Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Erasmus 2023

loga 


 

Bardzo miło nam jest poinformować, że Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 718,00 euro na realizację projektu mobilności, numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000126899 w ramach akredytacji o numerze 2020-1-PL01-KA120-VET-095199.

Założeniem projektu jest odbycie czterotygodniowych praktyk w Niemczech w 2024 roku dla 13 uczniów klas czwartych Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik analityk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik programista, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spawalnictwa, technik analityk, technik logistyk, 2 uczniów klasy drugiej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemieckich. Pozwoli to poznać specyfikę funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej. Oprócz bardzo ważnego zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych ważne bedzie poznanie sposobu poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, ale rónież poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewniony kurs jezyka branżowego niemieckiego, spotkanie integracyjne na któym ma możliwośc bliższego poznania się z uczestnikami projektu oraz wspólnego przebywania w tym przygotowywania posiłków. Dodatkowo zapewniamy transport do Niemiec, transport lokalny, nocleg i wysokie miesięczne kieszonkowe które oscyluje w granicy 1000 euro. 

Każdy uczeń ZST w Strzyżowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. 

Warto być uczniem Zespołu Szkół Technicznych!

 

Informacje:

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe:

I. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

 II. Regulamin pobytu - [ pobierz ].

III. Kwestionariusz zgłoszeniowy - [ pobierz ].

IV. Zgoda pracodawcy dla amłodocianego pracownika - [ pobierz ].

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.01.03, 09:59.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0172 sekund.