Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Projekt eTwinning

 

18 listopada 2018 w ZST w Strzyżowie rozpoczęła się realizacja projektu eTwinning pt. "Mój wirtualny warsztat pracy". Projekt realizowany jest w języku angielskim z wykorzystaniem technologii TIK przez uczniów z różnych europejskich szkół. Uczniowie każdej ze szkół biorących udział w projekcie i uczący się w tym samym zawodzie przygotowują swoją wizję pomieszczenia, swojego warsztatu pracy za pomocą programów komputerowych.
Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do nawiązania kontaktów z uczniami i nauczycielami innych szkół europejskich, rozwój umiejętnosci praktycznego użycia języka obcego, wypowiadania się, przedstawiania rezultatów wykonanej pracy,brania udziału w dyskusji, dzielenia się informacjami, współpracy przez Internet, doskonalenie umiejętnosci w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjno- informacyjnych oraz współpracy w międzynarodowej grupie.

 

Adres do platformy eTwinning https://www.etwinning.net


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.12.20, 07:46.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0404 sekund.