Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Konkursy

Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 202 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]  
KONKURSU PLASTYCZNY NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM
Dodano: 2018-01-22     » Na górę

KONKURSU PLASTYCZNY NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM

 

Organizatorem Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie , ul. Wierzbowa 16.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antynikotynowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia tytoniu  w aspekcie:

a. obowiązującego prawa

b. propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego,

c. norm i obyczajów środowiska,

d. uzależnienia od tytoniu,

e. kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów,

f. wpływu palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia.

3. Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki uzależnienia od tytoniu.

CZAS TRWANIA:

1. Konkurs trwa od 1 lutego do 15 maja 2018 r.

2. Prace należy przesłać/dostarczyć w terminie - do dnia 15 maja do godziny 15.00.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2018r.– na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3 lub A2.

2. Każda praca powinna mieć swój tytuł.

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace.

4. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.

5. Plakaty nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób.

 

Regulamin oraz warunki konkursu dostępne: www.wsse.rzeszow.pl  w zakładce Konkursy

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do p. Anny Śliwińskiej.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs fotograficzny
Dodano: 2018-01-10     » Na górę

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 ”SPORT W ZST”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny
  „SPORT W ZST”.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Strzyżowie.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Strzyżowie.

 

II. Cel  konkursu.

 1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania fotografią.
 2. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 4. Upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły.
 5. Umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń.
 6. Propagowanie sportu.

 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia2018 r. i trwa do dnia 31 marca 2018 r.
 2. Prace należy wysyłać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego na podany mail: kathalas@interia.pl
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone do dwóch tygodni po zakończonym konkursie.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter dobrowolny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które wyłącznie amatorsko zajmują się fotografią.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie3 zrobione przez siebie zdjęcia o tematyce sportowej, wykonane na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełne prawa autorskie do zdjęć.
 5. Praca konkursowa nie może naruszać przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zgody na korzystanie z prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
 8. Obróbka zdjęć jest dopuszczalna. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 9. Zdjęcia należy zapisać formacie  JPG.

 

V. Ocena konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu będą podlegać ocenie jury powołanego przez organizatora.
 2. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość oraz kreatywność twórcy.

 

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Dodano: 2017-12-17     » Na górę

Eliminacje szkolne odbędą się 10 stycznia 2018 roku.

 

Olimpiada ma postać testu jednokrotnego wyboru. Obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

 

Wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do Pani Beaty Skrzypek do 5 stycznia 2018r.

Dodał: G. Kawa
Konkurs Weltsprachen Abitur
Dodano: 2017-12-07     » Na górę

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w zimowej edycji konkursu Weltsprachen Abitur (05-08.01.2018r.) 

Konkurs jest testem obejmującym 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. 

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł). Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa oraz zestaw trzech zakładek edukacyjnych.

Zgłoszenia do konkursu do dnia 15 grudnia 2017 r. u nauczycieli języka niemieckiego.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dodano: 2017-12-05     » Na górę

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

7 grudnia 2017 r. odbędą się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Eliminacje szkolne trwają 60 minut, rozpoczynają się o godz. 9.00.

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie przychodzą na godzinę 8.50 do sali B6.

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych.

Do zawodów mogą przystąpić jedynie osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

Zakazane jest posiadanie i używanie podczas eliminacji szkolnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do Internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy).

Zawodnicy rozwiązują zadania testowe długopisem lub piórem.

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 202 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0463 sekund.