x
Konkurs na najlepszą klasę - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkurs na najlepszą klasę

Konkurs na najlepszą klasę ma na celu podniesienie aktywności uczniów w uzyskiwaniu jak najlepszych  wyników w nauce i zachowaniu oraz wspieranie pozytywnej aktywności uczniów. Konkurs trwa cały rok szkolny. Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin. Po zakończeniu roku szkolnego wychowawcy poszczególnych klas (oprócz klas kończących szkołę) wypełniają karty oceny, które następnie weryfikowane są przez komisję konkursową i tworzony jest ranking klas. Zwycięska klasa otrzymuje nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki lub innej imprezy klasowej.

 

Dokumenty:

  1. Regulamin konkursu - [ pobierz ]
  2. Karta oceny - [ pobierz ]

Wyniki konkursu na najlepszą klasę w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2018/2019.

Miejsce

Klasa

Liczba punktów

Technikum

I

3 TEA

682

II

2 TEI

573

III

1 TEA

564

IV

1 THLF

563

V

2 THF

501

VI

1 TPM

367

VII

3 TMF

352

VIII

3 TI

293

IX

2 TPM

277

X

2 TILA

261

XI

3 THL

258

XII

3 TP

225

XIII

1 TI

36

Branżowa Szkoła I stopnia

I

2 w

402

II

2 fm

147

III

1 mo

61

IV1

1 w

29

 

 


 

 

Wyniki konkursu na najlepszą klasę w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Miejsce

Klasa

Liczba punktów

Technikum

I

2 TEA

792

II

1 TEI

758

III

2 TI

566

IV

1 THF

547

V

3 TEP

521

VI

2 THL

460

VII

3 TI

445

VIII

2 TMF

437

IX

1 TILA

392

X

3 THF

363

XI

1 TPM

350

XII

2 TP

318

XIII

3 TM

249

Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

I

1 w

290

II

2 w

257

III

2 m

90

IV

2 wm

75

V

1 fm

- 37

 

 


 

Wyniki konkursu na najlepszą klasę w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2016/2017.

 

Miejsce

Klasa

Liczba punktów

Technikum

I

1 TEA

823

II

3 TMF

563

III

1 TI

538

IV

1 THL

496

V

3 THE

490

VI

2 TEP

469

VII

2 TM

428

VIII

2 TI

425

IX

1 TMF

372

X

2 THF

360

XI

1 TP

303

XII

3 TI

258

XIII

3 TP

139

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I

2w

37

II

2m

-9

III

1m

-243

 


 

Wyniki konkursu na najlepszą klasę w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2015/2016.

 

Miejsce

Klasa

Liczba punktów

Technikum

I

2 THE

850

II

1 TEP

650

III

3 TH

533

IV

2 TMF

497

V

1 THF

487

VI

1 TI

416

VII

2 TI

351

VIII

1 TM

335

IX

3 TPM

334

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I

2 wk

411

II

2 ws

180


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.10.22, 09:12.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0802 sekund.