x
Terminy kursów zawodowych - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.

Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa III

1.

fryzjer

(po szkole podstawowej) 

3wp

5

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 28.02.2022 r.

Do 25.03.2022 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

2.

fryzjer

(po gimnazjum)

3w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 10.01.2022 r.

Do 04.02.2022 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

3.

elektryk

(po szkole podstawowej) 

3wp

1

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty

 OD 10.01.2022 DO 04.02.2022

ONLINE

4.

elektromechanik pojazdów samochodowych

(po szkole podstawowej) 

3wp

2

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty

OD 10.01.2022 DO 04.02.2022

ONLINE

5.

elektromechanik

(po gimnazjum)

3w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 04.10.2021 r.

Do 29.10.2021 r. 

19 zł - stawka dzienna – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

6.

cukiernik

(po szkole podstawowej) 

3wp

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 28.02.2022 r.

Do 25.03.2022 r.

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

7.

cukiernik

(po gimnazjum)

3w

2 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 15.11.2021 r.

Do 10.12.2021 r.

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

8.

Sprzedawca

(po szkole podstawowej) 

3wp

3

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 11.10.2021 r.

Do 05.11.2021 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

9.

sprzedawca

 (po gimnazjum)

3w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 13.09.2021 r.

Do 08.10.2021 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

10

stolarz

(po szkole podstawowej) 

3wp

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 04.10.2021 r.

Do 29.10.2021 r. 

19 zł - stawka dzienna – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

11

stolarz

(po gimnazjum) 

3w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 04.10.2021 r.

Do 29.10.2021 r. 

19 zł - stawka dzienna – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

13

piekarz

(po gimnazjum)

3w

1

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 06.09.2021 r.

Do 01.10.2021 r. 

19 zł na dzień – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

14

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

(po szkole podstawowej)

3wp

4

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty

 OD 07.03.2022 DO 01.04.2022

ONLINE

15

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

(po gimnazjum) 

3w

8

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty

 OD 07.03.2022 DO 01.04.2022

ONLINE

16

kucharz

(po szkole podstawowej) 

3wp

4

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 04.10.2021 r.

Do 29.10.2021 r.

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

17

kucharz

(po gimnazjum)

3w

6

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 04.10.2021 r.

Do 29.10.2021 r.

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

 


Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa II

1.

sprzedawca

 

2w

8

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 08.11.2021 r.

Do 03.12.2021 r.

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

2.

kucharz

 

2w

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 09.05.2022 r.

Do 03.06.2022 r. 

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

3.

fryzjer

 

2w 

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 28.03.2022 r.

Do 29.04.2022 r.

(przerwa świąteczna od 14-19.04.2022 r.) 

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

4.

stolarz

 

2w 

2

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 14.03.2022 r.

Do 08.04.2022 r. 

19 zł na dzień – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

6.

elektryk

 

2w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl 

Od 06.09.2021 r.

Do 01.10.2021 r. 

19 zł na dzień – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

7.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2w

5

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty

 OD 23.05.2022 DO 17.06.2022

 

 

Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Zasadniczej szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

Klasa I

1.

fryzjer

 

 

1w

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 10.01.2022 r.

Do 04.02.2022 r. 

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

2.

sprzedawca

1w

8

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 10.01.2022 r.

Do 04.02.2022 r. 

14 zł – stawka dzienna – wyżywienie

40 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)

3.

kucharz

 

1w 

2

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Dębicy

Izby Rzemieślniczej oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Tarnowie

ul. Rzeszowska 78,

39-200 Dębica

Informacje na stronie:

 www.ckz-debica.pl

druki do pobrania w zakładce Dokumenty

Od 29.11.2021 r.

Do 24.12.2021 r. 

kurs online

4.

stolarz

 

1w 

3

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl

 od 03.01.2022

do 11.02.2022

19 zł - stawka dzienna – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

5.

elektryk

1w

1 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl

 od 11.04.2022

do 30.05.2022

zmiana terminu kursu na:

od 25.04.2022

do 20.05.2022

19 zł - stawka dzienna – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

6.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1w

10

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

ul. Legionów Polskich 3

32-300 Olkusz

tel. 32 643 03 93

Dokumenty na stronie  www.zpo.olkusz.pl

Od 29.11.2021 r.

Do 02.01.2022 r. 

19 zł - stawka dzienna – wyżywienie

140 zł - zakwaterowanie

7.

operator obrabiarek skrawających

1w

2

Centrum Kształcenia Zawodowego

Il. Marii Konopnickiej 11

46-200 Kluczbork

Tel/fax (77) 418-12-86

Dokumenty na stronie  www.ckzkluczbork.edu.pl

 

Od 14.02.2022 r.

Do 11.03.2022 r.

 

Koszt pobytu w internacie:

pokój bez łazienki – 198 zł

pokój z łazienką – 208 zł

wyżywienie całodzienne – 12 zł

8.

mechanik pojazdów samochodowych

1mw

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 28.02.2022 r.

Do 25.03.2022 r. 

18 zł – stawka dzienna – wyżywienie

ok. 100 zł – zakwaterowanie

80 zł kaucja (do zwrotu po zakończonym kursie)


 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.03.07, 08:47.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1273 sekund.