Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii

Po czterech latach przygotowań w dniu 16 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podpisał umowę z firmą REMBUD ze Strzyżowa na budowę Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Jej efektem będzie powstanie nowoczesnej placówki badawczo - edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego m.in. młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie na potrzeby przemysłu wysokich technologii. Prace wykonywane będą jako realizacja projektu kluczowego dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Koszt, największego jak do tej pory wartościowo projektu samorządu powiatowego, zamknie się w kwocie 12 mln zł, a termin zakończenie jego realizacji przewidziany jest w lipcu 2013 r.

16 listopada 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu umowę na realizację zadania dotyczącego budowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii wraz z dostawą maszyn i urządzeń podpisali: Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski i Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Rembud" w Strzyżowie reprezentowała Pani Marta Włodyka Prezes Zarządu. W tym samym dniu podpisano również umowę z wyłonionym w procesie przetargowym inżynierem kontaktu: firmą Grontmij Polska.

Prace budowlane najprawdopodobniej rozpoczną się jeszcze w roku bieżącym, a ich zakończenie przewidziano na 30 lipca 2013 r. Łączny koszt zadania wyniesie ponad 12 mln zł.

W wyniku realizacji projektu na terenie działek zlokalizowanych w Dobrzechowie zostanie wybudowane Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, umożliwiające prowadzenie praktycznej działalności szkoleniowej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych w zakresie kształcenia zawodowego. Nowo powstałe centrum zostanie wyposażone m.in.: salę audiowizualną, salę konferencyjną, 3 sale dydaktyczne oraz w kilka nowoczesnych laboratoriów technicznych, w tym:

  • Laboratorium Nowoczesnych Technik Wytwarzania na Obrabiarkach Numerycznych oraz Laboratorium Metrologii - wyposażone zostanie w najnowszej generacji obrabiarki sterowane numerycznie CNC, frezarki CNC sterowane w 3 i 5 osiach, tokarki CNC sterowane 3D z napędzanymi narzędziami oraz frezarki i tokarki dydaktyczne CNC wielosystemowe. Utworzone zostanie laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażone w stanowiska treningowe z oprogramowaniem służącym do projektowania,
  • Laboratorium Nowoczesnych Obrabiarek Konwencjonalnych - w ramach projektu utworzonych zostanie 7 stanowisk nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych. Laboratorium stanowić również będzie nowoczesną bazę dydaktyczną do nauki podstaw obróbki skrawaniem, 
  • Laboratorium Obróbki Ręcznej i Spawalnictwa - stworzone zostaną warunki do nauki i praktycznej realizacji nowoczesnych procesów technologicznych, w tym m.in.: spawania stali metodą MAG, spawania stopów aluminium i stali nierdzewnej metodą MIG MMA, cięcia plazmowego, zgrzewania punktowego stali i stopów aluminium, wyżarzania odprężającego i ujednorodniającego w piecu komorowym. Procesy spawania prowadzone będą w kabinach spawalniczych wyposażonych w odciągi miejscowe wyposażone w urządzenia filtrowentylacyjne, 
  • Laboratorium Prac i Materiałów Wykończeniowych w Budownictwie - utworzona zostania pracownia ze stanowiskami: do robót murarskich i tynkarskich, do nauki montażu rusztowań oraz robót na wysokościach,
  • Laboratorium Silników Spalinowych i Konstrukcji Samochodów - zaprojektowane pomieszczenie będzie wyposażone w trzy podnośniki dwukolumnowe oraz trzy stanowiska do naprawy silnika i karoserii. Dodatkowo w laboratorium znajdować się będzie m.in.: stół probierniczy do badania pomp wtryskowych, urządzenie do czyszczenia i testowania wtryskiwaczy silników benzynowych, wyważarka do kół, urządzenie do montażu opon, przyrząd do pomiaru świateł, urządzenie do kontroli geometrii kół czy urządzenie do obsługi układów wentylacyjnych, 
  • Laboratorium Diagnostyki - zorganizowane zostanie na wzór stacji diagnostycznej. W pomieszczeniu przejazdowym znajdować się będą m.in.: podnośnik diagnostyczny z urządzeniem do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu, urządzenie do kontroli działania hamulców, urządzenie do kontroli prawidłowego ustawienia kół jezdnych pojazdu, tester amortyzatorów. Laboratorium diagnostyki połączone zostanie z wydzieloną salą przy laboratorium silników spalinowych i konstrukcji,
  • Laboratorium Komputerowego Wspomagania i Wytwarzania Dokumentacji Technicznej CAD/CAM - zakupione zostanie wyposażenie, służące do komputerowego wspomagania projektowania, tworzenia rysunków konstrukcyjnych na komputerze - CAD oraz projektowania programów na obrabiarki CNC - CAM.

 

Z efektów realizacji projektu skorzystają przede wszystkim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, społeczność regionu oraz przedsiębiorcy zainteresowani kształceniem kadry w zakresie nowoczesnych technologii. Zamierzeniem Zarządu Powiatu jest współpraca w działalności Centrum m.in. ze stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza" zrzeszającym zakłady przemysłu lotniczego z naszego regionu.

 

http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,897#

Poniżej wizualizacja projektu warsztatów

Centrum technologii Strzyżów3

 Z zewnątrz 2 

Z zewnątrz 3 

Widok Labolatorium Obrabiarek CNC 

Warsztat samochodowy


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2011.12.07, 22:54.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0582 sekund.