x
Słowo od doradcy zawodowego - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Słowo od doradcy zawodowego

pobierz folder w formacie pdf

Drogi Uczniu!

Kiedy zbliża się czas podejmowania decyzji w sprawie wyboru szkoły, warto się zastanowić, jak to zrobić, aby Twój wybór był trafny. Trzeba mieć świadomość, że wybór ten może wytyczać dalszą drogę Twojej kariery zawodowej.

 

Dlaczego warto wybrać szkołę techniczną?

 1. Po ukończeniu szkoły technicznej będziesz mógł od razu podjąć pracę na stanowiskach średniej klasy technicznej w wyuczonym zawodzie, gdyż pracodawcy potrzebują pracowników z wykształceniem technicznym.
 2. Aktualnie szkolnictwo zawodowe odpowiada na potrzeby rynku pracy, będziesz więc miał gwarancję dobrego zatrudnienia.
 3. Będziesz mógł wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając się w interesującym Cię zawodzie.
 4. Współpraca szkół z pracodawcami ma odzwierciedlenie w programie kształcenia, które uwzględnia dużo zajęć praktycznych oraz daje możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych /staży  u potencjalnych pracodawców, czyli uzyskania podstaw Twojej kariery zawodowej jeszcze w czasie trwania nauki.
 5. Koszty Twojego wykształcenia zawodowego poniesie państwo, podczas gdy absolwenci szkół ogólnokształcących często muszą sami opłacać późniejsze dokształcanie zawodowe w szkołach policealnych.
 6. Wybór szkoły zawodowej jest obecnie postrzegany w społeczeństwie jako pozytywny, przemyślany pod kątem przyszłej pracy.
 7. Szkoła techniczna daje Ci także wykształcenie ogólne, które po zdaniu matury, umożliwia podjęcie studiów wyższych. Po szkole technicznej będzie Ci dużo łatwiej na studiach o podobnym kierunku.
 8. Kontynuacja nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach technicznych zamawianych przez państwo, da Ci możliwość uzyskania stypendium wynoszącego nawet tysiąc złotych miesięcznie.

Jakie zawody będą poszukiwane i cenione za kilka lat?

 • handlowcy specjalizujący się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej, internetowej,
 • inżynierowie budowlani, z zakresu telekomunikacji, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii, automatyki przemysłowej, cybernetyki,
 • finansiści, księgowi, specjaliści budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami,
 • informatycy, programiści projektanci, serwisu www, graficy komputerowi, administratorzy baz danych i sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń,
 • specjaliści zajmujący się obsługą biznesu, doradcy podatkowi, ubezpieczeniowi,
 • biotechnicy i biotechnologowie,
 • personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci,

Na zatrudnienie mogą też liczyć fachowcy świadczący usługi:

 • fryzjerzy i kosmetyczki,
 • pracownicy przemysłu spożywczego,
 • robotnicy budowlani do robót wykończeniowych,
 • sprzedawcy i handlowcy

Twój wybór szkoły teraz ma Ci dać możliwość zdobycia ciekawego zawodu i dobrej, stabilnej pracy, w której będziesz mógł się dalej rozwijać.

Decyzja należy do Ciebie, a czym charakteryzuje się Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie dowiesz się jak nas odwiedzisz. Poniżej jednak kilka rzeczy które nas wyróżniają:

 • Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera,
 • Czystość i porządek,
 • Monitoring terenu szkoły,
 • System zamków elektronicznych,
 • Możliwość korzystania przez uczniów z szafek na ubrania i książki,
 • Zawody i specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • Nowoczesne wyposażenie szkoły – multimedialne wyposażenie pracowni, szkolna platforma e-learningowa
 • Sale lekcyjne wyposażone w laptopy, projektory i tablice interaktywne,
 • Multimedialny kiosk - e-sekretariat, plan lekcji, aktualności, e-dziennik,
 • Realizacja projektów Unijnych, w ramach których  uczniowie mogą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki zawodowe, odbywać płatne staże u pracodawców , w wielu bezpłatnych zajęciach edukacyjnych oraz  kursach poszerzających kwalifikacje zawodowe,
 • Doradztwo zawodowe ukierunkowane na rozwój kariery zawodowej uczniów,
 • Pomoc pedagogiczna i psychologiczna,
 • Realizacja innowacji pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania,
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych które przyczyniają się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie,
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe i artystyczne - rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, wspomagające uczniów mających trudności w nauce, przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Zajęcia sportowe prowadzone na basenie, lodowisku,
 • Możliwość wyboru przez ucznia języka obcego (angielskiego, niemieckiego,) na właściwym dla siebie poziomie zaawansowania
 • Możliwość udziału uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
 • E-learning – zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań prowadzone na odległość
 • Uroczystości i imprezy organizowane dla młodzieży – wycieczki turystyczne, dyskoteki, koncerty, wyjazdy do kina
 • Wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, zajęcia w instytucjach rynku pracy i rynku finansowego, zajęcia warsztatowe i wykłady w rzeszowskich i krakowskich uczelniach
 • Organizacja spotkań uczniów z wykładowcami, przedstawicielami świata biznesu, kultury, polityki, pracownikami organizacji rynku pracy i instytucji finansowych
 • Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole i Stopnia,
 • Możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji,
 • Możliwość korzystania przez uczniów z szafek na ubrania, książki i przybory szkolne
 • Dobrze wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego,  w którym uczniowie nabywają umiejętności obsługi obrabiarek, frezarek sterowanych numerycznie oraz innych urządzeń w zakresie nowoczesnych technologii,
 • Pomoc w znalezieniu praktyki w wiodących przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego,
 • Współpraca szkoły ze Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”,
 • Zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego na poziomie przewyższającym poziom osiągany w województwie podkarpackim i kraju.

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.04.23, 14:37.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0379 sekund.