x
Pomoc psychologiczno pedagogiczna - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Pomoc psychologiczno pedagogiczna od 1 do 4 ( wszystkich: 4 )
Strony: [ 1 ]  
Informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Dodano: 2012-09-04     » Na górę

 

 

Nazwa

Do pobrania

1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie wprzedszkolach, szkołach ...

   
2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

   
3.Więcej na temat reformy psychologiczno pedagogicznej można poczytać na stronie http://www.pedagogia.pl/

   
4.Charakterystyka form udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
   
5.Procedura udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedaogicznej
   
5.1.Załącznik nr 1 do procedury udzielania PPP
   
5.2.

Załącznik nr 2 do procedury udzielania PPP

   
5.3.Załącznik nr 3 do procedury udzielania PPP
   
5.4.Załącznik nr 4 do procedury udzielania PPP
   
5.5.Załącznik nr 5 do procedury udzielania PPP
   
5.6.Załącznik nr 6 do procedury udzielania PPP
   
5.7.Załącznik nr 7 do procedury udzielania PPP
   

Szczegółowych informacji dotyczących pomocy pedagogiczno psychologicznej oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZST udziela pani pedagog Maria Mazur oraz Elżbieta Tomkowicz.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zajęcia rewalidacyjne
Dodano: 2012-09-26     » Na górę

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ZST w roku szkolnym 2012/13

 

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych dla uczniów

Nauczyciel prowadzący

Uczeń objęty zajęciami

Klasa

Liczba przyznanych godzin tygodniowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Majewska-Żydzik

Urszula Dudek

Urszula Drąg

Anna Wałach

uczen 1

1 TH

1

uczen 2

1 w

1

uczen 3

2 k

2

uczen 4

1 w

2

uczen 5

1 w

2

uczen 6

1 w

2

Zajęcia logopedyczne

Krystyna Barć-Dudek

uczen 2

1 w

1

Zajęcia terapii ruchowej

Maciej Majewski

uczen 1

1 TH

1

uczen 7

3 TI

1

Tyflopedagog

Anna Śliwińska

uczen 7

3 TI

1

Zajęcia dydaktyczno-  wyrównawcze:

- język polski

- matematyka

- język niemiecki

 

 

Ewa Worek

Weronika Strzępek

Anna Tęcza

uczen 8

4 TI

2

 

(po 18 godziny na jeden przedmiot)

Zajęcia odbywają się w następujące dni:

Poniedziałek

9.00 - Krystyna Barć Dudek

9.40 - Katarzyna Majewska-Żydzik

11.30 - Urszula Drąg

Wtorek

13.10 Katarzyna Majewska-Żydzik

13.10 Urszula Dudek

Środa

 15.40 - Urszula Drąg

Czwartek

12.30 - Urszula Dudek

13.10 - Katarzyna Majewska-Żydzik

14.00 - Katarzyna Majewska-Żydzik

Piątek

11.30 - Urszula Dudek

14.50 - Urszula Drąg

Uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnymi proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia w ustalonych terminach przekazanych przez pedagoga szkolnego.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Dodano: 2012-09-04     » Na górę

Przydział godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013

lp

Grupa uczniów

Nauczyciel prowadzący

Przedmiot

Liczba godzin

w roku szk. 2012/13

1. 

Grupa I

 

Katarzyna Petrycka – Wiater

Ewelina Nagrodzka

Weronika Strzępek

Język polski

 

Język angielski

matematyka

10 godz.

 

10 godz.

10 godz.

2. 

Grupa II

 

Katarzyna Szady – Sagan

Jolanta Butkiewicz

Anna Tęcza

Piotr Tomkowicz

Język polski

 

Język angielski

Język Niemiecki

matematyka

10 godz.

 

10 godz.

10 godz.

10 godz.

3. 

Grupa III

 

Katarzyna Petrycka – Wiater

Ewelina Nagrodzka

Piotr Tomkowicz

Język polski

 

Język angielski

matematyka

10 godz.

10 godz.

10 godz.

4. 

Grupa IV

Ewa Worek

Jolanta Butkiewicz

Weronika Strzępek

Język polski

Język angielski

matematyka

10 godz.

10 godz.

10 godz.

5. 

Grupa V

Katarzyna Szady - Sagan

Ewelina Nagrodzka

Piotr Tomkowicz

Język polski

Język angielski

matematyka

10 godz.

10 godz.

10 godz.

6. 

Grupa VI

Ewa Worek

Barbara Siuta

Weronika Strzępek

Język polski

Język angielski

matematyka

8 godz.

8 godz.

8 godz.

7. 

Grupa VII

Marzena Kmieć

Język niemiecki

10 godz.

8. 

Grupa VIII

Bolesław Dudziński

Przedmioty zawodowe

20 godz.

 Plan zajęć dydaktyczno wyrównawczych organizowanych dla młodzieży ZST - zobacz 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Charakterystyka form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dodano: 2012-10-04     » Na górę

 

 

Formy pomocyDla których uczniów? Liczba uczestników Jak długo trwają zajęcia? 
Zajęcia rozwijające uzdolniaDla uczniów szczególnie uzdolnionych do 845 minut
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczeDla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy proramowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego do 845 minut
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneDla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się do 560 minut
Zajęcia logopedyczneDla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniająnaukę do 460 minut
Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne do 1060 minut
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Pomoc psychologiczno pedagogiczna od 1 do 4 ( wszystkich: 4 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0881 sekund.