Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Centru Kształcenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać od kierownika szkolenia praktycznego lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Centrum Kształcenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do CKZ. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Centrum Kształcenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.

Terminy i wykaz Centrów Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa III

1.

Fryzjer

3w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09
04.09.2023 r.  29.09.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

2.

Sprzedawca

3w

10

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83
11.09.2023 r. 06.10.2023 r.

17 zł – stawka dzienna – wyżywienie

80 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

3.

Kucharz

3w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09
06.11.2023 r. – 02.12.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

4.

 

Stolarz


3w

3

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

09.10.2023 r. – 03.11.2023 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

5.

Monter zabudowy i robót wykńczeniowych w budownictwie

3w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

11.09.2023 r. – 06.10.2023 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

6.

 

Elektryk


3w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

09.10.2023 r. – 03.11.2023 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

7.Operator obrabiarek skrawających3w3

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

www.ckzdebica.pl 

 

 

05.02.2024 r. –
01.03.2024 r
.

Nowy termin:
10.01.2024 r. - 02.02.2024 r.

 

Zakwaterowanie i opłaty

 

8.Mechanik pojazdów samochodowych3mw4

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09
06.11.2023 r. – 02.12.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

 


Terminy i wykaz Centrów Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa II

1.

Operaotr obrabiarek skrawających

 

2w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

05.02.2024 r. – 15.03.2024 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

2.

Mechanik pojazdów samochodowych

 

2w

3

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09
02.10.2023 r. – 27.10.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

3.

Cukierniik

 

2w 

1

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

 

12.02.2024 r. – 08.03.2024 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

4.

Elektryk

 

2w 

3

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

www.ckzdebica.pl 

 

04.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

 

 

Zakwaterowanie i opłaty

5.

Fryzjer

 

2w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

 

12.02.2024 r. – 08.03.2024 r.

17 zł – stawka dzienna – wyżywienie

80 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

6.

 

Kelner


2w1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

06.11.2023 r. – 01.12.2023 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

7.

Kucharz

2w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

04.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty
8.Magazynier - logistyk2w1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

www.ckzdebica.pl

06.11.2023 r. – 01.12.2023 r.

Zakwaterowanie i opłaty

9.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie2w5

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83
03.04.2024 r. – 30.04.2024 r.

17 zł – stawka dzienna – wyżywienie

80 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

10.Sprzedawca2w7

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83
09.10.2023 r. – 03.11.2023 r.

17 zł – stawka dzienna – wyżywienie

80 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

 

Terminy i wykaz Centrów Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa I

1.

Kelner1w1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

05.02.2024 r. - 

15.03.2024 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

2.Magazynier-logistyk1w1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

www.ckzdebica.pl

03.04.2024 r. - 

26.04.2024 r.

Zakwaterowanie i opłaty

3.

Operator obrabiarek skrawających1w2

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

20.05.2024 r. - 

14.06.2024 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

170 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

4.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1w13

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

06.05.2024 r. -

31.05.2024 r.

17 zł – stawka dzienna – wyżywienie

80 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

5.

Sprzedawca1w6

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

06.11.2023 r. -

01.12.2023 r.

 

17 zł – stawka dzienna – wyżywienie

80 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie i opłaty

6.Elektryk1w1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

www.ckzdebica.pl

04.03.2024 r. - 

27.03.2024 r.

Zakwaterowanie i opłaty

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.01.04, 10:48.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0484 sekund.