Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Słowo od doradcy zawodowego

 

pobierz folder w formaci

Drodzy rodzice!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Stoicie Pańswo przed ważnym zadaniem wspierania Waszych dzieci w wyborze szkoły średniej, który powinien uwzględniać ich zainteresowania, predyzpozycje i możliwości. Możemy zapewnić, że nasza szkoła jest szkołą innowacji, bezpieczną, przyjazną, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zapewniająca optymalne warunki do edukacji i rozwoju oraz wysokoą zdawalność egzaminów zewnętrznych. Jako szkoła stawiamy na kształcenie zawodowe, ponieważ w obecnych czasach na rynku pracy liczą się przede wszystkim umiejętności i doświadczenie.

Drogi Uczniu!

Kiedy zbliża się czas podejmowania decyzji w sprawie wyboru szkoły, warto się zastanowić, jak to zrobić, aby Twój wybór był trafny, odpowiadający wszystkim oczekiwaniom. Musisz mieć świadomość, że wybór ten może wytyczać dalszą drogę Twojej kariery zawodowej. Szkoła techniczna jaką jesteśmy, daje możliwość zdobycia zawodu, a tym samym ułatwi Ci wejście oraz aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy. Nasza szkoła oferuje Ci nauke i zdawalność egzaminów zewnętrznych na wysokim poziomie, praktyki zawodowe, staże uczniowskie, możliwość uczestnictwa w Projektach Unijnych oraz możliwość pozyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Twój wybór szkoły, ma dać Ci możliwość zdobycia dobrego zawodu i dobrej, stabilnej pracy, w której będziesz mógł się dalej rozwijać. 

" Wybierz pracę, którą kochasz a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony" - Konfucjusz

PAMIĘTAJ : "Dobry zawód to lepsza przyszłość"

 

Dlaczego warto wybrać szkołę techniczną?

 1. Po ukończeniu szkoły technicznej będziesz mógł od razu podjąć pracę na stanowiskach średniej klasy technicznej w wyuczonym zawodzie.
 2. Aktualnie szkolnictwo zawodowe odpowiada na potrzeby rynku pracy, będziesz więc miał gwarancję dobrego zatrudnienia.
 3. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając się w interesującym Cię zawodzie.
 4. Współpraca szkół z pracodawcami ma odzwierciedlenie w programie kształcenia, które uwzględnia dużo zajęć praktycznych oraz daje możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych /staży  u potencjalnych pracodawców, czyli uzyskania podstaw Twojej kariery zawodowej jeszcze w czasie trwania nauki.
 5. Koszty Twojego wykształcenia zawodowego poniesie państwo, podczas gdy absolwenci szkół ogólnokształcących często muszą sami opłacać późniejsze dokształcanie zawodowe w szkołach policealnych.
 6. Wybór szkoły zawodowej jest obecnie postrzegany w społeczeństwie jako pozytywny, przemyślany pod kątem przyszłej pracy.
 7. Szkoła techniczna daje Ci także wykształcenie ogólne, które po zdaniu matury, umożliwia podjęcie studiów wyższych. Po szkole technicznej będzie Ci dużo łatwiej na studiach o podobnym kierunku.

Decyzja należy do Ciebie, a czym charakteryzuje się Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie dowiesz się jak do nas dołączysz.

Poniżej jednak kilka ATUTÓW które nas wyróżniają:

 • Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych na poziomie przewyższającym poziom osiągany w województwie podkarpackim i kraju.
 • Profesjonalne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu.
 • Wysoki poziom kształcenia ogólnego i branżowego umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
 • Realizacja atrakcyjnych innowacji pedagogicznych w Technkum w ramach poszczególnych zawodów oraz autorskich programów nauczania.
 • Zawody i innowacje dostosowane do potrzeb rynku pracy.
 • Nowoczesne wyposażenie szkoły – multimedialne wyposażenie wszystkich pracowni, wyposażenie w nowoczeny, profesjionalny sprzęt pracowni do nauki zawodu.
 • Realizacja projektów Unijnych, w ramach których  uczniowie mogą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki zawodowe, odbywać staże u pracodawców, brać udział w wielu bezpłatnych zajęciach edukacyjnych oraz  kursach poszerzających kwalifikacje zawodowe.
 • Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.
 • Pomoc pedagogiczna i psychologiczna.
 • Możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji.
 • Monitoring terenu szkoły oraz system zamków elektronicznych.
 • Możliwość korzystania przez uczniów z szafek na ubrania i książki.
 • Multimedialny kiosk - e-sekretariat, plan lekcji, aktualności, e-dziennik.
 • Ogólnopolska Sieć Edukacyjna umożliwiająca dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.
 • Doradztwo zawodowe ukierunkowane na rozwój kariery zawodowej uczniów.
 • Prężnie działający Samorząd Uczniowski, który ma na celu rozwijać talenty i sprawiać by szkoła tętniła życiem.
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe i artystyczne - rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, wspomagające uczniów mających trudności w nauce, przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych.
 • Możliwość udziału uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.
 • Wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, zajęcia w instytucjach rynku pracy i rynku finansowego, zajęcia warsztatowe i wykłady w rzeszowskich i krakowskich uczelniach.
 • Organizacja spotkań uczniów z wykładowcami, przedstawicielami świata biznesu, kultury, polityki, pracownikami organizacji rynku pracy i instytucji finansowych.
 • Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole i Stopnia.
 • Pomoc w znalezieniu praktyki w wiodących przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego.
 • Współpraca szkoły ze Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”.

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.02.22, 07:07.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0311 sekund.