x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.


Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

 

Klasa III


1.

stolarz

3 wk

3

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, ul. Piłsudskiego 29, 38-600 Lesko

Tel. 13 46 96 675

od 03.10.2016 r.
do 28.10.2016 r.

 

2.

cukiernik

3 wk

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

 Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 05.09.2016 r.
do 30.09.2016 r.

 

3.

fryzjer

3 wk

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 30.01.2017 r.
do 24.02.2017 r.

 

 

4.

wędliniarz

3 wk

2

Ośrodek Dokształceania i Doskonalnia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 27.03.2017 r. 
do 28.04.2017 r.

od 27.02.2017 r.
do 24.03.2017 r.

zmiana terminu kursu

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

5.

lakiernik

3 ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 05.12.2016 r.
do 13.01.2017 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

6.

blacharz samochodowy

3 ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 05.12.2016 r.
do 13.01.2017 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

7.

operator obrabiarek skrawających

3 ws

1

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Tel. 32 23 13 558 lub 32 23 13 576

Tel. Internat 32 23 06 831 – Zespół Szkół Techniczno Informatycznych, ul. Krakusa 16 44-100 Gliwice 

od 27.02.2017 r.

do 24.03.2017 r.

koszt zakwaterowania 100 zł

wyżywienie - 16 zł stawka dzienna

kaucja - 47,50 zł (zwrot po zakończeniu kursu)

8.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3 ws

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 07.11.2016 r.
do 02.12.2016 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

 

Klasa II


1.

fryzjer

2 w

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 03.10.2016 r.
do 28.10.2016 r.

 

2.

operator obrabiarek skrawających

2w

3

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Tel. 32 23 13 558 lub 32 23 13 576

Tel. Internat 32 23 06 831 – Zespół Szkół Techniczno Informatycznych, ul. Krakusa 16 44-100 Gliwice 

od 07.11.2016 r.
do 02.12.2016 r.

 

3.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 12.09.2016 r.
do 07.10.2016 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

4.

kucharz

2w

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 07.11.2016 r.
do 02.12.2016 r.

 

5.

piekarz

2ws

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. Szpetnara 9, 38-400 Krosno

Tel. 13 43 22 319

UWAGA !!!

Zmiana miejsca odbywania kursu na:

Ośrodek Dokształceania i Doskonalnia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

tel.  32 64 30 393

od 08.05.2017 do 02.06.2017

UWAGA !!!

Zmiana terminu  odbywania kursu na:

od 22.05.2017

do 16.06.2017

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

6.

cukiernik

2ws

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 03.10.2016 r.
do 28.10.2016 r.

 

7.

elektryk

2ws

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 12.09.2016 r.
do 07.10.2016 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

8.

ślusarz

2ws

2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Tel. 32 23 13 558 lub 32 23 13 576

Tel. Internat 32 23 06 831 – Zespół Szkół Techniczno Informatycznych, ul. Krakusa 16 44-100 Gliwice 

od 12.09.2016 r.
do 07.10.2016 r.

 

9.

stolarz

2ws

5

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, ul. Piłsudskiego 29, 38-600 Lesko

Tel. 13 46 96 675

od 14.11.2016 r.
do 09.12.2016 r.

 

 

Klasa I


1.

sprzedawca

1w

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21

38-500 Sanok

Tel. 13 4632385

od 24.04.2017r. 
do 26.05.2017r.

Koszt zakwaterowania 30 zł

Wyżywienie 12 zł stawka dzienna

2.

kucharz

1w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle,

ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

UWAGA !!! 

Zmiana miejsca odbywania kursu na: 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21

38-500 Sanok

Tel. 13 4632385

od 08.05.2017r. 
do 02.06.2017r.

Koszt zakwaterowania 116 zl

wyżywienie 14 zł stawka dzienna

 

 

 

 

 

Koszt zakwaterowania 30 zł

Wyżywienie 12 zł stawka dzienna

3.

operator obrabiarek skrawających

1w

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 04.05.2017r. 
do 26.05.2017r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

4.

fryzjer

1w

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle,

ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 27.02.2017r. 
do 24.03.2017r.

Koszt zakwaterowania 116 zl

wyżywienie 14 zł stawka dzienna

5.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1w

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 04.05.2017r. 
do 26.05.2017r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

6.

elektromechanik pojazdów samochodowych

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 27.03.2017r. 
do 28.04.2017r. (w tym przerwa świąteczna od 12.04.2017 r. do 18.04.2017 r.)

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

7.

cukiernik

1w

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21

38-500 Sanok

Tel. 13 4632385

od 02-13.01.2017r.

ferie zimowe

od 30.01.- 10.02.2017r.

Koszt zakwaterowania 30 zł

Wyżywienie 12 zł stawka dzienna

8.

piekarz

1w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od 22.05.2017r. 
do 16.06.2017r.

UWAGA !!! 

Zmiana terminu kursu na: 

od 27.03.2017r. 
do 28.04.2017r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLKUSZU

AKTUALNE DANE DO KONT BANOKWYCH:

 1.Za zakwaterowanie, opłata miesięczna – 120 zł. – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe:Zespół Placówek Oświatowych 32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3 Nr rachunku: 70 1020 2528 0000 0702 0453 4079. W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres pobytu.

 2.       Kaucja zwrotna – 100 zł. Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń, szkód wyrządzonych przez mieszkańca w trakcie pobytu w Bursie. Przy wykwaterowaniu nastąpi jej zwrot (pomniejszona o ewentualne koszty szkód). Wpłata tylko gotówką w pierwszym dniu zakwaterowania. Proszę nie wpłacać tej kwoty przelewem na konto!.

 

3.Za wyżywienie – stawka dzienna – 16 zł – wpłata gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe: Stowarzyszenie Produkt Lokalny „Nad Białą Przemszą” 32-340 Wolbrom, Os. Skalska 3/22 Nr rachunku: 39 1090 1665 0000 0001 2094 4932.W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię wychowanka, za jaki okres wyżywienia. Możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie w ratach, płatność z góry.

9.

krawiec

1w

1

ZS i PKZ Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

tel. 684513880

Zakwaterowanie - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 74, 76 /Blok A i B/

Kierownik internatu 684513874

Internat  - 684513889

od 22.05.2017 r.  do 14.06.2017 r.

koszt zakwaterowania - 100 zł

wyżywienie - 12 zł/dzień

kucja - 10 zł (zwrot po zakończeniu kursu)

10.murarz - tynkarz1w1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku

ul. Sadowa 21

38-500 Sanok

Tel. 13 4632385

od 08.05.2017 do 02.06.2017

koszt zakwaterowania - 30 zł

wyżywienie - 12 zł/dzień

Zakwaterowanie Internat Zespołu Szkół Nr 4 ul. Sadowa 21

 

 

UWAGA:

w klasie 3 ws – na kurs nie jedzie tylko sprzedawca,

w klasie 3wk – na kurs nie jedzie tylko kucharz

w klasie 2 ws – na kurs nie jedzie tylko sprzedawca,

w klasie 2w – na kurs jadą uczniowie we wszystkich zawodach

w klasie 1w – na kurs jadą uczniowie we wszystkich zawodach

w klasie 1m – uczniowie nie jadą na kurs


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.04.19, 08:19.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0303 sekund.