x
SUPERTALENT 2021 - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
SUPERTALENT 2021

SUPERTALENT 2021

KONKURS SUPERTALENT 2021 – ROZSTRZYGNIĘTY

 

W tym roku szkolnym konkurs wiedzy dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego odbył się w formie zdalnej. Po raz pierwszy od 13 lat uczestnicy nie spotkali się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, żeby odpowiedzieć na pytania ze wszystkich niemal dziedzin wiedzy (oczywiście w granicach określonych Podstawą programową).

10 czerwca 2021 zasiedli przy komputerach w swoich macierzystych szkołach, połączyli się z organizatorami z pomocą MS Teams i na początek rozwiązywali test, który miał wyłonić finalistów. Wzięli w nim udział:

Jagoda Dyjak ze SP im. Armii Krajowej w Żarnowej;

Karolina Midura ze SP nr 2 im. Św. Stanisława Biskupa w Wysokiej Strzyżowskiej;

Agata Łuszczki ze SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie;

Dominik Matłosz ze SP w ZS im. Jana Pawła II w Godowej;

Marcin Mikuszewski ze SP im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.

Wszyscy bardzo starali się uzyskać jak najwięcej punktów i znaleźć się w finale. Trzeba nawet było trójkę uczestników skonfrontować w dogrywce ze skomplikowanym matematycznym problemem, aby wyłonić trzeciego finalistę.

Ostatecznie do finału przeszli Agata, Marcin i Dominik.

I tu dopiero rozpoczęły się emocje, bo Agata o 1 punkt wyprzedzała kolegę z Wiśniowej. Sprawę rozstrzygnęły wylosowane przez uczniów finałowe zadania  z fizyki i języka angielskiego. Tym razem Marcin Mikuszewski nie dał się pokonać…

To właśnie uczeń ze SP w Wiśniowej zdobył najważniejszy tytuł:

SUPERTALENT - najlepszy uczeń powiatu strzyżowskiego 2021.

Kilka dni później, 15 czerwca, uczestnicy wraz ze swoimi nauczycielami -opiekunami przybyli na  uroczystość wręczenia nagród do auli ZST. Gośćmi imprezy byli także pp. dyrektorzy szkół podstawowych: Beata Włodyka z Wiśniowej i Janusz Włodyka ze Strzyżowa.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością patron konkursu, Starosta Strzyżowski, Bogdan Żybura oraz Wicestarosta Strzyżowski, Tomasz Garncarski. Wręczyli oni nagrody zwycięzcom, oraz dyplomy i upominki – wszystkim uczestnikom. Gratulacje złożyli również organizatorzy: dyrektor ZST, Adam Witek, oraz wicedyrektor, Agnieszka Król.

W tym roku najlepszy uczeń powiatu strzyżowskiego otrzymał SMARTFON MOTOROLA MOTO G9. Natomiast pozostali finaliści - OPASKI XIAOMI MI BAND.

Organizatorzy dołączają do gratulacji!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich wspaniałym opiekunom, którzy współpracują z ZST w popularyzowaniu wiedzy i pomagają wyróżnić najlepszych uczniów.

Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy serdecznie dziękują za sponsoring Powiatowi Strzyżowskiemu.

 

Ewa Worek

 


 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego do udziału w XIII edycji konkursu „Supertalent”, organizowanego w naszej Szkole.

Kto w tym roku okaże się najlepszym uczniem powiatu?

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Karta zgłoszenia do konkursu SUPERTALENT 2021 - [ pobierz ]

Regulamin konkursu SUPERTALENT 2021 - [ pobierz ]

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.06.16, 10:27.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0304 sekund.