Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Konkursy

Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 73 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]  
IV Konkurs plastyczny pt. „Spełnienie marzenia bez uzależnienia”
Dodano: 2024-03-07     » Na górę

Szanowni Uczniowie !!!

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego na najlepszy komiks pt. „Spełnienie marzenia bez uzależnienia”.

Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie.

Warunki konkursu:

1)Konkurs jest otwarty dla każdego ucznia klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych powiatu strzyżowskiego oraz szkół średnich powiatu strzyżowskiego

- będącego mieszkańcem gminy wchodzącej w skład powiatu;

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap_I:                                                                                                                                                   
-  wyłonienie trzech pierwszych miejsc w każdej z gmin powiatu (etap    gminny), w kategorii szkół podstawowych                                                                                                                                            
- wyłonienie trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół średnich (etap gminny), w kategorii szkół średnich

Etap_II:                                                                                                                                                 
– wyłonienie trzech pierwszych miejsc spośród wyróżnionych prac w pierwszym etapie (etap powiatowy), w kategorii szkół podstawowych;                                                                                             
- wyłonienie trzech pierwszych miejsc spośród wyróżnionych prac w pierwszym etapie (etap powiatowy), w kategorii szkół średnich;  

3) Technika wykonania komiksu -  dowolna w zakresie rysunku i malarstwa; zalecana objętość pracy to 2-8 stron, minimum 6 rysunków wraz

z wypełnieniem tekstowym,
tzw. „dymki” lub opis w ramce na każdej ze stron;

4) Prace powinny być wykonane w formacie A4 (układ poziomy lub pionowy);

5) Prace mają nawiązywać do hasła konkursu „Spełnienie marzenia –
bez uzależnienia”.

6) Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 8 plansz.

7) Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy jedną osobę odpowiadającą
za scenariusz i rysunki. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Pierwsza strona pracy powinna zostać opatrzona imieniem, nazwiskiem oraz nazwą szkoły,

do której uczęszcza uczestnik konkursu;                                                                    

8) Prace należy przesłać na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie, ul. gen. Andersa 2, 38 -100 Strzyżów
z dopiskiem: Komiks „Spełnienie marzenia – bez uzależnienia”

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 kwietnia 2024 roku (decyduje data stempla    pocztowego);

9) Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

10) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: [ LINK ]

11) W razie pytań proszę zgłaszać się do pedagoga Małgorzaty Nowotarskiej-Gajda.

Dodał: lwolan
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
Dodano: 2024-03-03     » Na górę

Osoby chętne do udziału w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", proszone są o zgłaszanie się do Pana Bartosza Hałas do dnia 06.03.2024 r.

Dodał: lwolan
XV MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Dodano: 2024-02-29     » Na górę

 

‘One child, one teacher, one book, one pen

can change the world.’

                                                    Malala Yousafzai

 

 

XV MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

- konkurs objęty

Honorowym Patronatem

Starosty Strzyżowskiego

 

 

 

Strzyżów, 23 maja 2024 r.

 

 

regulamin

Dodał: G. Kawa
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY Z GEOGRAFII
Dodano: 2024-02-26     » Na górę

Szanowni Uczniowie!!!

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie przedmiotowym GEOGRAFIA w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 2023/2024.

Turniej zorganizowany zostanie w formie zdalnej na platformie testowej
w Kategorii III. (szkoły ponadpodstawowe)
17. kwietnia 2024 r.
o godz. 15.00.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia: 28. marca 2024 r. Pani Krystyna Moskal.

Uczniowie mogą uczestniczyć w OTW GEOGRAFIA 2023/2024 na komputerach w szkole, na własnym sprzęcie w szkole, natomiast jeśli
z różnych uzasadnionych przyczyn nie jest to możliwe dopuszcza się uczestnictwo na własnych urządzeniach w domu.

Konkurs w ramach Turnieju przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i przy okazji mieć szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród: smartfony Samsung Galaxy  A05S , tablety Lenovo Tab m8, karty podarunkowe do MediaMarkt’u i Empik'u. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom udziału.

Uczestnicy, którzy zajmą najwyższe miejsce na liście rankingowej wśród uczestników danej szkoły oraz spełnią łącznie oba warunki:

*nie zajęli miejsc I-IV* oraz *posiadają wynik nie mniejszy niż 26 pkt* otrzymają nagrodę książkową.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z wpisowym (15 zł za osobę) oraz oświadczeniami rodziców należy przekazać do dnia 28.03.2024 r.  Pani Krystynie Moskal, która jedną kartę zgłoszenia i jeden przelew z opłatą za wszystkich uczniów danej szkoły przesyła do organizatora konkursu.

Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Organizatora Konkursu www.ogolnopolskiturniejwiedzy.edu.pl

Na stronie dostępne są do pobrania wszystkie regulaminy, formularze, zgody rodziców.

 

Zapraszam J

Krystyna Moskal

Dodał: Krystyna Moskal
konkurs pod hasłem „Edukacja jest drogą do życia bez nałogów i rodzinnego szczęścia"
Dodano: 2024-02-12     » Na górę

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych i uczniów szkół
ponadpodstawowych. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
 praca plastyczna wykonana techniką dowolną w formacie A4, A3
2. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem (godło to graficzny znak
identyfikujący autora pracy, np. kwiatek, listek itp.) oraz oznaczoną takim samym
godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny
3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
5. Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich
wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.
6. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
 oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
 oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do
przesłanego materiału,
 oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
 wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych
na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na Facebooku,
6. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej
mieszczącej się w budynku Poczty w Strzyżowie przy ul. Parkowej 7 (II piętro) do
dnia 22 marca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: biblioteka
Konkursy od 1 do 5 ( wszystkich: 73 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0351 sekund.