x
Projekt eTwinning 21-2022 - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Projekt eTwinning 21-2022

„BE A HERO. SAVE LIVES” to projekt opracowany w języku angielskim i niemieckim z wykorzystaniem technologii TIK. Uczniowie ZST w Strzyżowie w zawodach technik analityk, technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec oraz technik pojazdów samochodowych współpracują ze swoimi kolegami z Turcji tworząc projekt międzykulturowy, którego tematem jest PIERWSZA POMOC.  Pierwsza pomoc jest dla wszystkich i wszędzie. Wszystko, co musimy wiedzieć, to jak właściwie jej udzielać.

Projekt ma na celu zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenia akcji ratunkowej a także poznanie różnic pomiędzy krajami w kwestii zasad bezpieczeństwa szczególnie w dobie pandemii.

Poprzez współpracę ze swoimi rówieśnikami z Turcji, uczniowie ZST nabywają umiejętności praktycznego użycia języka obcego, brania udziału w dyskusji, dzielenia się informacjami oraz współpracy w międzynarodowej grupie.

Projekt zachęca również do poznawania i korzystania z najnowszych osiągnięć techniki, doskonalenia umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjno- informacyjnych, promuje wartości takie jak empatia, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy innym.

Integralną część projektu stanowi jego ewaluacja przez partnerów w nim uczestniczących, jak również samoocena uczniów i nauczycieli biorących w nim udział oraz publikacja rezultatów projektu dla szerszej publiczności. 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.01.03, 09:29.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0420 sekund.