x
Pomoc psychologiczno pedagogiczna - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Pomoc psychologiczno pedagogiczna od 1 do 2 ( wszystkich: 2 )
Strony: [ 1 ]  
Informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Dodano: 2012-09-04     » Na górę

 

 

Nazwa

Do pobrania

1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie wprzedszkolach, szkołach ...

   
2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

   
3.Więcej na temat reformy psychologiczno pedagogicznej można poczytać na stronie http://www.pedagogia.pl/

   
4.Charakterystyka form udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
   
5.Procedura udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedaogicznej
   

5.1.

Załącznik nr 1 do procedury udzielania PPP
   
5.2.

Załącznik nr 2 do procedury udzielania PPP

   
5.3.Załącznik nr 3 do procedury udzielania PPP
   
5.4.Załącznik nr 4 do procedury udzielania PPP
   
5.5.Załącznik nr 5 do procedury udzielania PPP
   
5.6.Załącznik nr 6 do procedury udzielania PPP
   
5.7.Załącznik nr 7 do procedury udzielania PPP

 

 

 

5.8Załącznik nr 8 do procedury udzielania PPP
   
5.9Załącznik nr 9 do procedury udzielania PPP
   
5.10Załącznik nr 10 do procedury udzielania PPP. Zaproszenie dla rodzica.

Szczegółowych informacji dotyczących pomocy pedagogiczno psychologicznej oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZST udziela pani pedagog Maria Mazur oraz Elżbieta Tomkowicz.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Charakterystyka form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dodano: 2012-10-04     » Na górę

 

 

Formy pomocyDla których uczniów? Liczba uczestników Jak długo trwają zajęcia? 
Zajęcia rozwijające uzdolniaDla uczniów szczególnie uzdolnionych do 845 minut
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczeDla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy proramowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego do 845 minut
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneDla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się do 560 minut
Zajęcia logopedyczneDla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniająnaukę do 460 minut
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne do 1060 minut
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Pomoc psychologiczno pedagogiczna od 1 do 2 ( wszystkich: 2 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0298 sekund.