Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Erasmus 2017

loga 


 

Wspaniała informacja dla wszystkich uczniów ZST w Strzyżowie którzy uczą się w Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia

 

Bardzo miło nam jest poinformować, że Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 000,00 euro na kolejny projekt mobilności pt. „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach programu ERASMUS+. Projekt został zapisany pod numerem 2017-1-PL01-KA102-037528. Założeniem projektu jest odbycie czterotygodniowych praktyk w Niemczech w marcu 2018 roku oraz maju 2019 rok dla łacznej grupy 55 uczniów i 8 absolwentów technikum. Nowością jest możliwość udziału uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w praktykach zagranicznych oraganizowanych w ramach projektu.

 

Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemieckich. Pozwoli to poznać specyfikę funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej. Oprócz bardzo ważnego zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych ważne bedzie poznanie sposobu poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, ale rónież poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewniony kurs jezyka branżowego niemieckiego, spotkanie integracyjne na któym ma możliwośc bliższego poznania się z uczestnikami projektu oraz wspólnego przebywania w tym przygotowywania posiłków. Zapewniony będzie miał transport do Niemiec oraz transport lokalny, nocleg i wysokie miesięczne kieszonkowe któe oscyluje w granicy 1000 euro. 

Każdy uczeń ZST w Strzyżowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. Warto być uczniem naszej Zespołu Szkół Technicznych!

 

Informacje:

1. Ogłoszenie o wynikach konkursu Erasmus + 2017 - [ czytaj ]

2. Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe:

I. Regulamin uczestwnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

a. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - I grupa wyjazdowa - [ pobierz ].

b. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - II grupa wyjazdowa - [ pobierz ].

c. Formularz zgłoszeniowy - absolwenci - II grupa wyjazdowa - [ pobierz ].

d. Zgoda pracodawcy na wyjazd na praktyki - młodociani pracownicy, obie grupy wyjazdowe - [ pobierz ].

II. Regulamin pobytu - uczniowie - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu - absolwenci - [ pobierz ].

3. Promocja projektu

Prezentacja z pobytu I grupy - [ pobierz ]

Prezentacja z pobytu II grupy - [ pobierz ]

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.11.13, 08:35.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0347 sekund.