x
DLA GIMNAZJALISTY - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
DLA GIMNAZJALISTY

SUPERTALENT 2019

 Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego do udziału w XII edycji konkursu „Supertalent”, organizowanego w naszej Szkole.

 Kto w tym roku okaże się najlepszym uczniem powiatu, jeżeli idzie o gimnazja i szkoły podstawowe?

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody.


 

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SUPERTALENT 2019
Informujemy, że w odpowiedzi na prośby Gimnazjów zmieniony został termin
powiatowego konkursu SUPERTALENT. Odbędzie się on 5.062019 r.
W związku z tym przesunięty jest również na 15.05.2019 r. termin zgłaszania
uczestników – w tej edycji: uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas
trzecich gimnazjów Powiatu Strzyżowskiego.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!
Organizatorzy

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SUPERTALENT 2019

 
Informujemy, że w odpowiedzi na prośby Gimnazjów zmieniony został termin powiatowego konkursu SUPERTALENT.

Odbędzie się on 11.06.2019 r.

W związku z tym przesunięty jest również na 15.05.2019 r. termin zgłaszania uczestników – w tej edycji: uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów Powiatu Strzyżowskiego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!
Organizatorzy

 


 

REGULAMIN

XII EDYCJI KONKURSU

SUPERTALENT 2019

 

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

 Honorowy patronat:

Starosta Strzyżowski, Bogdan Żybura

 

Cele konkursu:

●       poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej;

●       popularyzacja wiedzy;

●       motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym;

●       dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukcesów;

●       wspaniała zabawa intelektualna;

●       promocja ZST w środowisku.

 

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku z każdej z tych grup wraz z drużyną kibicującą (należy podać liczbę kibiców). 

Na życzenie danej Szkoły organizatorzy przesyłają przykładowy test.

  

Terminy:

Zgłoszenia należy przysyłać do 15 maja 2019 roku na adres:

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

 

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Turniej odbędzie się 11 czerwca 2019 (początek - godz. 9.30) w ZST w Strzyżowie.

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZST: www.zs-strzyzow.itl.pl

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu, mgr Ewą Worek.

 

Zasady szczegółowe:

 1. Konkurs ma formę quizu. Pytania dostosowane są poziomem do Podstawy Programowej dla gimnazjum.
 2. Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania z różnych dziedzin wiedzy tj. biologii, chemii, geografii, matematyki, fizyki, literatury, języka polskiego, języka angielskiego (elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych) albo języka niemieckiego, historii, kultury współczesnej i sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie.
 3. Na początek uczestnicy odpowiadają samodzielnie na pytania kolejno z wszystkich przedmiotów. Pytania z matematyki, fizyki oraz chemii będą losowane dla wszystkich; odpowiedzi w tym przypadku - udzielane na piśmie. (Wszystkie pytania za 1 punkt)
 4. Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się dogrywka między tymi uczestnikami. Odpowiadają równocześnie na kartkach z puli pozostałych pytań z matematyki do pierwszego błędu. Punktów z dogrywki nie dodaje się do sumy odpowiadającego.
 5. W finale uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy (każde za 2 punkty) w trzech blokach: przyrodniczym, humanistycznym oraz językowym. Uczniowie odpowiadają równocześnie (na piśmie).
 6. Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (we wszystkich rundach oraz w finale) największą liczbę punktów.
 7. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz cenną nagrodę.
 8. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy.
 9. Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy.
 10. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
 11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu.
 12. Uczestnicy zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.
 13. ZST w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu

 

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

SUPERTALENT 2019

 

NAZWA SZKOŁY: ...

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA - UCZESTNIKA KONKURSU: ...

 

KLASA: ...

 

WYBRANY DO KONKURSU JĘZYK OBCY

(niemiecki albo angielski): ...

 

DRUŻYNA KIBICUJĄCA (liczba osób): ...

 

NAUCZYCIEL OPIEKUN: ...

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojej córki / mojego syna

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

w mediach w związku z udziałem w konkursie SUPERTALENT 2019.

 

 

 

……..……………………………………………………..

podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.04.30, 09:36.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0291 sekund.