Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
ERASMUS + 2015

loga 

 


 

Erasmus Plus ponownie w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie przystąpił do realizacji kolejnego projektu praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus. Projekt pt.Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” realizowany jest przez szkołę od 1 czerwca 2015 r. do 1 czerwca 2017 r.. Beneficjentami projektu będzie 53 uczniów klas II i III technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie. Młodzież kształcąca się w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich będzie zdobywać doświadczenie zawodowe, uczyć się języków obcych, poznawać zabytki i historię Niemiec podczas czterotygodniowych praktyk  w branżowych przedsiębiorstwach w Lipsku (Niemcy).

Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie internetowej Regulaminem Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu oraz zajęcia przygotowawcze. Na zajęciach tych uczniowie przygotują się do pobytu za granicą, będą poszerzać i doskonalić znajomość języka niemieckiego, poznają informacje na temat kultury, zwyczajów i geografii Niemiec oraz regionu pobytu, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie wyjadą na praktyki do Lipska w dwóch turach. Pierwsza 27 osobowa grupa wyjedzie na praktyki do Lipska już 16 maja 2016 r., a wróci do kraju 10 czerwca tego samego roku. Początek praktyk drugiej 26 osobowej grupy zaplanowany jest na 14 listopada 2016 r., a jego zakończenie na  9 grudnia 2016 r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i jest formą nagrody dla najlepszych uczniów. Wszystkie koszty projektu tzn. koszty zajęć przygotowawczych,  podróży, zakwaterowania, przejazdów lokalnych, kieszonkowego na wyżywienie finansowane są w pełni przez Unię Europejską, a ogólny koszt projektu to 126821 euro.

Po powrocie do kraju praktykanci otrzymają dokument Europass-Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Udział w Projekcie poświadczą także certyfikaty ukończenia praktyk i certyfikaty językowe.

 

 

1. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ]

a) Załącznik nr 1a: formularz zgłoszeniowy - [ pobierz ]

b) Załącznik nr 1b: formularz zgłoszeniowy - [ pobierz ]

c) Załącznik nr 2: regulamin pobytu - [ pobierz ]

 

Informacje o projekcie

 1. Rekrutacja do projektu grupa I - ogłoszenie (01.12.2015) - [ czytaj ]
 2. Zdobywają doświadczenie zawodowe w Niemczech  (11.02.2016) - [ czytaj ]
 3. Rekrutacja do projektu grupa II - ogłoszenie (29.02.2016) - [ czytaj ]
 4. Spotkanie integracyjne grupa I - ogłoszenie (19.04.2016) - [ czytaj ]
 5. Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym z rodzicami i uczniami grupy I przed wyjazdem (28.04.2016) - [ czytaj ]
 6. Zakończenie zajęć przygotowawczych grupa I - (02.05.2016) - [ czytaj ]
 7. Ogłoszenie o godzinie wyjazdu do Niemiec - (11.05.2016) - [ czytaj ]
 8. Relacja z pobytu I grupy w Niemczech - (23.05.2016) - [ czytaj ]
 9. Pozdrowienia z Lipska - (01.06.2016) - [ czytaj ]
 10. Odwiedziny w Lipsku władz Powiatu Strzyżowskiego i dyrektora naszej szkoły (01.06.2016) - [ czytaj ]
 11. Wytrwale pracuje i aktywnie wypoczywamy w Lipsku - (09.06.2017) - [ czytaj ]
 12. Powrót autokaru z Lipska - 14.06.2016) - [ czytaj ]
 13. Ogłoszenie dla II tury uczestników projektu - (16.06.2017) - [ czytaj ]
 14. Ogłoszenie dla II tury uczestników projektu  - (01.09.2016) - [ czytaj ]
 15. Artykuł na temat praktyk w lokalnym czasopiśmie (wrzesień 2016) - [ czytaj ]
 16. Ogłoszenie o spotkaniu z uczestnikami II tury - (28.10.2016) - [ czytaj ]
 17. Ogłoszenie o terminie wyjazdu II tury - (12.11.2016) - [ czytaj ]
 18. Relacja z pobytu na praktykach w Niemczech w ramach programu ERASMUS + - (21.11.2016) - [ czytaj ]
 19. Czas tak szybko płynie! - ERASMUS + - (05.12.2016) - [ czytaj ]
 20. Uczniowie ZST w Strzyżowie upowszechniają rezultaty projektu Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - (08.12.2016) - [ czytaj ]
 21. Powrót z praktyk z Lipska - położenie autokaru - (10.12.2017) - [ czytaj ]
 22. Ogłoszenie o spotkaniu ewaluacyjnym - (22.12.2016) - [ czytaj ]
 23. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie upowszechniają rezultaty projektów w ramach programu Erasmus Plus - (20.03.2017) - [ czytaj ]
 24. Erasmus plus - zmienia życie, otwiera umysły - podsumowanie projektu - (20.03.2017) - [ czytaj ]
 25. Ogłoszeniu o spiotkaniu - (31.03.2017) - [ czytaj ]
 26. Spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu - (15.05.2017) - [ czytaj ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.10.03, 08:13.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0719 sekund.