Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Projekt eTwinning 21-2022

„BE A HERO. SAVE LIVES” to projekt opracowany w języku angielskim i niemieckim z wykorzystaniem technologii TIK. Uczniowie ZST w Strzyżowie w zawodach technik analityk, technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec oraz technik pojazdów samochodowych współpracują ze swoimi kolegami z Turcji tworząc projekt międzykulturowy, którego tematem jest PIERWSZA POMOC.  Pierwsza pomoc jest dla wszystkich i wszędzie. Wszystko, co musimy wiedzieć, to jak właściwie jej udzielać.

Projekt ma na celu zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenia akcji ratunkowej a także poznanie różnic pomiędzy krajami w kwestii zasad bezpieczeństwa szczególnie w dobie pandemii.

Poprzez współpracę ze swoimi rówieśnikami z Turcji, uczniowie ZST nabywają umiejętności praktycznego użycia języka obcego, brania udziału w dyskusji, dzielenia się informacjami oraz współpracy w międzynarodowej grupie.

Projekt zachęca również do poznawania i korzystania z najnowszych osiągnięć techniki, doskonalenia umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjno- informacyjnych, promuje wartości takie jak empatia, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy innym.

Integralną część projektu stanowi jego ewaluacja przez partnerów w nim uczestniczących, jak również samoocena uczniów i nauczycieli biorących w nim udział oraz publikacja rezultatów projektu dla szerszej publiczności. 


 

SPRAWDZIAN Z EMPATII CZYLI PROJEKT eTWINNING W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

 

Ostatnie wydarzenia na świecie pokazują, że nic w naszym życiu nie może być traktowane jako pewniak. Zasypiamy w spokojnej rzeczywistości, gdzie wszystko ma swoje miejsce a budzimy się następnego dnia w świecie ogarniętym chorobami, wojną, gdzie wszystko nagle staje na głowie. Jedno pozostaje niezmienne- fakt, że życie ludzkie jest najważniejsze  i trzeba chronić je za wszelką cenę. Temu właśnie poświęcony był zakończony właśnie międzynarodowy projekt eTwinning „BE A HERO. SAVE LIVES” w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie. 

Projekt rozpoczął się we wrześniu i miał na celu zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia akcji ratunkowej. Przez cały rok szkolny współpracowaliśmy ze szkołami z Turcji, poszerzaliśmy nasze umiejętności językowe oraz informatyczne.

Pierwszym zadaniem na naszej “to do list” (ang. lista rzeczy do zrobienia) było przedstawienie swoich miast i szkół, co zrobiliśmy w formie prezentacji. Uczniowie opowiedzieli też o sobie w postaci wpisów na platformie padlet. Kolejnym krokiem było opracowanie logo projektowego. W głosowaniu najbardziej spodobało się logo grupy z Turcji. W trakcie projektu chętnie wypowiadaliśmy się na różne tematy na forum- pojawiła się m.in. dyskusja nt. ludzi, którzy są naszymi wzorami do naśladowania, tworzyliśmy też wiersze i rymowanki nt. pierwszej pomocy.

Następnie zorganizowane zostało spotkanie online w formie wideokonferencji, podczas którego nauczyciele oraz uczniowie ze szkół partnerskich omawiali poszczególne zadania projektowe, dyskutowali nad sposobami ich realizacji czego skutkiem było utworzenie spójnego planu projektu oraz umieszczenie go na forum projektu. Kolejnym etapem współpracy było przeprowadzenie wśród uczniów ankiety dotyczącej pierwszej pomocy w celu zbadania jaką wiedzę na ten temat posiada młodzież. Wyniki opracowaliśmy w formie diagramów i opublikowaliśmy na forum. Uczniowie ze szkół partnerskich przygotowali również nagrania oraz prezentacje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia oraz skupili się na analizie ryzyka wypadków w zawodach w jakich się kształcą. Przez cały okres trwania projektu uczniowie brali udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, prowadzonych przez doświadczoną kadrę.  

W marcu zadaniem grup projektowych było przygotowanie pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Pytania umieściliśmy na internetowej tablicy, a następnie wykorzystaliśmy je podczas spotkania online w formie wideokonferencji. Na spotkaniu zorganizowaliśmy międzynarodowy quiz na platformie KAHOOT, podczas którego grupy projektowe odpowiadały na pytania i rywalizowały o jak największą liczbę punktów. Bezkonkurencyjna okazała się grupa z Zespołu Szkół Technicznych. Po spotkaniu zajęliśmy się ankietą ewaluacyjną. Za pomocą narzędzi Google przeprowadziliśmy analizę projektu, uczniowie mogli opisać swoje odczucia, podsumować  swoje doświadczenia i pracę. Całość ujęta została w filmiku poświęconym realizacji projektu. Na zakończenie grupa projektowa dzieliła się swoją wiedzą nt. ratowania życia  z innymi uczniami naszej szkoły organizując pokazy pierwszej pomocy.

Jesteśmy pewni, że dla każdego uczestnika projektu „BE A HERO. SAVE LIVES” udział w nim był ciekawym i pożytecznym doświadczeniem a także interesującym, niebanalnym sprawdzianem umiejętności językowych i informatycznych. Współpracowaliśmy w międzynarodowej grupie, doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe, poszerzając wiedzę nt. udzielania pierwszej pomocy i ryzyka zawodowego, mieliśmy okazję tworzyć i prezentować własne projekty. "BE A HERO. SAVE LIVES” to projekt, który zwrócił szczególną uwagę na konieczność udzielania pierwszej pomocy, na świadomość, że nasze działania mogą uratować życie drugiego człowieka szczególnie w ostatnim trudnym czasie- czasie pandemii oraz wojny. Patrząc na zainteresowanie, jakie wzbudził, z pewnością to nie ostatni tego typu projekt w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

https://padlet.com/agabradlinska73/thr905h9k9bfsuph?fbclid=IwAR2OqTRYWJLUUEx3GDZOlfZ_O0jpg8QFjSaMBQFjgmMIoDvwZp0_oQ0b8uY 

https://drive.google.com/file/d/1XWfzFZfhCIP4tU7_WQd2adgHdWjGwmQh/view?pli=1 

https://view.genial.ly/61e0636eb7e9150debc375ce/video-presentation-first-aid-overview 

https://view.genial.ly/62095083d3ec2f0019666707/presentation-be-a-hero 

https://view.genial.ly/6236443ccc269a0018084962/video-presentation-occupational-risks 

https://padlet.com/agabradlinska73/h1by4l50yka66pyk 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=9bd3c53b-313e-481c-8e6b-c7894e6a0db1 

https://view.genial.ly/62b18f72003752001932486d/video-presentation-be-a-hero-final-presentation 

Uczestnicy projektu- uczniowie ZST w Strzyżowie:

Emilia Bator, Natalia Czaja, Oliwia Depowska, Sylwia Janik, Kamil Wąś, Michał Pirga, Natalia Oparowska, Oliwia Zamorska  (kl.3EAp)

Paweł Opoń, Michał Czarnik, Bartosz Strzępek (kl.3PMp)

Koordynatorzy projektu- nauczyciele ZST w Strzyżowie:

Grzegorz Włodyka (historia, specjalista ds. pierwszej pomocy)

Agnieszka Bradlińska-Stefanik,  Zofia Głowacka, Ewa Dopart  (j. angielski)

 

Agnieszka Bradlińska-Stefanik


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.07.05, 21:38.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0563 sekund.