Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
POWER 2019

 


 

Wspaniała informacja dla wszystkich uczniów ZST w Strzyżowie którzy uczą się w Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia

 

Bardzo miło nam jest poinformować, że Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 632.915,31 PLN na kolejny projekt mobilności pt. „Europejskie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061869. Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpocznie się 2019-11-01 i zakończy się 2021-10-31.

 

Założeniem projektu jest odbycie czterotygodniowych praktyk w Niemczech w maju 2020 roku oraz listopadzie 2020 rok dla łacznej grupy 58 uczestników. W projekcie wezmą udział uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w praktykach zagranicznych oraganizowanych w ramach projektu.

 

Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemieckich. Pozwoli to poznać specyfikę funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej. Oprócz bardzo ważnego zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych ważne bedzie poznanie sposobu poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, ale rónież poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewniony kurs jezyka branżowego niemieckiego, spotkanie integracyjne na któym ma możliwośc bliższego poznania się z uczestnikami projektu oraz wspólnego przebywania w tym przygotowywania posiłków. Zapewniony będzie miał transport do Niemiec oraz transport lokalny, nocleg i wysokie miesięczne kieszonkowe które oscyluje w granicy 1000 euro. 

Każdy uczeń ZST w Strzyżowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. Warto być uczniem naszej Zespołu Szkół Technicznych!

 

Informacje:

1. Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe:

I. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie- [ pobierz ].

a. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - I grupa wyjazdowa - [ pobierz ].

b. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - II grupa wyjazdowa - [ pobierz ].

c. Formularz zgłoszeniowy - absolwenci - I grupa wyjazdowa - [ pobierz ].

d. Zgoda pracodawcy na wyjazd na praktyki - młodociani pracownicy, obie grupy wyjazdowe - [ pobierz ].

II. Regulamin pobytu - uczniowie - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu - absolwenci - [ pobierz ].

2. Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe po aktualizacji ze względu na COVID-19:

I. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie - [ pobierz ].

a. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - [ pobierz ].

 bFormularz zgłoszeniowy - absolwenci - [ pobierz ].

c. Zgoda pracodawcy na wyjazd na praktyki - młodociani pracownicy - [ pobierz ].

 d. Oświadczenie o udziale w projekcie dla osób zrekrutowanych w I naborze - [ pobierz ].

II. Regulamin pobytu - uczniowie - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu - absolwenci - [ pobierz ].

 

Zasady związane z koronawirusem w Niemczech - [ pobierz ]

Komunikaty MSZ w sprawie wyjazdów do niemiec - [ zobacz ]

 

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.02.25, 10:27.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0617 sekund.