x
Kronika szkolna - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Kronika szkolna

Kronika szkolna od 1 do 20 ( wszystkich: 34 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]  
Okruchy nieba
Dodano: 2021-09-20     » Na górę

17 czerwca klasa 1TM wzięła udział w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną spotkaniu z panią Magdaleną Maraj. Autorka książki „Okruchy nieba”przeprowadziła prelekcję z okazji Roku św. Józefa. Rozstrzygnięto także ogłoszony przez bibliotekę szkolną konkurs plastyczny pt. „Św. Józef: ojciec, tata, tatuś...”, w którym wyróżniono prace: Samanty Piekarskiej z klasy 3THL i Izabeli Pas z klasy 2THL . Nagrody książkowe ufundował ks. dr Jan Wolak, proboszcz strzyżowskiej Fary. Gratulujemy wyróżnionym uczennicom i dziękujemy darczyńcy.

Dodał: lwolan
I miejsce w konkursie plastycznym
Dodano: 2021-06-17     » Na górę

Uczennica naszej szkoły, Samanta Piekarska kl. 3THLF jest wszechstronnie uzdolniona. Niedawno otrzymała dyplom i nagrodę za uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym.  Konkurs zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie, pt. "Wychować człowieka mądrego - odpowiedzialność, przyjaźń jako wartości w kształtowaniu postaw". Gratulacje Samanta!!!

Dodał: lwolan
KONKURS SUPERTALENT 2021 – ROZSTRZYGNIĘTY
Dodano: 2021-06-16     » Na górę

W tym roku szkolnym konkurs wiedzy dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego odbył się w formie zdalnej. Po raz pierwszy od 13 lat uczestnicy nie spotkali się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, żeby odpowiedzieć na pytania ze wszystkich niemal dziedzin wiedzy (oczywiście w granicach określonych Podstawą programową). 10 czerwca 2021 zasiedli przy komputerach w swoich macierzystych szkołach, połączyli się z organizatorami z pomocą MS Teams i na początek rozwiązywali test, który miał wyłonić finalistów. Wzięli w nim udział:

Jagoda Dyjak ze SP im. Armii Krajowej w Żarnowej;
Karolina Midura ze SP nr 2 im. Św. Stanisława Biskupa w Wysokiej Strzyżowskiej;
Agata Łuszczki ze SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie;
Dominik Matłosz ze SP w ZS im. Jana Pawła II w Godowej;
Marcin Mikuszewski ze SP im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.

Wszyscy bardzo starali się uzyskać jak najwięcej punktów i znaleźć się w finale. Trzeba nawet było trójkę uczestników skonfrontować w dogrywce ze skomplikowanym matematycznym problemem, aby wyłonić trzeciego finalistę. Ostatecznie do finału przeszli Agata, Marcin i Dominik. I tu dopiero rozpoczęły się emocje, bo Agata o 1 punkt wyprzedzała kolegę z Wiśniowej. Sprawę rozstrzygnęły wylosowane przez uczniów finałowe zadania z fizyki i języka angielskiego. Tym razem Marcin Mikuszewski nie dał się pokonać… To właśnie uczeń ze SP w Wiśniowej zdobył najważniejszy tytuł:

SUPERTALENT - najlepszy uczeń powiatu strzyżowskiego 2021.

Kilka dni później, 15 czerwca, uczestnicy wraz ze swoimi nauczycielami -opiekunami przybyli na  uroczystość wręczenia nagród do auli ZST. Gośćmi imprezy byli także pp. dyrektorzy szkół podstawowych: Beata Włodyka z Wiśniowej i Janusz Włodyka ze Strzyżowa.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością patron konkursu, Starosta Strzyżowski, Bogdan Żybura oraz Wicestarosta Strzyżowski, Tomasz Garncarski. Wręczyli oni nagrody zwycięzcom, oraz dyplomy i upominki – wszystkim uczestnikom. Gratulacje złożyli również organizatorzy: dyrektor ZST, Adam Witek, oraz wicedyrektor, Agnieszka Król.

W tym roku najlepszy uczeń powiatu strzyżowskiego otrzymał SMARTFON MOTOROLA MOTO G9. Natomiast pozostali finaliści - OPASKI XIAOMI MI BAND.

Organizatorzy dołączają do gratulacji!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich wspaniałym opiekunom, którzy współpracują z ZST w popularyzowaniu wiedzy i pomagają wyróżnić najlepszych uczniów.

Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy serdecznie dziękują za sponsoring Powiatowi Strzyżowskiemu.

