x
Egzamin Zawodowy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Egzamin Zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY

Egzamin zawodowy zdany na medal! | Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

 

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzą-cych kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny od 14 do 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół poli-cealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodo-we
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 r

STRUKTURA EGZAMINU


Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej

1. Cześć pisemna egzaminu

Cześć pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

Egzamin trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi do wyboru, tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  przeprowadzana jest w formie zadania  praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

Zdający ma 10 minut, które nie wilcza się do czasu trwania egzaminu, na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

Czas trwania praktycznej  cześć egzaminu wynosi od 120-180 minut w zależności od kwalifikacji oraz modelu zadania egzaminacyjnego.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, jeżeli uzyskał:

·         z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

·         z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania


Absolwent otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego pod warunkiem zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu.

AKTUALNOŚCI 2022/2023

Organizacja egzaminu 

 


Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych na rok szkolny 2022/2023

ZADANIA JAWNE

 

Instrukcja aktywacji i uzupełnieniea konta zdającego egzamin zawodowy - system EPKZ  

Organizacja egzaminu w sesji zima 2023 r

   

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  w OKE KRAKÓW i Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2021

  WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  ABSOLWENCI ZST 2021


  ZAWÓD

  UZYSKANIE DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

  W ZAWODZIE

  Kwalifikacja

  ZDAWALNOŚCI W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE

  W SZKOLE

  W WOJEWÓDZTWIE

  W KRAJU

  TECHNIK INFORMATYK 

  81 %

  EE.08

  97 %

  66 %

  57 %

  EE.09

  81 %

  70 %

  64 %

  TECHNIK HANDLOWIEC

  78 %

  AU.20

  100 %

  93 %

  82 %

  AU.25

  78 %

  60 %

  60 % 

  TECHNIK EKONOMISTA

  100 %

  AU.35

  100 %

  76 %

  79 % 

  AU.36

  100 %

  85 %

  82 %

  TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

  94 %

  AU.21

  94 %

  62 %

  75 %

  AU.26

  100 %

  70 %

  77 %

  TECHNIK LOGISTYK

  100 %

  AU.22

  100 %

  79 %

  75 %

  AU.32

  100 %

  76 %

  82 %

  TECHNIK ANALITYK

  100 %

  AU.59

  100 %

  50 %

  60 %

  AU.60

  100 %

  75 %

  77 %

  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  100 %

  MG.18

  100 %

  77 %

  72 %

  MG.43

  100 %

  67 %

  67 %

  TECHNIK MECHANIK

  94 %

  MG.19

  100 %

  92 %

  90 %

  MG.44

  94 %

  71 %

  54 %

  Warunkiem otrzymania przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest zdanie egzaminu z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ukończenie szkoły.

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2020

   

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2019

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2018

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2017

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2016

  WYNIKI EGZAMINU w roku 2015

  Zdawalność- ilość uczniów, którzy uzyskali dyplom 

  Wyniki

   

  Zdawalność - uzyskało dyplom w %

  W szkole

  woj podkarpackie

  w OKE Kraków

  Technik mechanik (M19)

  100

  89,8

  90,6

  Technik informatyk 312[01]

  90,5

  72,9

  69,1

  Technik informatyk (E12)

  72

  67,6

  64,4

  Technik informatyk (E13)

  84

  75,3

  74,7

  Technik agrobiznesu

  -

  -

  -

  Technik ekonomista 341[02]

  9584,585,9

  Technik ekonomista A35

  94,786,986,9

  Technik handlowiec 341[03]

  7582,580,4

  Technik handlowiec A18

  96,791,991,8

  Technik pojazdów samochodowych 311[52]

  25

  41,0

  46,7

  Technik pojazdów samochodowych M12

  68,8

  57,8

  60,6

  Technik pojazdów samochodowych M18

  82,4

  93,2

  92,2

   

  Porównanie z egzaminem w 2010 -2015 r. -  egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

  Zawód

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Technik mechanik

  46,1

  93,8

  68,9

  100

  83,3

  100

  Technik informatyk 312[01]

  X

  100

  83,3

  50

  75

  90,5

  Technik informatyk E12

  x

  x

  x

  x

  x

  72

  Technik informatyk E13

  x

  x

  x

  x

  x

  84

  Technik agrobiznesu 

  x

  x

  x

  x

  87,5

  x

  Technik ekonomista 341[02]

  85

  78,3

  75

  83,3

  100

  95

  Technik ekonomista A35

  x

  x

  x

  x

  x

  94,7

  Technik handlowiec 341[03]

  75

  92,3

  x

  100

  100

  75

  Technik handlowiec A18

  x

  x

  x

  x

  X

  96,7

  Technik pojazdów samochodowych 311[52]

  x

  x

  x

  64,7

  88,9

  25

  Technik pojazdów samochodowych M12

  x

  X

  x

  x

  x

  68,8

  Technik pojazdów samochodowych M18

  x

  x

  x

  x

  x

  82,4


  Wyniki egzaminu potwierdzającego 
  kwalifikacje zawodowe w 2014 r.


