x
SUPERTALENT 2022 - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
SUPERTALENT 2022

SUPERTALENT 2022 – POZNALIŚMY ZWYCIĘZCÓW !!!

30.05.2022 rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs dla najlepszych uczniów powiatu strzyżowskiego.

Gospodarz imprezy, Dyrektor ZST, Adam Witek, serdecznie przyjmował w Strzyżowie ośmioro uczestników, którzy przybyli wraz z nauczycielami-opiekunami oraz drużynami wspierającymi. O tytuł SUPERTALENT 2022 walczyli:

Michał Maczuga ze SP  w Dobrzechowie;

Dominik Klimek ze SP w Godowej; 

Konrad Machowski ze SP w Gogołowie;

Adam Krupa ze SP nr 2 w Lutczy;

Joanna Stachowicz ze SP nr 2 w Strzyżowie;

Sebastian Żarek ze SP w Wiśniowej; 

Natalia Kawa ze SP nr1 w Wysokiej Strzyżowskiej;

Natalia Bosek ze SP nr 2 w Wysokiej Strzyżowskiej.

Wszyscy wzięli udział w eliminacjach, w czasie których rozwiązali test, przygotowany przez nauczycieli ZST na „Testportalu”. W ten sposób wyłoniono trójkę finalistów: Asię, Sebastiana i Adama.

Finał odbył się  w nowej auli ZST w obecności patronującego konkursowi Starosty Strzyżowskiego, Bogdana Żybury, Wicestarosty, Tomasza Garncarskiego, a także Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Marty Utnickiej.

To właśnie Powiat Strzyżowski ufundował cenne nagrody (karty podarunkowe o łącznej wartości 1000 zł oraz książki), o które walczyli uczestnicy.

W tych zmaganiach zwyciężyła Joanna Stachowicz ze Strzyżowa i to ona właśnie zdobyła tytuł SUPERTALENT 2022.

Goście konkursu z uznaniem wypowiadali się o wszechstronnej wiedzy ósmoklasistki, a także jej rywali. Na zakończenie uroczyście wręczono nagrody zwyciężczyni i pozostałym uczestnikom. Gratulacje w imieniu organizatorów złożył również Dyrektor ZST, Adam Witek.

Życzymy wielu sukcesów uczniom oraz ich nauczycielom!

Ewa Worek

SUPERTALENT 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów najstarszych klas szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego do udziału w XIV edycji konkursu „Supertalent”, organizowanego w naszej Szkole.

Kto w tym roku okaże się najlepszym uczniem powiatu?

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

 

Karta zgłoszenia do konkursu SUPERTALENT 2022 - [ pobierz ]

Regulamin konkursu SUPERTALENT 2022 - [ pobierz ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.05.31, 13:48.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0604 sekund.