Dodał: lwolan
I Festiwal Języka Niemieckiego
Dodano: 2021-06-15     » Na górę

Sukces naszej uczennicy podczas I Festiwal Języka Niemieckiego zorganizowanego na Uniwersytecie Rzeszowskim Z ogromną przyjemnością informujemy, że Lidia Salamon z klasy 3 TEA zajęła 3. miejsce w Konkursie języka niemieckiego „Deutschland mag ich“, „Österreich mag ich“, „Die Schweiz mag ich”, Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestera Czopka oraz Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Rzeszowie dr Agnieszki Buk w ramach I Festiwalu Języka Niemieckiego. Do udziału w Festiwalu zakwalifikowały się także uczennice klasy 2 TEA: Oliwia Depowska i Oliwia Zamorska oraz uczennica klasy 3 TEA Natalia Czarnik. Wszystkim uczennicom gratulujemy sukcesu.

Dodał: lwolan
50 Ogólnopolski Konkurs Statystyczny
Dodano: 2021-06-15     » Na górę

Miło jest nam poinformować, że uczeń klasy 2 TEAp Michał Pirga zajął III miejsce w 50 Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gratulujemy Michałowi i życzymy dalszych sukcesów!

Dodał: lwolan
eTwinning
Dodano: 2021-03-28     » Na górę

Działalność eTwinning w ZST w Strzyżowie (2018/2019/2020/2021…) opiera się na idei zaangażowania uczniów w tworzenie, rozwijanie i udoskonalanie atmosfery środowiska szkolnego poprzez zaangażowanie we współpracę zespołową z nauczycielami i Dyrekcją szkoły. Wymiana pomysłów, wspólna realizacja wybranych zadań, jak też współpraca online z partnerskimi szkołami przy realizacji ciekawych projektów tworzą niepowtarzalny klimat do indywidualnego rozwoju uczniów, zawodowego rozwoju nauczycieli oraz przyczyniają się do poszerzania innowacyjnej działalności szkoły. W ramach międzynarodowej współpracy szkół w ZST w Strzyżowie zrealizowano ciekawe projekty online w języku angielskim: informatyczny ( My Virtual Workroom), kulturowy (Lives and Cultures Across Boarders) oraz ekologiczny (Recycling for a Healthier Planet). Partnerami projektowymi były m.in.: Turcja, Holandia, Chorwacja. Zrealizowane projekty uzyskały Krajowe Odznaki Jakości, a szkoła miano "Szkoły eTwinning".

Dodał: lwolan
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Dodano: 2021-03-26     » Na górę

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie został podłączony do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Program ten daje szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie. Program został zaprojektowany na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Cele programu OSE to: Udostępnienie wszystkim szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Podnoszenie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcie ich na nowe technologie. Wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych. Promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Dodał: lwolan
Szkoła w chmurze
Dodano: 2021-03-26     » Na górę

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie jako szkoła, która wyróżnia się innowacyjnością przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji została nagrodzona certyfikatem Microsoft z tytułem „Szkoła w chmurze”. Zdobycie takiego wyróżnienia jest zasługą wszystkich nauczycieli, którzy wykorzystują w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej zaawansowane narzędzia chmurowe.

„Szkoła w chmurze” Microsoft to:

-Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.

-Szkoła, w której kadra pedagogiczna jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.

-Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji.

Dodał: lwolan
Tytuł „Brązowej Szkoły 2021”
Dodano: 2021-03-26     » Na górę

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" przyznała Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie tytuł "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021" za zajęcie 20 miejsca w województwie podkarpackim a tym samym 334 miejsca w kraju. Uzyskany przez nas tytuł jest potwierdzeniem sukcesu wynikającego ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.

Dodał: lwolan
Konkurs „Mogalo Understand V”
Dodano: 2020-12-11     » Na górę

Marlena Cichosz z klasy 4 TEI zajęła 4 miejsce w kraju i 2 w województwie w konkursie „Mogalo Understand V”, który odbył się w dniu 15.10.2020.

Dodał: lwolan
Dziewczyny i maliny, czyli Narodowe Czytanie Balladyny
Dodano: 2020-11-05     » Na górę

Biblioteka szkolna jak co roku wzięła udział w Narodowym Czytaniu, lekturą tegorocznej - 9. Akcji Narodowego Czytania została Balladyna autorstwa Juliusza Słowackiego, jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Obszerne fragmenty utworu, tj. akt I, sc.1, akt II, sc.1 i 2, odczytali uczniowie klas drugich. 9. września w zainscenizowanym atrium, z malinami i drzewem, w wiankach na głowach pojawili się główni bohaterowie dramatu. Cieszymy się, ze mogliśmy odkryć zdolności aktorskie uczniów, którzy wcielili się w role Aliny, Balladyny, wdowy, Goplany, Kirkora, starca, Chochlika, Grabca, Skierki, Pustelnika oraz swatów i dziewic. Mamy nadzieję, że Juliusz Słowacki byłby co najmniej zadowolony z naszego przedstawienia, tym bardziej, że nawiązaliśmy do najstarszych tradycji szkolnych.

