x
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne

Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 5 ( wszystkich: 5 )
Strony: [ 1 ]  
Organizacja przewozu uczniów do CKP w Dobrzechowie
Dodano: 2014-10-05     » Na górę

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego informuje uczniów Zespołu Szkół Technicznych o uruchomieniu przewozu uczniów na trasie ze Strzyżowa do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Wyjazd ze Strzyżowa z parkingu  Zielony Koszyk o godz. 710  oraz powrót z parkingu Centrum Kształcenia Praktycznego o godzinie 13 10 oraz 1450.

 Regularny przewóz uczniów uruchomiony będzie od dnia 01.09.2016r. Informujemy że przejazd dla uczniów jest bezpłatny. 

 

Dodał: Jan Sopel
Ogłoszenie o turnusach dokształcania zawodowego
Dodano: 2014-01-30     » Na górę

Informacja dotycząca zamieszkania naszych uczniów w Internacie/Bursie szkolnej podczas pobytu na turnusach dokształcania  zawodowego młodocianych pracowników.

Uczniowie powinni zgłosić się na kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia do godz. 900. Wszyscy uczniowie są pod opieką wychowawców w okresie zamieszkania w Internacie/Bursie szkolnej.

 

Zespół szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku al. Jana Pawła II 18a, - tel. 13 46 96 673

Zawód – stolarz

Bursa Szkolna – Tel. 13 46 96 273

Koszty: 80 zł zakwaterowanie, 12 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa

Bursa czynna:  niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1530.

 

Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie ul. Słoneczna 6     Tel. 13 43 41 851

Zawód – Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Internat – Tel. 13 43 41 780

Koszty:  100 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 50zł.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa

Internat czynny: poniedziałek od godz. 700 do piątku do godz. 1530

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle ul. Staszica 30B.  Tel. 13 446 39 74

Zawód –piekarz, fryzjer, 

Bursa Szkolna – Tel. 13 446 29 09

Koszty: 150 zł zakwaterowanie, 10 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa,  w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zostać bez opieki i wyżywienia.

Bursa czynna – niedziela od  godz. 1400 do piątku do godz. 1530

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr  w Kośnie ul. Ks. St. Szpetnara 9. tel. 13 432 23 19

Zawód – cukiernik, 

Internat – Tel. 13 43 217 83

Koszty: 60 zł zakwaterowanie, 11 zł/ dziennie  wyżywienie.

Każda sobota i niedziela wyjazdowa.

Bursa czynna: niedziela godz. 1600 do piątku do godz. 1800

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu ul. Legionów Polskich 3 tel. 032 64 30 393

Zawód –  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, lakiernik, wędliniarz, murarz, rzeźnik-wędliniarz, 

Bursa Szkolna – Tel. 032 64 30 393

Koszty: 120 zł zakwaterowanie, 15 zł/ dziennie  wyżywienie, kaucja 100zł.

Jeden obowiązkowy wyjazd  sobota i niedziela ( środek kursu).

Bursa czynna:  od niedzieli od godz. 1800

Dojazd z Krakowa z Regionalnego Dworca Autobusowego (który znajduje się przy Dworcu PKP). Koszt bilet na busa 7 zł. Busy odjeżdzają co 0,5godz.

Przystanek dla wysiadających w Olkuszu na ul. Legionów Polskich 3 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach  ul. Okrzei 20.  Tel 32 231 35 58 lub 32 231 35 76

Zawód –ślusarz, murarz, monter-elektronik,   

Internat: Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Krakusa 16 – Tel. 32 23 06 831

Koszty: 95 zł zakwaterowanie, 16 zł/ dziennie  wyżywienie.

Wyżywienie tylko w dni robocze. Można w soboty i niedziele mieszkać ale bez wyżywienia.

Kuchnia podręczna do dyspozycji uczniów jak nie ma wyżywienia. Internat czynny całodobowo.

Dodał: Jan Sopel
Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2016/2017
Dodano: 2012-07-10     » Na górę

Dyrektor CKP przypomina uczniom klasy II THF oraz III TE o odprawie i szkoleniu z zakresu BHP w dniu 25.10.2016r. o godz. 12.30 w Sali B11. Każdy uczeń musi uczestniczyć w/w szkoleniu przed pójściem na praktykę zawodową. Na szkolenie obowiązkowo uczniowie przynoszą dzienniczki praktyk.

 

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 dla poszczególnych klas technikum. Wszelkie uwagi ze strony nauczycieli uczących w ZST proszę składać do kierownika szkolenia praktycznego.

Szkolenie ogólne z przepisów BHP i odprawa  dla uczniów rozpoczynających  praktykę zawodową dla odbędzie się ..........sala B6 godz. 13.15 

 Wykaz terminów praktyki zawodowej w roku szkolnym 2015/2016 dla poszczególnych klas technikum. 

 

I termin praktyk 14.11 - 9.12.2016

II termin praktyk 18.05 - 12.06.2017

 

1.    

Technik ekonomista

2 TE

4 tygodnie

II termin

15

Technik pojazdów samochodowych

2 TP

4 tygodnie

12

2.    

Technik mechanik

2 TM

4 tygodnie

II termin

24

3.    

Technik informatyk

2 TI

4 tygodnie

II termin

21

4.    

Technik handlowiec

2 TH

4 tygodnie

I termin

17

Technik usług fryzjerskich

2 TF

4 tygodnie

12

5.    

Technik ekonomista

3 TE

2 tygodnie

I termin

16

6.    

Technik mechanik

3 TM

3 tygodnie

I termin

14

 

 

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletnego  zapisu w dzienniczku. W dzienniczku należy zapisać sprawozdanie z wykonywanych czynności każdego dnia. Wykonywane czynności powinny być zgodne z programem praktyki zawodowej.Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

- umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta,
- postawy ucznia i obecność na praktyce;

- jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie ( do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do kierownika szkolenia praktycznego  otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

                                                                                                                                         ………………………………………    

pieczątka firmy                                                                                                                          miejscowość, data

 

                                                                                                      Potwierdzenie

 

Potwierdzam, że przyjmę uczniów na praktyki zawodowe w zawodzie

 

…………………………………………………. w okresie   …………………………………..

 

Informuję że zakład pracy posiada odpowiednie wyposażenie w tym zakresie.

 

 

Imię i nazwisko ucznia (ów)  przyjętego na praktyki zawodowe:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Dane osoby, z którą należy spisać  umowę :

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                    …………………………….

                                                                                                                                                                 podpis

 

 

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Dodano: 2010-09-25     » Na górę

 WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną roczną.

 

  1. Klasy  III m do 05.06.2017r.
  2. Klasy  III ws  i III wk do 5-6. 06.2017 r.
  3. Klasy  I  w   do 5-6.06.2017r.
  4. Klasa I m   i II m  do 02.06.2017 r.
  5. Klasy  II ws  i II w do 02.06.2017 r.  

Zeszyty  zbiera od kolegów i koleżanek jedna osoba, przynosi  je  do Sekretariatu Szkoły ZST lub CKP.

Pracodawca wypełnia pierwszą stronę  w zeszycie zajęć  praktycznych, wpisując ocenę roczną oraz wypełnia zaświadczenie na ocenę roczną na ostatniej stronie,

Za brak uzupełnionego zeszytu (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń jest  nieklasyfikowany na roczną.

Nie oddanie zeszytu w w/w terminie spowoduje obniżenie oceny rocznej.

Dodał:
Galeria zdjęć z praktyk naszych uczniów
Dodano: 2009-12-03     » Na górę

 

Dodał:
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 5 ( wszystkich: 5 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0386 sekund.