Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 








 
Dokumenty ON-LINE

Poniżej znajdują się dokumenty do uzupełnienia przez nauczycieli do których mają dostęp tylko nauczyciele ZST. Dokumenty są uzupełniane w trakcie roku szkolnego.

   
1.Dokumenty ON-LINE dla nauczyciela

   
2.Dokumenty ON-LINE dla wychowawcy

   
3.Dokumenty ON-LINE dla zespołów przedmiotowych

   
4.Dokumenty ON-LINE dla zespołów zadaniowych

   
5.Szkolenia ON-LINE dla Rady Pedagogicznej

   
6.Innowacje w ZST

   
7.Zajęcia pozalekcyjne

   
8.Wydarzenia w roku szkolnym 2023/24

   
9.Zebrania Rada Pedagogiczna

   

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.09.01, 06:58.
 

 






Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0221 sekund.