Dodał: lwolan
Samorząd Uczniowski 2020-2021
Dodano: 2020-10-18     » Na górę

W piątek 16 października miało miejsce uroczyste przekazanie funkcji nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu. Obecnie przewodniczącą szkoły jest Natalia Oparowska (2TEA), z-cą Kacper Bryda (3TI), skarbnikiem Samanta Piekarska (3THL). Podziękowano Jakubowi Januszowi (4TILA) za sprawowanie funkcji przewodniczącego przez dwa lata. Podziękowano również Panu Łukaszowi Wolan pełniącemu funkcję opiekuna samorządu w poprzednich latach. Nowym opiekunem została Pani Katarzyna Hałas. Podziękowanie i akty nadania funkcji wręczał dyrektor szkoły, Pan Adam Witek.

Dodał: lwolan
Statuetki & Dyplomy
Dodano: 2020-05-19     » Na górę

Statuetki oraz dyplomy dla Absolwentów Technikum z najlepszymi wynikami w nauce jak również wyróżniających się działalnością na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Dodał: lwolan
Dni otwarte w Szkole Podstawowej we Frysztak
Dodano: 2020-03-13     » Na górę

4 marca 2020r. grupa 8 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wraz z opiekunami uczestniczyła w promocji szkoły w Szkole Podstawowej we Frysztaku na tzw. Drzwiach otwartych. Przedstawienie oferty kształcenia wraz z praktycznym pokazem zawodów odbyło się dla uczniów klas ósmych w auli szkoły podstawowej. Nasza oferta edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przedstawili zawody:

- Technik informatyk i Technik programista
Uczniowie zademonstrowali programowanie i sterownie robotami, montaż urządzeń techniki komputerowej, montaż sieci komputerowych oraz konfigurację urządzeń sieciowych.

- Technik handlowiec, technik ekonomista, sprzedawca
Zachęcając do przyjścia na kierunek technik handlowiec prezentowali obsługę kasy fiskalnej, metkownic. Przedstawiali sposoby wypełniania dokumentów handlowych, omawiali niektóre chwyty marketingowe stosowane przez jednostki zajmujące się sprzedażą. Oglądający mogli sprawdzić prawdziwość banknotów za pomocą testera.

- Technik analityk
W trakcie spotkania z młodszymi koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej w Frysztaku przyszli technicy analitycy prezentowali sposoby pomiaru pH chemii domowej i produktów kosmetycznych. W tym celu wykorzystane zostały metody wizualne (z zastosowaniem barwnych wskaźników) i instrumentalne - pH-metry. Uczniowie zaprezentowali także technikę miareczkowania alkacymetrycznego przedstawiając podstawowy sprzęt laboratoryjny.

-Technik usług fryzjerskich, fryzjer
Uczennice wykonywały swoim młodszym koleżankom i kolegom fryzury. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kolorowe pasemka, loki i karbowanie włosów.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
- Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, Przedstawiono sposób przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie poprzez zaprogramowanie oraz wykonane gotowe elementy na obrabiarkach CNC jak i sposób wydruku i gotowe elementy wykonane na drukarce 3D.

Zapraszamy również na nasze pozostałe kierunki:
-Technik spawalnictwa
-Technik logistyk

Dodał: lwolan
Fryzjerzy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Strzyżowie
Dodano: 2020-03-13     » Na górę

Jak co miesiąc odwiedziliśmy podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Strzyżowie. Uczennice klas fryzjerskich wykonywały strzyżenie i modelowanie włosów. Był również czas do wspólnych rozmów.

Dodał: lwolan
Zawsze Wierni
Dodano: 2020-03-10     » Na górę

3.03.2020 w Wiśniowej odbył się etap powiatowy Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy “Zawsze wierni”. Zespół Szkół Technicznych reprezentowali tam Kinga Sułkowska z 4TI oraz Kacper Bryda z 2TI, przygotowani przez polonistkę, Ewę Worek. Kacper został wyróżniony za recytację, natomiast Kinga, która zdobyła III miejsce, broniła barw powiatu strzyżowskiego w Ropczycach. 10.03. odbył się tam finał wojewódzki. Gratulacje!

Dodał: lwolan
Dzień Kobiet
Dodano: 2020-03-06     » Na górę

W naszej szkole odbył się Dzień Kobiet. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali drobne upominki dla wszystkich pracownic, oraz drobne słodkości dla każdej z uczennic.

