Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
SUPERTALENT 2024

XVI EDYCJA KONKURSU

SUPERTALENT 2024

 

Już 29 maja dowiemy się, kto w 2024 roku zostanie najlepszym uczniem powiatu strzyżowskiego.

Tego dnia w ZST w Strzyżowie odbędzie się konkurs SUPERTALENT. 2024, któremu patronuje Starosta Strzyżowski.

 

Konkurs ma zasięg powiatowy i jest dwuetapowy:

 • etap I – eliminacje szkolne - 16 kwietnia 2024 r.
 • etap II - powiatowy - 29 maja 2024 r.

Cele konkursu:

 • popularyzacja wszechstronnej wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych
 • promowanie uzdolnionej młodzieży;
 • dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukces
 • motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;
 • zabawa intelektualna;
 • promocja ZST w środowisku.

Harmonogram konkursu

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronie internetowej Organizatora. Przesłanie regulaminu drogą mailową do szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego.

Grudzień 2023 r.

2.

Zgłoszenie w formie mailowej chęci organizacji szkolnego etapu przez szkołę podstawową. Dyrektor szkoły podstawowej wskazuje szkolnego koordynatora konkursu i przynajmniej 1 jeszcze nauczyciela do szkolnej Komisji Konkursowej.

Luty 2024 r.

3.

ETAP SZKOLNY

 1. Organizator przesyła na adres mailowy zgłoszonych szkół test wiedzy z określeniem czasu (45 min.) do godz. 10.00
 2. Szkolny Koordynator przeprowadza dla chętnych uczniów test o godz. 12.
 3. Po ocenieniu prac szkolna Komisja Konkursowa wypełnia protokół.
 4. Uczeń/ uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego dostarczają Koordynatorowi podpisane przez rodziców/ opiekunów zgody na udział dziecka w etapie powiatowym Konkursu.

16 kwietnia 2024 r.

(wtorek) godz. 12.00

4.

Przesłanie Organizatorowi protokołu eliminacji szkolnych (zgłoszenie w ten sposób ucznia do eliminacji powiatowych).

Do 30 kwietnia 2024 r.

 

5.

Przekazanie przez Organizatora szkołom, które zgłosiły uczestników, szczegółowych informacji na temat etapu powiatowego).

10-20 maja 2024 r.

6.

ETAP POWIATOWY

29 maja 2024 r. (początek - godz. 10.00)

7.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcach Konkursu.

Czerwiec 2024

 

Zapraszamy do udziału najlepszych uczniów siódmych i ósmych klas ze wszystkich szkół podstawowych!

Czekają na Was rywalizacja, emocje a na zwycięzców - cenne NAGRODY!

Poniżej: regulamin i karta zgłoszenia.

Regulamin konkursu SUPERTALENT 2024 - [ pobierz ]

Karta zgłoszenia do konkursu SUPERTALENT 2024 - [ pobierz ]

 


 

SUPERTALENT 2023 – ROZSTRZYGNIĘTY!


31.05.2023 odbył się XV jubileuszowy konkurs, wyłaniający najlepszego ucznia powiatu strzyżowskiego: SUPERTALENT.

9 szkół podstawowych zgłosiło swoich uczestników. Ostatecznie do ZST przybyli:

Wiktoria Włodyka ze SP  w Dobrzechowie;

Julian Leśniak ze SP w Godowej; 

Dominik Mokrzycki ze SP w Gogołowie;

Marcin Pazdan ze SP w ZS w Pstrągowej;

Gabriela Gorczyca ze SP nr 1 w Strzyżowie;

Jakub Krajewski ze SP nr 2 w Strzyżowie;

Emilia Irzyk ze SP w Wiśniowej.

Gospodarz imprezy, Dyrektor ZST, Adam Witek, serdecznie przyjmował w Strzyżowie uczestników, którzy przybyli wraz z nauczycielami-opiekunami oraz drużynami wspierającymi.

Konkurs odbywał się w auli ZST w obecności Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Marty Utnickiej, a także Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Marii Koś, która reprezentowała patronującego konkursowi Starostę Strzyżowskiego, Bogdana Żyburę.

Uczniowie walczyli nie tylko o pamiątkową statuetkę, ale również o cenne nagrody (karty podarunkowe o łącznej wartości 1000 zł oraz książki), ufundowane przez Powiat Strzyżowski.

Na początek cała siódemka wzięła udział w eliminacjach, w czasie których rozwiązała test, przygotowany przez nauczycieli ZST na „Testportalu”. W ten sposób wyłoniono finalistów, chociaż nie obyło się bez dogrywki pomiędzy Gabrielą a Dominikiem. Zadania z matematyki zadecydowały o tym, że w finale obok Jakuba i Wiktorii znalazła się Gabriela.

W ostatecznej rozgrywce  Jakub Krajewski ze SP nr 2 w Strzyżowie nie pozostawił konkurentkom złudzeń. Poprawnie odpowiedział na większość pytań i udowodnił, że jest najlepszym uczniem powiatu strzyżowskiego w 2023 roku.

Na zakończenie uroczyście wręczono nagrody zwycięzcy i pozostałym uczestnikom. Gratulacje w imieniu Patrona i swoim złożyła również pani Maria Koś.

W imieniu organizatorów życzę wielu sukcesów Jakubowi oraz pozostałym uczniom, a ich Nauczycielom składam wyrazy wdzięczności za – często wieloletnią - współpracę!

Ewa Worek


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.12.06, 14:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1265 sekund.