x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Centru Kształcenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać od kierownika szkolenia praktycznego lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Centrum Kształcenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do CKZ. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Centrum Kształcenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.

Terminy i wykaz Centrów Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa III

1.

Sprzedawca 

3w

8

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 05.09.2022 r.

Do 30.09.2022 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

 

2.

Kucharz

3w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 03.10.2022 r.

Do 28.10.2022 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

3.

fryzjer 

3w

4

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 30.01.2023 r.

Do 24.02.2023 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

4.

stolarz

3w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Od 13.03.2023 r.

Do 05.04.2023 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

 

5.

elektryk

3w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Od 02.01.2023 r.

Do 27.01.2023 r.

Zmiana terminu:

Od 03.10.2022 r.

Do 28.10.2022 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

 

6.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

3w

5

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica
link

Od 17.10.2022 r.

Do 10.11.2022 r.

Wyżywienie link

Zakwaterowanie
link

Ogólne informacje

 


Terminy i wykaz Centrów Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa II

1.

fryzjer

 

2w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

 

Od 27.02.2023 r.

Do 24.03.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie) 

Zakwaterowanie

2.

sprzedawca

 

2w

10

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 03.10.2022 r.

Do 28.10.2022 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

3.

kucharz

 

2w 

1

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 30.01.2023 r.

Do 24.02.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie) 

Zakwaterowanie

4.

stolarz

 

2w 

3

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Od 31.10.2022 r.

Do 25.11.2022 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

 

6.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

2w

9

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Od 05.09.2022 r.

Do 30.09.2022 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

 

7.elektryk2w1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Od 28.11.2022 r.

Do 22.12.2022 r.

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

8.

operator obrabiarek skrawających

2w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica
link

Od 17.04.2023 r.

Do 12.05.2023 r.

Wyżywienie link

Zakwaterowanie
link

Ogólne informacje
9.mechanik pojazdów samochodowych2mw4

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 08.05.2023 r.

Do 02.06.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie) 

Zakwaterowanie

 

Terminy i wykaz Centrów Kształcenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa I

1.

operator obrabiarek skrawających1mw4Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

 

Od
13.03.2023 r.

Do 05.04.2023 r.

 

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

2.mechanik pojazdów samochodowych1mw3

Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od
30.01.2023 r.

Do
24.02.2023 r.

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

3.

cukiernik

1fw1Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

 

Od
27.03.2023 r.

Do
21.04.2023 r.

 

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

4.

elektryk

1fw3Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica
link

Od
02.01.2023 r.

Do 27.01.2023 r.

Wyżywienie link

Zakwaterowanie
link

Ogólne informacje

5.

fryzjer

1fw1

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 27.03.2023 r.

Do 28.04.2023 r.

(w tym przerwa świąteczna)

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

6.

kelner

1fw1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Od
17.04.2023 r.

Do 12.05.2023 r.

Zmiana terminu:

Od
28.11.2022 r.

Do 22.12.2022 r.

 

21 zł na dzień – wyżywienie

150 zł – zakwaterowanie

100 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

7.

kucharz

1fw1Centrum Kształcenia Zawodowego nr2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od
27.02.2023 r.

Do
24.03.2023 r.
 

20 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 150 zł – zakwaterowanie

20 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

8.

magazynier-logistyk

1fw1Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica
link

CKZ Dębica ustala terminWyżywienie link

Zakwaterowanie
link

Ogólne informacje

9.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1fw3

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 08.05.2023 r.

Do 02.06.2023 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie
10.murarz-tynkarz1fw1Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy 

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica
link

Od 21.11.2022 r.

Do 16.12.2022 r.

Wyżywienie link

Zakwaterowanie
link

Ogólne informacje
11.sprzedawca1fw8

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 07.11.2022 r.

Do 02.12.2022 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

Zakwaterowanie

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.11.09, 10:36.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0600 sekund.