Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Terminy kursów zawodowych

 

Osoby wyjeżdżające na turnusy zawodowe zobowiązane są z tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru skierowań na turnusy dokształcania zawodowego oraz oświadczeń dla rodziców. Uczeń otrzymuje dwa egzemplarze skierowania. Jeden egzemplarz dla pracodawcy i drugi dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Skierowania i oświadczenie dla rodziców należy odebrać z sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy. Oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie ucznia dla potrzeb udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub choroby. Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoje dzieci w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza terenem Strzyżowa. Są to koszty: zakwaterowania w internacie, kaucja za wyposażenie pokoju internatu/bursy, wyżywienie w internacie oraz dojazd ze Strzyżowa do Ośrodka. Szczegółowe koszty i informacja na temat zakwaterowania są przedstawione (poniżej). Dokształcanie teoretyczne zawodowe jest obowiązkowe, umożliwia uzupełnienie kształcenia o przedmioty zawodowe w klasach wielozawodowych. Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracownikówUczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

Rodzice ponoszą koszty i odpowiedzialność za swoich uczniów w czasie dojazdu i powrotu do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego poza teren Strzyżowa.

Terminy i wykaz Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w których uczniowie Branżowej Szkole I Stopnia oraz dotychczacowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą się kształcić na kursach zawodowychw roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwa zawodu

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa Ośrodka

Termin

Koszt / Uwagi

 

Klasa III


1.

fryzjer

3 w

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 12.02.2018 r.
do 09.03.2018 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

2.

operator obrabiarek skrawających

3w

3

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Tel. 32 23 13 558 lub 32 23 13 576

Tel. Internat 32 23 06 831 – Zespół Szkół Techniczno Informatycznych, ul. Krakusa 16 44-100 Gliwice

od 12.02.2018 r.
do 09.03.2018 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 100 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 47,50 (zwrot po zakończeniu kursu)

3.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 19.03.2018 r.
do 20.04.2018 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

4.

kucharz

3w

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 12.02.2018 r.
do 09.03.2018 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

5.

piekarz

3ws

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 09.10.2017 r.

Do 03.11.2017 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

6.

cukiernik

 

3ws

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 04.12.2017 r

Do 15.12.2017 r.

Przerwa świąteczna

Od 08.01.2018 r.

Do 19.01.2018 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

7.

elektryk

3ws

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 326430 393

od 19.03.2018 r.
do 20.04.2018 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

8.

ślusarz

3ws

2

Górnośląskie Centrum Edukacyjne Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

Tel. 32 23 13 558 lub 32 23 13 576

Tel. Internat 32 23 06 831 – Zespół Szkół Techniczno Informatycznych, ul. Krakusa 16 44-100 Gliwice

od 02.01.2018 r.
do 26.01.2018 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00 muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 100 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 47,50 (zwrot po zakończeniu kursu

9.

stolarz

3ws

5

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, ul. Piłsudskiego 29, 38-600 Lesko

Tel. 13 46 96 675

od 02.10.2017 r.
do 27.10.2017 r.

 

 

Klasa II


1.

sprzedawca

2w

6

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 02.01.2018 r.

Do 26.01.2018 r.

 

2.

kucharz

2w

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

Od 30.10.2017 r.

Do 24.11.2017 r.

 

3.

operator obrabiarek skrawających

2w

7

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 06.11.2017 r.

Do 01.12.2017 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

4.

fryzjer

2w

5

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

Od 04.12.2017 r

Do 15.12.2017 r.

Przerwa świąteczna

Od 08.01.2018 r.

Do 19.01.2018 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

5.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

2w

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 11.09.2017 r.

Do 06.10.2017 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

6.

elektromechanik pojazdów samochodowych

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 11.09.2017 r.

Do 06.10.2017 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

7.

cukiernik

2w

2

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od 04.09.2017 r.
do 29.09.2017 r.

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

8.

Piekarz

2w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

Od 11.09.2017 r.

Do 06.10.2017 r.

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

9.

ślusarz

2wm

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

od.02.10.2017

do 27.10.2017

 

 

Klasa I


1.

fryzjer

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od.14.05.2018

do 08.06.2018

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

2.

piekarz

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od.06.11.2017

do 01.12.2017

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

3.

cukiernik

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle, ul. Staszica 30B, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 39 74

Tel. Bursa 13 446 29 09

od.09.04.2018

do 11.05.2018

w tym (przerwa od 28.04.2018 r. do 06.05.2018)

Koszt zakwaterowania w Bursie - 120 zł

Koszt wyżywienia - 15 zł za dzień

4.

sprzedawca

1w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

Tel. 13 463 23 85

Zakwaterowanie młodzieży: Internat Zespołu Szkół nr 5 ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83

od.12.03.2018

do 13.04.2018

 

5.

stolarz

1w

2

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, ul. Piłsudskiego 29, 38-600 Lesko

Tel. 13 46 96 675

zmiana na:

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od.19.02.2018

do 16.03.2018

zmiana na:

od.28.05.2018

do 15.06.2018

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU ORAZ MIEJSCA ODBYWANIA KURSU

6.

operator obrabiarek skrawających

1w

3

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od.04.12.2017

do 05.01.2018

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

7.

elektryk

1w

1

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od.08.01.2018

do 02.02.2018

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

8.

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1w

4

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 3 32-300 Olkusz

Tel. 32 64 30 393

od.23.04.2018

do 25.05.2018

Uczniowie zgłaszają się w dniu rozpoczęcia kursu do godz. 9.00, przyjazd w niedzielę możliwy po godz. 18.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną oraz skierowanie

Koszt zakwaterowania – 120 zł

Koszt wyżywienia – 16 zł/dziennie

Kaucja – 100 (zwrot po zakończeniu kursu

 

UWAGA:

w klasie 3 ws – na kurs nie jedzie tylko sprzedawca,

w klasie 1 fm – na kurs nie jadą mechanicy pojazdów samochodowych i fryzjerzy

w klasie 2m i 2wm – na kurs nie jedzie mechanik pojazdów samochodowych

w klasie 3m na kurs nie jedzie mechanik pojazdów samochodowych

w pozostałych klasach wszyscy uczniowie we wszystkich zawodach jadą na kurs zawodowy 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.01.11, 14:48.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0364 sekund.