Dodał: lwolan
Spotkanie z Sybirakiem
Dodano: 2020-03-01     » Na górę

28 lutego bieżącego roku w auli ZST spotkał się z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży pan Stanisław Buczek – Sybirak, który opowiadał o przeżyciach swoich i swojej rodziny, związanych z deportacją na Syberię, surowych warunkach życia i pracy „na nieludzkiej ziemi”, oraz pełnym wzruszeń powrocie do Ojczyzny. Pana Stanisława wspierała towarzysząca mu córka – pani Mirosława Grabias. Audiowizualnym tłem spotkania, były świetnie wprowadzające w nastrój utwory z repertuaru Norberta „Smoły” Smolińskiego z nowego niewydanego jeszcze albumu ,,Noc narasta od wschodu” do słów Beaty Obertyńskiej. Pięknym wstępem do spotkania był „Hymn Sybiraków” odśpiewany przez uczennice ZST – Julię Patruś i Elżbietę Konsur. Inicjatorką tego niezwykłego spotkania była pani Alicja Serwińska, która jest prezesem krośnieńskiego Koła Związku Sybiraków, a oprawą techniczną wraz ze swymi uczniami profesjonalnie zajął się pan Łukasz Wolan.

Dodał: lwolan
Libucha South
Dodano: 2020-02-21     » Na górę

20 lutego 2020 r. w naszej szkole gościliśmy wyjątkowego Strzyżowiaka – Pana Jacka Libuchę – trzeciego Polaka, któremu udało się samotnie, bez wsparcia z zewnątrz zdobyć Biegun Południowy. Pan Jacek zawodowo jest menadżerem w sektorze energetycznym, a z zamiłowania podróżnikiem i poszukiwaczem przygód. I właśnie o tej wielkiej przygodzie opowiedział uczniom i pracownikom naszej szkoły, a także gościom ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowie. Sam pomysł narodził się 10 lat temu, ale prawdziwe przygotowania zaczęły się w 2015r. Jak powiedział podczas spotkania pan Jacek – „plan jest niczym, planowanie jest wszystkim”. Był to niezwykle ważny etap wyprawy, gdyż poza przygotowaniem fizycznym, ważne było też zaplanowanie trasy, sprawdzenie sprzętu, przygotowanie wystarczającej ilości jedzenia, a także pakowanie. Pan Jacek w ciągu 53 dni i 4 godzin przebył samotnie, na nartach 1141 km, ciągnąc sanie z ekwipunkiem ważące na początku ponad 100 kg, doznając codziennie warunków Antarktydy. Ciekawostek, które przytoczył na spotkaniu pan Jacek można by wymieniać naprawdę wiele. Zainteresowanych zapraszamy na stronę libuchasouthpole.pl na której relacjonowana była cała wyprawa. Serdecznie dziękujemy panu Jackowi za niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie. Jesteśmy pełni podziwu dla Pana determinacji, siły i odwagi. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć Pana w naszej szkole. Jesteśmy dumni, że mamy Strzyżowiaka, który kiedyś grał w siatkówkę w naszej hali sportowej, a po latach dokonał takiego wyczynu. Bez wątpienia pokazał Pan, że chcieć to móc!

Dodał: lwolan
X Koncert Kolęd i Pastorałek
Dodano: 2020-01-05     » Na górę

W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie 20 grudnia 2019 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury "Sokół" w Strzyżowie odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek, przygotowywany dla całej społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców, pracowników sekretariatu i obsługi, sympatyków i mieszkańców Strzyżowa oraz zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych. Wykonawcami w koncercie byli uczniowie, nauczyciele i absolwenci zespołu Szkół Technicznych. Przygotowaniem koncertu jak co roku zajęła się p. Katarzyna Szady-Sagan we współpracy z p. Elżbietą Wójcik, p. Katarzyną Hałas, p. Anią Tęczą, p. Zofią Głowacką, p. Grzegorzem Włodyką oraz p. Łukaszem Wolanem. Uczniowie, którzy przygotowali to wspaniałe widowisko to instrumentaliści, wokaliści i tancerze. Dziękujemy za ogrom wykonanej pracy: Krystianowi Kutowi, Elzbiecie Konsur, Rafałowi Jaworkowi, Jakubowi Trzeciakowi, Jakubowi Januszowi, absolwentowi Piotrowi Saneckiemu, Kindze Zagórskiej, Julii Patruś, Weronice Jantoń, Weronice Włosek, Kamilowi Godkowi, Dawidowi Rużańskiemu, Natalii Lamparze, Lidii Lamparze, Zuzannie Stefanik, Julii Paszek, Damianowi Złotkowi, Sebastianowi Głodowi, Tomaszowi Gorzynikowi, Patrykowi Bożkowi, Marcinowi Baranowi. Dziękujemy klasie II TEA oraz członkom Chóru. Dziękujemy Dominikowi Stecowi za fotorelację. Dominik Stec Fotografia Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Domu Kultury "Sokół" w Strzyżowie, a w szczególności p. Leszkowi Drygasiowi za cudowne nagłośnienie koncertu.

Dodał: lwolan
Kronika szkolna od 1 do 20 ( wszystkich: 34 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0439 sekund.