x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Podpis

 

Klasa III

 

 

1.

sprzedawca

po gimnazjum

3w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 07.09.2020 r.

Do 02.10.2020 r.

 

 

 

 

2.

kucharz

po gimnazjum  

3w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 12.04.2021 r.

Do 07.05.2021 r.

 

 

 

3.

fryzjer

po gimnazjum 

3w 

13

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 12.04.2021 r.

Do 07.05.2021 r.

 

 

 

4.

ślusarz

po gimnazjum 

3w 

1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 11.01.2021 –

DO 05.02.2021 

 

 

 

5.

cukiernik

po gimnazjum 

3w

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

OD 02.11.2020

D0 27.11.2020

 

 

 

6.

stolarz

po gimnazjum 

3w

3

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

OD 22.03.2021

DO 23.04.2021

 

 

 

7.

magazynier-logistyk

po gimnazjum 

3w

1

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Tel. 684513880

Internat: 684513877 

Od 26.10.2020 r.

Do 22.11.2020 r.

 

 

 

8.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

po gimnazjum 

3w

7

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 11.01.2021

DO 05.02.2021

 

 

 

9.

operator obrabiarek skrawających

po gimnazjum 

3w

12

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

OD 05.10.2020

DO 30.10.2020

 

 

 

Klasa II

 

 

 

1.

fryzjer

(po szkole podstawowej) 

2wp

6

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 15.02.2021 r.

Do 12.03.2021 r.

 

 

 

2.

fryzjer

(po gimnazjum)

2w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 04.01.2021 r.

Do 29.01.2021 r.

zmiana terminu kursu dokształcającego:

od 18.01.2021 r.

do 12.02.20201r.

 

 

3.

elektryk

(po szkole podstawowej) 

2wp

1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 14.09.2020

DO 09.10.2020

 

 

 

4.

elektromechanik pojazdów samochodowych

(po szkole podstawowej) 

2wp

2

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 16.11.2020

DO11.12.2020

 

 

 

5.

elektromechanik

(po gimnazjum)

2w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

OD 24.05.2021

DO18.06.2021

 

 

 

6.

cukiernik

(po szkole podstawowej) 

2wp

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 02.11.2020 r.

Do 27.11.2020 r.

 

 

 

7.

cukiernik

(po gimnazjum)

2w

2 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 07.09.2020 r.

Do 02.10.2020 r.

 

 

 

8.

Sprzedawca

(po szkole podstawowej) 

2wp

3

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 30.11.2020 r.

Do 23.12.2020 r.

 

 

 

9.

sprzedawca

 (po gimnazjum)

2w

3

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 02.11.2020 r.

Do 27.11.2020 r.

 

 

 

10

stolarz

(po szkole podstawowej) 

2wp

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

OD 11.01.2021

DO 05.02.2021

zmiana terminu kursu dokształcającego:

od 25.01.2021 r.

do 19.02.2021 r.

 

 

11

stolarz

(po gimnazjum) 

2w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

OD 11.01.2021

DO 05.02.2021

zmiana terminu kursu dokształcającego:

od 25.01.2021 r.

do 19.02.2021r.

 

 

13

piekarz

(po gimnazjum)

2w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 12.10.2020

DO 06.11.2020

 

 

 

14

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

(po szkole podstawowej)

2wp

4

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 12.10.2020

DO 06.11.2020

 

 

 

15

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

(po gimnazjum) 

2w

8

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

OD 12.10.2020

DO 06.11.2020

 

 

 

16

kucharz

(po szkole podstawowej) 

2wp

4

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 05.10.2020 r.

Do 30.10.2020 r.

 

 

 

17

kucharz

(po gimnazjum)

2w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 05.10.2020 r.

Do 30.10.2020 r.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa I

1.

sprzedawca

 

1w

8

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 15.03.2021 r.

Do 16.04.2021 r.

 

Koszt zakwaterowania 40 zł

Wyżywienie 12 z stawka dzienna

Kaucja 80 zł

2.

kucharz

 

1w

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 10.05.2021 r.

Do 04.06.2021 r.

Koszt zakwaterowania 140 zł

Wyżywienie 17 z stawka dzienna

3.

fryzjer

 

1w 

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 17.05.2021 r.

Do 10.06.2021 r.

Koszt zakwaterowania 40 zł

Wyżywienie 12 z stawka dzienna

Kaucja 80 zł

4.

stolarz

 

1w 

2

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 24.05.2021 r.

Do 18.06.2021 r.

 

5.

piekarz

 

1w

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

Od 16.11.2020 r.

Do 11.12.2020 r.

 

6.

elektryk

 

1w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

Od 08.03.2021 r.

Do 02.04.2021 r.

 

7.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

1w

5

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty 

Od 08.03.2021 r.

Do 02.04.2021 r.

 

 

      


 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.01.19, 08:16.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0300 sekund.