Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Erasmus + 2020

loga 


 

Bardzo miło nam jest poinformować, że Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 147 950,00 euro na realizację projektu mobilności pt. „Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty” w ramach programu ERASMUS+”, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-078864. Założeniem projektu jest odbycie czterotygodniowych praktyk w Niemczech w marcu i lipcu 2022 roku dla łacznej grupy 48 uczniów i 10 absolwentów technikum. 

Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemieckich. Pozwoli to poznać specyfikę funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej. Oprócz bardzo ważnego zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych ważne bedzie poznanie sposobu poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, ale rónież poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewniony kurs jezyka branżowego niemieckiego, spotkanie integracyjne na któym ma możliwośc bliższego poznania się z uczestnikami projektu oraz wspólnego przebywania w tym przygotowywania posiłków. Zapewniony będzie miał transport do Niemiec oraz transport lokalny, nocleg i wysokie miesięczne kieszonkowe które oscyluje w granicy 1000 euro. 

Każdy uczeń ZST w Strzyżowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. 

Warto być uczniem Zespołu Szkół Technicznych!

 

Informacje:

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe:

I. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

a. Formularz zgłoszeniowy - I grupa wyjazdowa uczeń - [ pobierz ].

b. Formularz zgłoszeniowy - II grupa wyjazdowa uczeń - [ pobierz ].

c. Formularz zgłoszeniowy - II grupa wyjazdowa absolwent - [ pobierz ].

II. Aneks nr 1 do regulamin uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu dla uczniów - [ pobierz ].

IV. Regulamin pobytu dla absolwentów - [ pobierz ].

 

Zasady związane z koronawirusem w Niemczech - [ pobierz ]

Komunikaty MSZ w sprawie wyjazdów do niemiec - [ zobacz ]

 

Promocja projektu

Wszystkie informacje na temat projektu są umieszczane w ogłoszeniach na internetowej stronie szkoły.

Poniżej znajdują się przykładowe materiały upowszechniające rezultaty projektu:

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.01.12, 11:13.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0835 sekund.