  Wyniki poszczególnych etapów egzaminu

  ZawódEtapZdawałoZdałoNie zdało
  Technik mechanikpisemny651
  Technik mechanikpraktyczny651
  Technik informatykpisemny21156
  Technik informatykpraktyczny20191
  Technik agrobiznesupisemny880
  Technik agrobiznesupraktyczny871
  Technik ekonomistapisemny17170
  Technik ekonomistapraktyczny18180
  Technik handlowiecpisemny12120
  Technik handlowiecpraktyczny12120
  Technik pojazdów samochodowychpisemny18180
  Technik pojazdów samochodowychpraktyczny19163

  Wyniki średnie za części etapu pisemnego

  ZawódCzęść pierwsza  (%)Część druga (%)
  Technik mechanik6370
  Technik informatyk5771
  Technik agrobiznesu7763
  Technik ekonomista7681
  Technik handlowiec7679
  Technik pojazdów samochodowych7468

  Wyniki średnie w etapie praktycznym

  Zawód Wynik średni (%)
  Technik mechanik86
  Technik informatyk86
  Technik agrobiznesu87
  Technik ekonomista93
  Technik handlowiec89
  Technik pojazdów samochodowych79

  Wyniki Zespołu Szkół Technicznych w porównaniu z wynikami w województwie, w OKE Kraków i kraju
  Zdawalność- ilość uczniów którzy uzyskali dyplom

  Wyniki Zdawalność - uzyskało dyplom w %  
   W szkole woj podkarpackiew OKE Kraków w kraju
  Technik mechanik83,3374,671,265,53
  Technik informatyk7560,959,857,01
  Technik agrobiznesu87,5066,775,375,12
  Technik ekonomista10086,883,376,16
  Technik handlowiec10087,983,473,12
  Technik pojazdów samochodowych88,8883,782,278,93

  Porównanie z egzaminem w 2010r,2011r,2012r,2013r- egzamin zdało, uzyskało dyplom (%)

  Zawód 2010r2011r2012r2013r2014r
  Technik mechanik46,193,868,910083,3
  Technik informatykX10083,35075
  Technik agrobiznesuXXXX87,5
  Technik ekonomista8578,37583,3100
  Technik handlowiec7592,3X100100
  Technik pojazdów samochodowychXXX64,788,9

   


   

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2013 r.

  12a 

  13a 

  14a 

  15a 

  16a 

  17a 


   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 

  Wyniki

  Zdawalność

  ZST W STRZYŻOWIE

  Technik ekonomista

  77,27 %

  Technik handlowiec

  100 %

  Technik mechanik

  93,33 %

  Technik informatyk

  100 %

  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w roku szkolnym 2010/2011 (wraz z absolwentami poprawiającymi wynik egzaminu) w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

  Wyniki

  Zdawalność

  ZST W STRZYŻOWIE

  woj. podkarpackie

  OKE Kraków

  Technik ekonomista

  78,26%

  63,16%

  60,57% 

  Technik handlowiec

  92,31%

  63,64%

  56,02% 

  Technik mechanik

  93,75%

  69,34%

   62,28%

  Technik informatyk

  100%

  63,54%

   60,33%


  Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół w Strzyżowie w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu z wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie podkarpackim i OKE Kraków

  Zdawalność egzaminu

   

  ZS w Strzyżowie

  woj. podkarpackie

  OKE Kraków

  Technik ekonomista

  85 %

  63,4 %

  65 %

  Technik handlowiec

  75 %

  64,9 %

  64,1 %

  Technik mechanik

  46,1 %

  53,9 %

  53,2 %

   


  Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zespole Szkół w Strzyżowie - rok szkolny 2008/2009

  INFORMATORY EGZAMIN FORMUŁA 2019 [ LINK ]


  ARKUSZE EGZAMINACYJNE  Adres strony to: https://arkusze.pl


  Egzamin zawodowy

  egzamin zawodowy administracja

  Egzamin zawodowy Administracyjno-Usługowy

  Symbole A. oraz AU.

  egzamin zawodowy budownictwo

  Egzamin zawodowy Budowlany

  Symbole B. oraz BD.

  egzamin zawodowy elektryk

  Egzamin zawodowy Elektryczno-Elektroniczny

  Symbole E. oraz EE.

  egzamin zawodowy mechanik

  Egzamin zawodowy Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

  Symbole M. oraz MG.

  egzamin zawodowy rolnik

  Egzamin zawodowy Rolniczo-Leśny

  Symbole R. oraz RL.

  egzamin zawodowy gastronomia

  Egzamin zawodowy Turystyczno-Gastronomiczny

  Symbole T. oraz TG.

  egzamin zawodowy medyczny

  Egzamin zawodowy Medyczno-Społeczny

  Symbole Z. oraz MS.

  egzamin zawodowy artystyczny

  Egzamin zawodowy Artystyczny

  Symbole S. oraz ST.


  Na górę strony

  Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.10.25, 09:52.
   

   


  Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
  Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

  Czas generowania się strony: 0.0174 sekund.