x
Zastępstwa - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Zastępstwa

Poniżej wykaz zastępstw  obowiązujących w danym dniu.

Nauczyciele potwierdzają odbiór informacji o zastępstwie w e-dzienniku.

 

Prosimy uczniów o sprawdzanie przydzielonych zastępstw w dzienniku lekcyjnym w planie zajęć lub lekcjach zaplanowanych. Instrukcja dla uczniów


Adres do lekcji ON-LINE dla zastępstw [ odswieżanie strony CTRL - F5 ]

 

[Powiększ zastępstwa za nieobecnych nauczycieli]

Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 2022-05-27 - 2022-06-01
Katarzyna Grosman / 2022-05-27 piątek
lekcjaopiszastępcauwagi
33 THL - Historia i społeczeństwo , B2Katarzyna Szady-Saganjęzyk polski
43 IFp - Historia, B2Mariusz Domaradzkifizyka za l.0
53 TPM - Historia i społeczeństwo , B1Agnieszka Najdeckamatematyka
72 TEH - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnieni do domu
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
4BpMariusz Domaradzki 
    
Daniel Kosiba / 2022-05-27 piątek
lekcjaopiszastępcauwagi
12 mo - Religia, MCIMaria Mazurzajęcia z wychowawcą
51 TRA - Religia, B2Patryk Smoleńreligia
62 w - Religia, B2Patryk Smoleńreligia
73 EAp - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnieni do domu
    
Krzysztof Krupa / 2022-05-27 piątek
lekcjaopiszastępcauwagi
01 TIF(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.2
11 TIF(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.2
23 TIp - Podstawy informatyki, B13Grzegorz KawaPodstawy informatyki
41 TIF(1) - Montaż i eksploatacja sieci komputerowych, B13Przemysław BrydaMontaż i eksploatacja sieci komputerowych
51 TIF(1) - Montaż i eksploatacja sieci komputerowych, B13Przemysław BrydaMontaż i eksploatacja sieci komputerowych
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
1B1pJoanna Krok-Rysz 
    
Piotr Witkoś / 2022-05-27 piątek
lekcjaopiszastępcauwagi
01 w(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.1
11 mw(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.3
21 mw(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.3
62 mo(1) - Wychowanie fizyczne, sg3Grzegorz Tokarskiwychowanie fizyczne
71 TL - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnieni do domu
81 TL - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnieni do domu
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
1BoisAnna Giera 
6CpGrzegorz Tokarski 
7BoisKatarzyna Hałas 
    
Łukasz Wolan / 2022-05-27 piątek
lekcjaopiszastępcauwagi
02 TI(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.2
12 TI(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.2
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
0B1pPrzemysław Bryda 
    
Jolanta Butkiewicz / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
43 EAp(1) - Język angielski zawodowy, B21Marzena Kmiećjęzyk niemiecki
53 EAp(1) - Język angielski rozszerzony, B21Marzena Kmiećjęzyk niemiecki-złączenie grup
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
3BpMarzena Kmieć 
    
Mariusz Domaradzki / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
52 TPS - Fizyka, A22Rafał Wilkpodstawy przedsiębiorczości za l.1
    
Katarzyna Ochab / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
41 THE - Ekonomia, B4Dorota Żydzikekonomia
51 THE(2) - Pracownia biznesplanu, B3Dorota ŻydzikPracownia biznesplanu
62 TEH(1) - Kadry i płace, C14Dorota Wójcikkadry i płace
73 EAp(1) - Kadry i płace, C14Dorota Wójcikkadry i płace
83 EAp(1) - Kadry i płace, C14Dorota Wójcik 
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
6C1pDorota Wójcik 
    
Beata Skrzypek / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
43 wp - Biologia, B26Dorota Saletnikbiologia
52 TM - Biologia, B26Dorota Saletnikchemia
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
3B2pDorota Saletnik 
    
Paweł Smoleń / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
51 w - Religia, MCIKrystyna Moskalgeografia
63 w - Religia, MCIZofia Wasilewskakształtowanie kompetencji zawodowych
72 TEH - Religia, MCIBeata Skrzypekbiologia
81 TL - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnieni do domu
    
Grzegorz Tokarski / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
02 TFL(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.2
12 TFL(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.2
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
0CpAnna Tęcza 
1BoisMariusz Wilczewski 
    
Grzegorz Włodyka / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
42 TRA - Historia, B2Krzysztof Krupazajęcia z wychowawcą
    
