Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne

Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 4 ( wszystkich: 4 )
Strony: [ 1 ]  
Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2019 roku
Dodano: 2019-09-12     » Na górę

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2019 roku wynosi:

 

 

 

 

Lata nauki

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

 

 

 

 

1.03.2019 r. - 31.05.2019 r.

 

 

 

 

1.06.2019 r. -  31.08.2019 r.

 

 

 

 

1.09.2019 r. - 30.11.2019 r.*

 

 

 

 

1.12.2019 r. - 28.02.2020 r.

 

 

 

 

 

I rok

nauki

 

 

 

 

 

194,55 zł

 

 

 

 

 

198,04 zł

 

 

 

 

 

241,96 zł

 

 

 

 

 

brak danych

 

 

 

 

II rok

nauki

 

 

 

 

243,19 zł

 

 

 

247,55 zł

 

 

 

 

290,35 zł

 

 

 

 

brak danych

 

 

 

III rok

Nauki

 

 

 

 

291,82 zł

 

 

 

 

297,06 zł

 

 

 

 

338,75 zł

 

 

 

 

brak danych

 

*zgodnie z nowymi stawkami obowiązującymi od 1 września 2019 r.

Dodał: Jan Sopel
WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
Dodano: 2019-09-12     » Na górę

WYKAZ TERMINÓW KONTROLI ZESZYTÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – z wpisaną oceną śródroczną.

 

W dniach od 16 do 20.12.2019 r. Dyrektor CKZ prosi o dostarczenie  zeszytów do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKZ w celu wpisania pracownikom młodocianym oceny śródrocznej.

Zeszyt zajęć praktycznych powinien być wypełniony zapisanymi tematami zajęć praktycznych oraz wypełniony przez pracodawcę na  pierwszej stronie z wpisaną oceną śródroczną potwierdzoną podpisem i pieczęcią oraz wypełnione zaświadczenie  na przedostatniej stronie z wpisana oceną śródroczną.

Za brak dostarczania  uzupełnionego zeszytu w/w terminie (brak podstawy realizacji programu nauczania), uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną.

Dodał: Jan Sopel
Przewóz uczniow na trasie Strzyżów - CKZ Dobrzechów
Dodano: 2019-09-02     » Na górę

Obowiązuje od 15 października 2019 roku:

 

Strzyżów-CKZ Dobrzechów:
710 – Zielony Koszyk.
713 – Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła).

CKZ Dobrzechów-Strzyżów:
Poniedziałek: 1310; 1405 ; 1505 
Wtorek: 1310; 1405 ; 1505
Środa: 845; 1310; 1405;
Czwartek: 940; 1225; 1505 
Piątek:  1225; 1405 ; 1505

Informujemy, ze przewóz uczniów jest bezpłatny.

Dodał: Jan Sopel
Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019
Dodano: 2012-07-10     » Na górę

 

 Wykaz terminów praktyki zawodowej w roku szkolnym 2018/2019 dla poszczególnych klas technikum. 

 

L.P.

Zawód

Klasy

Ilość tygodni

Terminy praktyk

Semestr w którym odbywa się praktyka

 1.

Technik informatyk/

Technik logistyk/

Technik analityk

2 ILA

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 2.

Technik ekonomista/

Technik informatyk

2 TEI

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 3.

Technik handlowiec/

Technik usług fryzjerskich

2 THF

4 tygodnie

25.02.2019 - 24.03.2019

II

 4.

Technik pojazdów samochodowych/

Technik mechanik

2TPM

4 tygodnie

20.05.2019 - 14.06.2019

II

 5.

Technik ekonomista/

Technik analityk

3TEA

2 tygodnie

25.02-10.03.2019

II

 6.

Technik mechanik

3TMF

3 tygodnie

25.02-17.03.2019

II

 

 

Zaliczenie praktyk:

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletnego  zapisu w dzienniczku. W dzienniczku należy zapisać sprawozdanie z wykonywanych czynności każdego dnia. Wykonywane czynności powinny być zgodne z programem praktyki zawodowej.Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

- umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań praktykanta,
- postawy ucznia i obecność na praktyce;

- jakość prowadzenia dokumentacji - realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem oceny i opinię o praktykancie wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie ( do 3 dni roboczych po skończeniu praktyk) nie odda kompletnego dzienniczka praktyk do kierownika szkolenia praktycznego  otrzymuje ocenę niedostateczną.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia - Szkolenie praktyczne od 1 do 4 ( wszystkich: 4 )
Strony: [ 1 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0476 sekund.