocja ZST w środowisku.

 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów. Każde gimnazjum może zgłosić jednego uczestnika wraz z drużyną kibicującą (należy podać liczbę kibiców). 

Na życzenie danej Szkoły organizatorzy przesyłają przykładowy test.

 

Terminy:

Zgłoszenia należy przysyłać do 20 maja 2017 roku na adres:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

 

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Turniej odbędzie się 31 maja 2017 (początek - godz. 9.30) w ZST w Strzyżowie.

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZST:

www.zs-strzyzow.itl.pl

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu, mgr Ewą Worek.

 

 

 

Zasady szczegółowe:

Konkurs ma formę quizu. Pytania dostosowane są poziomem do Podstawy Programowej dla gimnazjum.

Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy tj. biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, literatury, języka polskiego, języka angielskiego (elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych) albo języka niemieckiego, historii, kultury współczesnej i sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Na początek uczestnicy odpowiadają samodzielnie na pytania kolejno z wszystkich przedmiotów. Pytania z matematyki, fizyki oraz chemii będą losowane dla wszystkich; odpowiedzi w tym przypadku - udzielane na piśmie. (Wszystkie pytania za 1 punkt)

Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się dogrywka między tymi uczestnikami. Odpowiadają równocześnie na kartkach z puli pozostałych pytań z matematyki do pierwszego błędu. Punktów z dogrywki nie dodaje się do sumy odpowiadającego.

W finale uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy (każde za 2 punkty) w trzech blokach: przyrodniczym, humanistycznym oraz językowym. Uczniowie odpowiadają równocześnie (na piśmie).

Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (we wszystkich rundach oraz w finale) największą liczbę punktów.

Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz cenną nagrodę.

Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.

Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu.

Uczestnicy zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.

ZST w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu.

 

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

SUPERTALENT 2017

 

 

NAZWA SZKOŁY: …………………………………….

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA - UCZESTNIKA KONKURSU: …………………………………….

 

KLASA: …………………………………….

 

WYBRANY DO KONKURSU JĘZYK OBCY (niemiecki albo angielski): ……………….

 

DRUŻYNA KIBICUJĄCA (liczba osób): …………………………………….

 

NAUCZYCIEL OPIEKUN: …………………………………….


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.06.05, 23:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0560 sekund.