Łukasz Wolan / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
52 TI(1) - Okienko dla uczniów Projektowanie stron internetowych-złączenie grup
62 TI(1) - Okienko dla uczniów Przygotowanie komputera do pracy-złączenie grup
72 TI(1) - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnienie do domu
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
6B1pGrzegorz Kawa 
    
Ewa Worek / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
12 TRA - Język polski, B6Katarzyna Petrycka-Wiaterjęzyk polski
22 TRA - Język polski, B6Maria Mazurzajęcia z wychowawcą
32 TI - Język polski, B6Katarzyna Szady-Saganjęzyk polski
42 TI - Język polski, B6Katarzyna Petrycka-Wiaterjęzyk polski
53 TI - Język polski, B6Maria Mazurzajęcia z wychowawcą
63 TI - Język polski, B6Katarzyna Szady-Saganjęzyk polski
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
4BpKatarzyna Petrycka-Wiater 
    
Krzysztof Zandecki / 2022-05-30 poniedziałek
lekcjaopiszastępcauwagi
43 TIp - Przygotowanie komputera do pracy, B14Kinga Katrachemia za l.1
52 TI(2) - Pracownia naprawy sprzętu komputerowego, B14Grzegorz KawaProjektowanie stron internetowych-złączenie grup
62 TI(2) - Pracownia naprawy sprzętu komputerowego, B14Grzegorz KawaPrzygotowanie komputera do pracy-złączenie grup
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
4B1pPrzemysław Bryda 
    
Justyna Mularska-Rusyn / 2022-05-31 wtorek
lekcjaopiszastępcauwagi
32 TRA(1) - Język angielski, Ab1Agnieszka Bradlińska-Stefanikjęzyk angielski
52 TEH(1) - Język angielski, A22Jolanta Butkiewiczjęzyk angielski
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
3ApbAgnieszka Bradlińska-Stefanik 
    
Paweł Smoleń / 2022-05-31 wtorek
lekcjaopiszastępcauwagi
33 w - Religia, MCIMariusz Wilczewskiwychowanie fizyczne -za ostatnią lekcję
43 TIF - Religia, B21Patryk Smoleńreligia
63 PMp - Religia, MCIDaniel Kosibareligia
72 TEH - Religia, B2Katarzyna Szady-Saganjęzyk polski za l.1
83 HLp - Uczniowie zwolnieni do domu uczniowie zwolnieni do domu
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
4B1pPatryk Smoleń 
    
Grzegorz Tokarski / 2022-05-31 wtorek
lekcjaopiszastępcauwagi
03 mo(1) - Uczniowie przychodzą później uczniowie przychodzą na l.1
22 TFL(1) - Wychowanie fizyczne, basRobert Kołodziejczykwychowanie fizyczne
42 TRA - Wychowanie fizyczne, sg1Grzegorz Żyburawychowanie fizyczne
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
1BoisRobert Kołodziejczyk 
    
Łukasz Wolan / 2022-05-31 wtorek
lekcjaopiszastępcauwagi
23 TIF(1) - Projektowanie stron internetowych, B14Agnieszka Pająkjęzyk angielski-złączenie grup
32 TI(1) - Pracownia naprawy sprzętu komputerowego, B14Krzysztof KrupaPracownia urządzeń peryferyjnych-złączenie grup
42 TI(1) - Pracownia naprawy sprzętu komputerowego, B14Krzysztof KrupaPracownia urządzeń peryferyjnych-złączenie grup
    
Ewelina Nagrodzka / 2022-06-01 środa
lekcjaopiszastępcauwagi
43 mop(2) - Język angielski, A22aAgnieszka Pająkjęzyk angielski-złączenie grup
    
Grzegorz Tokarski / 2022-06-01 środa
lekcjaopiszastępcauwagi
13 mo(1) - Wychowanie fizyczne, sg1Maria Mazurzajęcia z wychowawcą
23 mo(1) - Wychowanie fizyczne, sg1Maria Mazurzajęci z wychowawcą
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
0BoisMaciej Majewski 
    
Piotr Witkoś / 2022-06-01 środa
lekcjaopiszastępcauwagi
42 mo(1) - Wychowanie fizyczne, sg1Maciej Majewskiwychowanie fizyczne
52 mo(1) - Wychowanie fizyczne, sg1Maciej Majewskiwychowanie fizyczne
61 TL - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) NON
dyżury
po lekcjimiejscezastępcauwagi
5Bois  
6Cp  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.04.09, 13:04.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0181 sekund.