Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Erasmus + 2016 dla nauczycieli

loga


 

Od 1 lipca 2016r. realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie projekt pn. ”Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły”, Akcja: Mobilność edukacyjna w ramach sektora Edukacja Szkolna w Programie Erasmus Plus.

Projekt ten stwarza nauczycielom ZST niepowtarzalną możliwość odbycia zagranicznego kursu pedagogicznego i językowego. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości pracy naszej szkoły poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych jej pracowników. Dzięki udziałowi w Projekcie członkowie kadry poznają niemiecki system edukacyjny, zdobędą wiedzę w zakresie programów i działań realizowanych w szkolnictwie niemieckim w celu przeciwdziałania wczesnemu wypadaniu  z systemu edukacji i wykluczeniu społecznemu, zdobędą nowe kompetencje wychowawcze w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi. Udział w Projekcie da ponadto możliwość poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli. Dzięki realizacji Projektu mamy również nadzieję na poszerzenie współpracy z placówkami oświatowymi w Niemczech.

 

W ramach udziału w Projekcie pełne wsparcie finansowe na odbycie kursów oraz pobyt za granicą otrzyma dwóch członków Rady Pedagogicznej, którzy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji.

Pełne wsparcie w ramach Projektu obejmuje: 10 godzin bezpłatnych zajęć przygotowawczych, materiały szkoleniowe dla uczestników zajęć przygotowawczych, 15-godzinny kurs językowy oraz 20-godzinny kurs pedagogiczny za granicą, środki na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca odbywania kursu i z powrotem, wsparcie pieniężne na zakwaterowanie, wyżywienie i bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie NWW, wsparcie organizacji przyjmującej w trakcie pobytu za granicą w sprawach i formalnościach związanych z odbywaniem kursu, i jest finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Z nieodpłatnych zajęć przygotowawczych będą mogli skorzystać wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, którzy zgłoszą udział w Projekcie.

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o udział w Projekcie znajdują się w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji - [ czytaj ].

Formularz zgłoszeniowy - [ czytaj ]

 

 

  1. Notatka z zajęć przygotowawczych (08.02.2017)  - [ zobacz ]
  2. Informacja o wizycie nauczycieli ZST w Szkole Produkcyjnej w Lipsku w ramach odbywania kursów zagranicznych (09.02.2017)  - [ zobacz ]
  3. Informacja z wyjazdu (08.02.2017) - [ czytaj ]
  4. Informacja o kursach zagranicznych dla nauczycieli ZST na stronie organizacji przyjmującej Europa Haus - [ zobacz ]
  5. Upowszechnianie rezultatów projektu (25.05.2017) - [ zobacz ]

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.04.06, 13:29.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0653 sekund.