Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
mLegitymacje

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mogą otrzymać mLegitymacje szkolną. mLegitymacja to tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu.

 

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. mLegitymacje uruchamia się, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego od wychowawcy klasy.

Dane z mLegitymacji uczeń może okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Może również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in.  imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność mLegitymacji szkolnej.

 

Aby uzyskac mLegitymacje, uczniowie powinni zgłosić ten fakt wychowawcy klasy, który uzyska kody QR dla całej klasy z sekretariatu szkoły. Tak otrzymane indywidualne kody QR wraz z hasłami zostaną rozdane przez wychowawcę uczniom. Uwaga, kod QR jest ważny 30 dni od dnia wygenerowania.

Link do strony mLegitymacje - [ zobacz ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.01.08, 14:58.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0485 sekund.