x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa III

1.

sprzedawca

3w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 16.09.2019 r.

Do 11.10.2019 r.

 

 

2.

cukiernik 

3w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 27.01.2020 r.

Do 21.02.2020 r.

 

3.

operator obrabiarek skrawających

3w

4 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 24.02.2020 r.

Do 20.03.2020 r.

 

4.

fryzjer

3w 

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 28.10.2019 r.

Do 22.11.2019 r.

 

 

5.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3w

3 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 04.11.2019 r.

Do 29.11.2019 r.

 

6.

elektryk 

3w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 02.12.2019 r.

Do 10.01.2020 r.

 

7.

stolarz 

3w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 24.02.2020 r.
do
20.03.2020 r.

 

8.

Piekarz

3w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 02.12.2019 r.

Do 10.01.2020 r.

 

Klasa II

1.

fryzjer

2w

13

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 02.09.2019 r.

Do 27.09.2019 r.

 

2.

operator obrabiarek skrawających

2mo

13

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 09.09.2019 r.

Do 04.10.2019 r.

 

3.

ślusarz

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 09.09.2019 r.

Do 04.10.2019 r.

 

4.

kucharz

2w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 30.09.2019 r.

Do 25.10.2019 r.

 

5.

cukiernik

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 07.10.2019 r.

Do 01.11.2019 r.

 

6.

sprzedawca

2w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 18.11.2019 r.

Do 13.12.2019 r.

 

7.

stolarz

2w

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 09.09.2019 r.

Do 04.10.2019 r.

 

8.

magazynier-logistyk

2w

1

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Tel. 684513880

Internat: 684513877

Od 13.01.2020 r.

Do 09.02.2020 r.

Uwaga zmiana terminu kursu
od 13.01.2020 r. do 23.02.2020 r. w tym przerwa na ferie zimowe od 27.01.2020 do 09.02.2020)

 

9.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2w

9

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 07.10.2019 r.

Do 01.11.2019 r.

 


Klasa I

1.

fryzjer (po szkole podstawowej)

1wp

7

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 04.05.2020 r.

Do 29.05.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 80 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 12 zł – stawka dzienna

2.

fryzjer (po gimnazjum)

1w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 24.02.2020 r.

Do 20.03.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 80 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 12 zł – stawka dzienna

3.

elektryk (po szkole podstawowej)

1wp

2

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 24.02.2020 r.

Do 20.03.2020 r.

 

4.

elektromechanik pojazdów samochodowych (po szkole podstawowej)

1wp

2

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 25.05.2020 r.

Do 19.06.2020 r.

 

5.

elektromechanik (po gimnazjum)

1w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 23.03.2020 r.

Do 24.04.2020 r.

 

6.

cukiernik (po szkole podstawowej)

1wp

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 24.02.2020 r.

Do 20.03.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 140 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 16 zł – stawka dzienna

7.

cukiernik (po gimnazjum)

1w

2 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 20.04.2020 r.

Do 15.05.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 140 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 16 zł – stawka dzienna

8.

sprzedawca (po szkole podstawowej)

1wp

3

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 23.03.2020 r.

Do 24.04.2020 r.
w tym przerwa świąteczna 

Koszt zakwaterowania w Bursie 80 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 12 zł – stawka dzienna

9.

sprzedawca (po gimnazjum)

1w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 27.01.2020 r.

Do 21.02.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 80 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 12 zł – stawka dzienna

10.

stolarz (po szkole podstawowej) 

1wp

3 

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 27.04.2020 r.

Do 22.05.2020 r.

 

11.

stolarz (po gimnazjum) 

1w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 27.04.2020 r.

Do 22.05.2020 r.

 

12.

piekarz (po szkole podstawowej)

1wp 

1

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 23.03.2020 r.

Do 24.04.2020 r.

 

13.

piekarz (po gimnazjum)

1w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 23.03.2020 r.

Do 24.04.2020 r.

 

14.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (po szkole podstawowej)

1wp

4

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 27.04.2020 r.

Do 22.05.2020 r.

 

15.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (po gimnazjum)

1w

8

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 27.04.2020 r.

Do 22.05.2020 r.

 

16.

kucharz (po szkole podstawowej)

1wp

4

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 11.05.2020 r.

Do 05.06.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 140 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 16 zł – stawka dzienna

17.

kucharz (po gimnazjum)

1w

5

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 11.05.2020 r.

Do 05.06.2020 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie 140 zł za cały pobyt

Koszt wyżywienia 16 zł – stawka dzienna

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.10.18, 13:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0422 sekund.